Elzbete Šitze

1800 – 1909

Elzbete Šitze (Elsbet Schütze) izdevēja un publiciste. No 1906. līdz 1909. gadam izdeva Rīgā Baltische Frauen-Zeitschrift ("Baltijas Sieviešu Žurnāls") un tā turpinājumu 1909./1910. gadā "Leben und Wirken: Monatschrift zur Förderung der Frauenbildung und der Frauenarbeit" ("Dzīve un Veikums: Sieviešu izglītības un darba veicināšanas mēnešraksts"). Recenzēja un popularizēja sieviešu emancipācijas idejas pārstāvošus darbus, kuri iznāca vācu valodā.

Birth time/place

1800
Iespējamie dzīves dati - 19. gadsimta vidus līdz 20. gadsimtā vidus.

Place/time of death

1909

Professional activity

Izdevēja, publiciste Rīgā, 20. gadsimta sākumā.

Additional names

Elsbet Schütze

Working place