Elga Sakse

3 pictures
Roles: translator

11.08.1930 – 03.05.2023

Elga Sakse (1930–2023) – tulkotāja. Tulkojusi no ungāru valodas. Elga Sakse ieguvusi agronomes izglītību Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (1955), strādājusi specialitātē, vēlākos gados arī par grāmatvedi (1955–1965). Kopš 1965. gada pievērsusies tikai tulkošanai. Elgas Sakses tulkojumā publicēti vairāk nekā 60 ungāru rakstnieku darbu (daļa – nepublicēti), to vidū ir Magdas Sabo, Ferenca Molnāra, Ištvana Freketes, Ištvāna Erķēna, Guļas Ijēša, Šandora Mārai, Žužas Rakovskas, Lāslo Ģurko un daudzu citu darbi. Par ieguldījumu ungāru literatūras popularizēšanā Latvijā saņēmusi Ungārijas Republikas literāro prēmiju (1988), Ungārijas valdības balvu – medaļu "Pro cultura Hungarica" (1993), Ungārijas Republikas prezidenta zelta piemiņas medaļu (1997), Ungārijas Republikas Ordeni (2009) un Ungārijas Republikas Goda krustu (2015), kā arī ir Latvijas Republikas apbalvojuma – Atzinības krusta – kavaliere (2012). 2022. gadā apbalvota ar Balaši Tulkotāja Lielo balvu, kas ir pats augstākais apbalvojums ungāru daiļliteratūras tulkotājam. 2023. gadā saņēmusi Latvijas Literatūras mūža balvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā. 

Birth time/place

11.08.1930
Rīga

Place/time of death

03.05.2023
Salaspils

Professional activity

1964: pirmais daiļlieratūras tulkojums – ungāru rakstnieka Šandora Tereka stāsts "Burbuļu apvienības konference", kas publicēts žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete"(Nr. 8).
1966: publicēta pirmā Elgas Sakses tulkotā grāmata no ungāru valodas – ungāru stāstu izlase "Septiņi kreiceri", darbs paveikts kopā ar Ruti Lediņu.
1979: Ungārijas Autoru aģentūra par teicamu ungāru literatūras popularizēšanu Latvijā Elgai Saksei piešķīrusi prēmiju.
1993: saņēmusi Ungārijas valdības balvu – medaļu "Pro cultura Hungarica".
1997: Elgai Saksei pasniegta Ungārijas Republikas prezidenta zelta piemiņas medaļa.
2015: 5. decembrī Latvijas Televīzijas raidījums "Latvijas stāsti. Personība" bija veltīts tulkotājai Elgai Saksei. https://www.youtube.com/watch?v=jJ2exa-Cu-k
2019: 9. oktobrī Latvijas Radio 3 skanēja Liegas Piešiņas veidotais raidījums "Grāmatu stāsti", kurā viesojās Elga Sakse. https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/laura-valtera-visuma-veidoti-vardi-tulkotaja-elga-sakse-un-laslo.a122189/

