Edgars Bernhards Bergs

2 pictures

03.04.1878 – 09.12.1961

Edgars Bernhards Bergs (1878-1961) bijis mācītājs, reliģisku rakstu autors. Kristapa Berga dēls un politiķa Arveda Berga brālis. Studējis teoloģiju Tērbatas Universitātē, bijis mācītājs, vēlāk arī LU Teoloģijas fakultātes docents. Pēc izceļošanas uz Vāciju bijis prāvests un arhibīskapa vietnieks Hamburgā, lasījis lekcijas Baltijas universitātē Hamburgā un Pinnebergā. Vēlāk izceļojis uz Angliju, tur pildījis Latviešu baznīcas arhibīskapa pirmais vietnieks. Publicējis reliģiska satura rakstus periodikā. Plašāki apcerējumi un sprediķi publicēti grāmatās.

Birth time/place

03.04.1878
Rīga

Place/time of death

09.12.1961
Londona

Personal information

Namīpašnieka un būvuzņēmēja Kristapa Berga dēls. Politiķa Arveda Berga brālis. Kā mācītājs no Doma baznīcas izvadījis A. Niedru.

Professional activity

Publicējis reliģiska satura rakstus periodikā. Plašāki apcerējumi un sprediķi publicēti grāmatās: "Nīče un kristīgā ticība" (1913?), "Reliģija, morāle un skola" (1917), "Ko Luters mums devis?" (1923) u.c. Kopā ar A. Kleperi sastādījuši sprediķu izlasi "Tuvāk pie tevis, Dievs" (1923). Grāmatā izdots apcerējums "Lieldienas pārdzīvojums" (1946), svētruna "Dievs, Tava zeme deg" (1960), sprediķu un runu izlase "Gaisma tumsībā" (1960).

Affinities

Konstance Berga - Wife
Kristaps Bergs - Father
Līvija Meņģele - Sister
Marta Berga - Sister-in-law
Valija Alberta - Sister

Occupations

Education

–1888
A. Spundes privātskola

1888–1896
Rīga City 1st Gymnasium

1896–1903
Tērbatas Universitāte
Studējis teoloģiju

Working place

–1961
Londona
Latviešu baznīcas arhibīskapa pirmais vietnieks

1903–1904
Koknese
Kandidāta gadu strādājis pie G. Hilnera Koknesē

1905–1911
Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze
Rubene
Mācītājs Rubenes draudzē

1911–1914
Rīga
Rīgas pilsētas iecirkņa vikārs. 1912. g. pavasarī uzdeva turpināt jaunas latviešu draudzes organizēšanas darbu, kas vēl tai pašā gadā noveda pie jaunās„Miera draudzes" dibināšanas uz draudzes pašvaldības pamatiem. 1913. g. rudenī dabūja valdības apstiprinājumu un tagad saucas par Rīgas Doma baznīcas latviešu draudzi.

1914–1939
Rīgas Doms
Mācītājs

1919–1922
Rīga
Rīgas garnizona mācītājs

1919–1921
Vidzemes konsistorijas loceklis.

1919–1923
University of Latvia
LU Teoloģijas fakultātes padomes loceklis un docētājs

1920–1921
Laikraksts "Svētdienas Rīts"
Laikraksta "Svētdienas Rīts" redaktors

1922
Brāļu kapu komitejas priekšnieks

1935–1940
Laikraksts "Svētdienas Rīts"
Laikraksta redkolēģijas loceklis

1948–1961
Londona
Pildījis Latviešu baznīcas pārvaldes priekšnieka pienākumus

Participation in organisations

Residence

1944–1948
Hamburga

1948–1961
Londona

Emigrated

1944
Vācija

Buried

Brūkvudas kapsēta

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1927. gada 28. aprīļa lēmumu.
IV šķira
1927