Eiženija Heniša

1 picture

21.11.1922 – 10.05.1984

Eiženija Heniša (1922–1984) – grafiķe, grāmatu ilustratore, zīmējumi publicēti žurnālos "Bērnība", "Draugs" un "Zīlīte". Strādājusi visdažādākos žanros stājgrafikā, grāmatu un preses grafikā, grāmatzīmju mākslā.

Birth time/place

21.11.1922

Place/time of death

10.05.1984
Rīga

Professional activity

Pirmie zīmējumi parādījās 20. gs. 50. gadu sākumā žurnālā "Bērnība", pēc tam žurnālos "Draugs" un "Zīlīte", kur ilustrējusi, dzejoļus, stāstus, pasakas.

Kopš 1946: pazīstama kā daudzu grāmatu ilustratore.

Quotes

PAR EIŽENIJAS HENIŠAS DAIĻRADI

"Māksliniece Eiženija Heniša pazīstama pati ar sirsnīgajiem bērnu attēlojumiem ilustrācijās, gan ari ar ainavām, portretiem, žanra kompozīcijām stājgrafikā. Jau bērnībā māksliniecei paticis zīmēt. Daudz vērtīgu atziņu viņa ieguvusi, mācoties Mākslas akadēmijā pie profesoriem A. Apiņa un P. Upīša, Akadēmija devusi stingru pamatu dabas formu izpratnē, kompozīcijā, iemaņas zīmēšanā, dažādās grafikas tehnikās linogriezumā, oforta, kokgrebumā. Bet visvairāk viņa strādājusi litogrāfijā, šajā tehnikā veidots arī diplomdarbs ilustrāciju cikls V. Lāča romānam "Zvejnieka dēls" (1950). Bērnības pasaule atklājas neskaitāmos E. Henišas zīmējumos žurnālu ("Bērnība", "Draugs", "Zvaigzne", "Zīlīte" u c.) un grāmatu ilustrācijās, tāpat arī vairākos stājgrafikas ciklos. Dzīvā iespaidu tvērumā, daudzveidīgās dinamiskās kompozīcijās raksturoti bērni visdažādākajās situācijās, pārdzīvojumos. Te nesastopam ne izskaistinājumu, ne didaktiku. Mākslinieces attēlotie bērni jau ir nākošās personības un tik dabiski, kādi tie patiesībā arī ir. Šajos zīmējumos redzam, kā veidojas tas cilvēks, laikabiedrs, kuru cenšas iemūžināt mūsu portretisti."

Kuple, Zaiga. Veikums un ieceres. Literatūra un Māksla, Nr.46 (18.11.1972)

Affinities

Juris Petraškevičs - Son
Nikolajs Petraškevičs - Husband

Occupations

Education

Rīgas 3. vidusskola
Grēcinieku iela 10, Rīga

–1950
Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Beigusi Grafikas nodaļu.

Buried

10.05.1984
Rīgas Pirmie Meža kapi