Tulkojumi no ungāru valodas

1966: Septiņi kreiceri: ungāru stāstu izlase. Rīga: Liesma. (Kopā ar Ruti Lediņu.)
1967: Fekete, Ģula. Ārsta nāve. Rīga: Liesma.
1968: Šānta, Ferencs. Divdesmit stundas. Rīga: Liesma.
1970: Miksāts, Kālmans. Svētā Pētera lietussargi. Rīga: Liesma.
1971: Zāgoni, Ferencs. Ceļu meklējot. Rīga: Liesma.
1973: Jokaji, Mors. Akmenssirds cilvēka dēli. Rīga: Liesma.
1974: Molnārs, Ferencs. Pāla ielas zēni. Rīga: Liesma.
1974: Nēmets, Lāslo. Sēras. Rīga: Liesma.
1976: Kostolāņi, Deže. Anna Ēdeša. Rīga: Liesma.
1977: Feldeāks, Jānošs. Divu tēvu meita. Rīga: Liesma.
1977: Sabo, Magda. Masku balle. Rīga: Liesma.
1980: Berkeši, Andrāšs. Nāra zīmoggredzenā. Rīga: Liesma.
1981: Fekete, Ištvāns. Ērkšķu cietoksnis. Rīga: Liesma.
1982: Sabo, Magda. Freska; Stirna; Katalinas iela. Rīga: Liesma.
1983: Erķēns, Ištvāns. Rožu izstāde; Kaķu spēle. Rīga: Liesma. (Kopā ar Annu Žīguri.)
1984: Morics, Žigmonds. Laimīgais cilvēks. Rīga: Liesma.
1985: Feješs, Endre. Rūsas kapsēta. Rīga: Liesma.
1985: Janikovska, Ēva. Es jau eju bērnudārzā. Rīga: Liesma.
1986: Dāniela, Anna. Avārija. Rīga: Liesma. (Elgas Sakses pēcvārds.)
1986: Gārdoņi, Gēza. Garmatainās briesmas. Rīga: Liesma.
1988: Ijēšs, Ģula. Šāndors Petēfi. Rīga: Liesma.
1990: Lomba, Kato. Par valodām man nāk prātā. Rīga: Zinātne.
1991: Gergejs, Mihājs. Piecpadsmitais kosmosa likums. Rīga: Sprīdītis.
1991: Mešterhāzi, Lajošs. Prometeja mīkla. Rīga: Liesma.
1994: Ijēšs, Ģula. Hārona laivā vai novecošanās simptomi. Rīga: Preses nams.
1995: Fekete, Ištvāns, Vuks. Rīga: Sprīdītis.
1995: Krudi, Ģula. Podolinas spoks. Rīga: Preses nams.
1996: Lorencs Leslijs. Vilkača nakts. Rīga: Preses nams.
1996: Sabo, Magda. Abigaila. Rīga: Preses nams.
1998: Sabo, Magda. Durvis. Rīga: Preses nams.
1998: Sabo, Magda. Laumu princis Lala. Rīga: Sprīdītis.
1999: Tētis skuj spoguli: ungāru anekdotes. Rīga: Sprīdītis.
2003: Mārai, Šāndors. Esteres mantojums. Rīga: Atēna.
2004: Sabo, Magda. Uz Zeva sliekšņa. Rīga: Tapals.
2005: Mārai, Šāndors. Sveces izdeg līdz galam. Rīga: Atēna.
2005: Mārai, Šāndors. Zāļu grāmata. Rīga: Atēna.`
2007: Eseša, Hajnala. Meža valstības pasakas. Rīga: Zvaigzne ABC.
2007: Mora, Ferencs. Zelta zārks. Rīga: Tapals.
2007: Sabo, Magda. Elīzai. Rīga: Tapals.
2008: Eseša, Hajnala; Šalfai, Tibors Tamāšs. Pilsētas kaķu piedzīvojumi. Rīga: Zvaigzne ABC.
2008: Kērtess, Imre. Bezliktenis. Rīga: Tapals.
2009: Lorencs, Lesijs. Budistu klostera noslēpums. Rīga: Tapals.
2014: Bālinta, Āgneša. Vējainā ģimene. Rīga: Jumava.
2015: Bartoša, Erika. Draudzība. Rīga: Jumava.
2015: Bartoša, Erika. Varavīksne. Rīga: Jumava.
2015: Sabo, Magda. Cūku bēres. Rīga: Jumava.
2016: Rakovska, Žuža. Čūskas ēna. Rīga: Jumava.
2017: Sabo, Magda. Mirklis Kreūsīda. Rīga: Jumava.
2019: Ģurko, Lāslo. Doktora Fausta laimīgais gājiens pa elli. Rīga: Mansards.

1998: Ungāru īpašvārdu pareizruna un pareizrakstība latviešu valodā. Sastādītāja Elga Sakse. Rīga Zinātne.

