Eduards Līcis

2 pictures
Roles: writer

25.03.1884 – 25.11.1987

Eduards Līcis (1894–1987) –literāts un sabiedrisks darbinieks. Dzimis Vidzemē, izglītību ieguvis vietējās skolās un Krievijā. Rakstniecībā debitējis 1904. gadā, galvenokārt publicēdams satīriskas ievirzes darbus un publicistiskus rakstus. 1944. gadā bēgļu gaitās nonācis Vācijā, kopš 20. gs. 40. gadu beigām dzīvoja Anglijā. Dzeja apkopota izlasē "Gadi un dzeja". Tajā romantiskā stilā izteikts patriotisks pārdzīvojums, nostalģija pēc dzimtenes, dzīves apcere optimistiskā intonācijā.

Birth time/place

25.03.1884
"Biķis"
Dzimis Biķos.

Place/time of death

25.11.1987
Londona

Personal information

Dzimis saimnieka ģimenē.
Tēva sēta atradās starp diviem purviem, un šis fakts kļuva par ierosmi pseidonīmam Purvidus. Jau skolas gados iepazinies ar latviešu laikrakstiem un žurnāliem, jo tēva mājā valdījis možs gars.

Strādājis Krievijā par tehniķi.

2. pasaules kara izskaņā bēgļu gaitās devās viens, sieva palika Latvijā un kopā ar vienu no pieciem dēliem tika 1949. gadā izsūtīta, vēlākos gados Eduards Līcis sarakstījās ar ģimeni.

Professional activity

Literārā darbība

Agri pievērsies literārai jaunradei, sūtot ziņojumus laikrakstiem “Balss”, “Dienas Lapa” un citiem periodiskajiem izdevumiem.
1904: pirmās publikācijas–satīriska proza Ādolfa Alunāna "Zobgala kalendārā" ar pseidonīmu Purvidus.
Pēc tam neregulāras publikācijas dažādos laikrakstos un žurnālos.

Literārie darbi

1978: kultūrvēsturiskās grāmatas "Rūjiena" līdzautors.
1980: ar pseidonīmu Purvidus izdotas humoreskas par Latvijas zelta noguldījumiem Anglijā "Zelts, komūna un maize".
1984: lirikas izlasē "Gadi un dzeja".
1988: memuāri par latviešu sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem grāmatā "Atmiņas par laikiem un ļaudīm".

Sabiedriskā un politiskā darbība

Viens no Odesas un Varšavas latviešu biedrības vadītājiem.
1918: ievēlēts par Latvijas Zemnieku savienības Centrālās Komitejas locekli.
20. gs. 20. gados strādājis pašvaldības dienestā Vidzemē, Idus pagasta sekretārs.
1928–1938: Liepājas apriņķa valdes vadītājs, vēlāk - apriņķa vecākais.
1938–1940: VII: un neilgi arī 1941. gada vasarā Madonas apriņķa vecākais.
Nacionālās organizācijas "Latvju Jaunatnes" priekšnieks.

Desmit gadus Nīcā organizējis zemnieku un jaunatnes svētkus; plašajās svinībās no Nīcas, Rucavas, Pērkones, Dunikas, Bārtas saradās tautas dziedātāji un dejotāji krāšņajos sendienu tērpos.

Darbojās Latvijas lielākajā apgādā akciju sabiedrība “Rota”, kurā bija viens no dibinātājiem un valdes loceklis, apgādā “Zeme”, kas izdeva laikrakstus “Brīvā Zeme”, “Tēvijas Sargs”, “Rīts” un citus izdevumus.

Rietumanglijas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks.
Londonā vadījis Trešdienas klubu un bija Londonas apgāda pārvaldes loceklis.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Atzinības krusts
Lietuvas Ģedimina ordenis

Quotes

Par Eduarda Līča personību

".. tā ir kāda mierīga, dzidra gaisma viņā pašā, kas ļāvusi ar nosvērtību, ar rāmu garu iet cauri dzīves vētrainajiem notikumiem, meklējot cilvēkos saskaņu un draudzību. Viņu vadījis īsti dzīvs gars, liekot interesēties par visu, aktīvi darboties daudzos virzienos, lasīt, pētīt, rakstīt. Vēl tagad viņš ir klāt katrā nozīmīgākā latviešu sarīkojumā un dažu labu reizi jau plkst. 5 no rīta stāv rindā pie Koventgardena operas kases, lai dabūtu izrāžu biļetes. Eduards Līcis ir raksturīgs piemērs latviešu zemnieka dēlam, kas no tēva sētas aiziet pasaulē un tur dzen vagu plašākos tīrumos."

Andrups, Jānis. Svētīts ilgu gadu mūžs. Londonas Avīze, 1984, 23. marts.

Occupations

Pseudonym

Purvidus

Education

Limbaži

Krievija
Ieguvis tehnisko izglītību.

Mazsalaca

Service

1. pasaules kara laikā cīnījies 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā.

1913
Krievija
Iesaukts cariskās Krievijas armijā.

Participation in organisations

Daugavas Vanagi
Londona
Daugavas Vanagu Fonda Londonas nodaļas biedrs.

Latviešu preses biedrība
Goda biedrs.

Odesa
Viens no Odesas un Varšavas latviešu biedrības vadītājiem.

Nacionālās organizācijas "Latvju Jaunatnes" priekšnieks.

1918
Latviešu zemnieku savienība
1918. gadā ievēlēts par Latvijas Zemnieku savienības Centrālās Komitejas locekli.

Working place

Anglija
Rietumanglijas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks.

1920
Idus pagasts
20. gs. 20. gados strādājis pašvaldības dienestā Vidzemē, Idus pagasta sekretārs.

1928–1938
Liepājas rajons
Liepājas apriņķa valdes vadītājs, vēlāk – apriņķa vecākais.

1938–07.1940
Madonas novads
1938–1940 VII un neilgi arī 1941. gada vasarā Madonas apriņķa vecākais.

Emigrated

1944
Vācija
Devies bēgļu gaitās.

1949
Anglija
Kopš 20. gs. 40. gadu beigām dzīvoja Anglijā.

Buried

Brūkvudas kapsēta
Apglabāta Brokvudas latviešu kapos.