Fricis Ansabergs

1861 – 1942

Birth time/place

1861

Place/time of death

1942

Personal information

ANSABERGS Fricis (*1861 – † 1942.3.I Krasnojarskas novada Kazačinskas raj.) – skolotājs, koru un orķestru diriģents, ērģelnieks. 1882 beidzis Irlavas SkS, kur guvis sevišķas sekmes dziedāšanā un ērģeļspēlē. Strād. par skolotāju Dundagas-Ģipkas skolā (1882-97), Popervālē (1897-1915, 1918-20), Zaļmuižā (1915-18), Ārlavā (tag. Valdemārpils lauku teritorijā, 1920-26), Rojā (NO 1935). 1938 apbalvots ar 5. šķiras TZO. Lielu uzmanību veltījis mūzikai: Popervālē dib. un vad. vienu no pirmajiem skolot. orķestriem Ljā, ar Ārlavas sadraudzības b-bas jk. piedal. 6.,7., 9. DZSV (1926, 1931, 1938), vēlāk kora vadību pārņēmis A. dēls Mārtiņš A. 1941 visa Ansabergu ģimene izsūtīta uz Sibīriju.

LIT.: Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs, Projekta vad. I. Šķiņķe, zinātniskais red. E. Pelkaus,R., 2001, 595. lpp.;Kundziņš Z., Talsu apriņķa skolu vēsture // Talsu novads [enciklopēdisks rakstu krājums četrās grāmatās], 1935-37, 455. lpp.

D. Jaunslaviete