Latvijas Nacionālajā teātrī (toreizējais Latvijas PSR Valsts Drāmas teātris) iestudētas Elgas Sakses tulkotās lugas:
1971: Molnārs, Ferencs. Lilioms
1973: Erķēns, Istvāns. Kaķu spēle
1977: Ģurko, Lāslo. Elektra – mana mīla
1983: Illēšs, E. Spānijas Izabella
1989: Gencs, Ārpads. Mūslaiku Mēdeja
1992: Molnārs, Ferencs. Spēle pilī
1993: Molnārs, Ferencs. Lū – labais eņģelis
1998: Molnārs, Ferencs. Viens, divi, trīs...

Quotes

Par tulkotāju Elgu Saksi

"Viņas [Elgas Sakses] ceļš uz citas tautas rakstnieku darbu atveidošanu dzimtajā valodā nav bijis taisns un gluds. Viņa neizvēlējās savu vecāku [tulkotāji Anna Ozola-Sakse un Aleksandrs Sakss] literatūrā iestaigātu taku, bet apņēmās nolīst pati savu līdumu. Un nu šajā līdumā, kurā E. Sakse sākusi vagu dzīt un sēklu kaisīt kopš 1966. gada, jau krāšņi sakuplojis košs zaļums – latviešu valodā pārtulkoto ungāru rakstnieku daiļdarbu klāsts. Jā, iemācīties valodu, kura pieder pie gluži citas valodu saimes, ir tikpat sūrs darbs kā iekopt zemi akmeņainā, celmainā tīrumā. Viņa to ir spējusi, jo viena no Elgas personības iezīmēm ir nelokāma griba. Viņa nekad neatkāpjas no tā, ko aizsākusi, kamēr vien aizsāktajam nav atdevusi tik, cik spējusi atdot. [..]
Strādājot pie ungāru rakstnieku darbu atveidojuma latviešu valodā, vārda māksliniece aizvien spējusi iedzīvoties katrā autorā un katra tēlojamā varoņa rakstura īpatnībās, sniegdama oriģināla autoram līdzvērtīgu pārkausējumu, saglabādama autora noskaņu, tūkstoš toņos mainīdamās līdzi ungāru literatūras krāsu zaigam."

Jarmolinska, Tatjana. Līdumniece. Karogs, 1980, Nr. 8.

Affinities

Aleksandrs Sakss - Father
Anna Ozola-Sakse - Mother
Anna Sakse - Father's sister

Occupations

Education

1939–1936
Rīgas 9. pamatskola
Rīga

1940–1945
Lejasciems
Lejasciema pamatskola

1945–1950
Riga secondary school No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1950–1955
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Ausekļa iela 5, Rīga
Agronomijas fakultāte

Working place

1955–1965
Nautrēnu pagasts
Kolhozs "Udarņik", agronome, vēlāk strādājusi kolhozā dažādus darbus, tad – grāmatvede.

1965–1967
Birzgale
Kolhozs "Druva", kasiere, vēlāk – grāmatvede.

Residence

1965 until now
Birzgale

Participation in organisations

1979–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

1990 until now
Latvian Writers’ Union
Rīga

Travelled

10.1980
Laosa
PSRS Rakstnieku savienības uzdevumā.

03.1982–04.1982
Laosa
Brauciens uz 20 dienām PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

09.1982
Ungārija
Brauciens kā pavadonei uz izstādi.

06.1985–07.1985
Ungārija
Komandējums no PSRS Rakstnieku savienības.

Awards

Ungārijas Republikas literārā prēmija
Prēmija piešķirta par ungāru literatūras tulkojumiem.
1988

Atzinības krusts
Ordeņa kavaliere ar Ordeņa kapitula 2012. gada 18. oktobra lēmumu. (Ordenis pasniegts 2012. gada 18. novembrī Rīgā, Melngalvju namā).
V šķira
2012

Annual Latvian Literary Award
Mūža balva piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā.
Mūža balva
2023