Dzintra Šulce

1 picture
Roles: author

Dzintra Šulce (1953) – rakstniece. Dzimusi Baldonē, mācījusies Skaistkalnes vidusskolā. No 1973. gada metroloģijas inženiere ZA Radioastrofizikas observatorijā Baldonē. Stāstu krājumos "Kreilis" (1982), "Direktora krēsls" (1996) un romānos "Stenogramma diviem" (1985), "Utainā princese" (1993), "Šūpuļdziesma vilkam" (1995), "Upeņu upe" (1998, kopā ar Aleksandru Matuzeviču)  reālpsiholoģiski cilvēku raksturu un savstarpējo attiecību vērojumi ikdienišķās dzīves situācijās. 

Birth time/place

12.06.1953
Baldone

Professional activity

1976: pirmā nozīmīmīgā publikācija – stāsts "Dārzs" laikrakstā "Darba Balss" (19. oktobrī). Pirms tam publicējusies ar uzvārdu Ivane.
1992: Baldonē izveidojusi izdevniecību "Unda".

1998: grāmatā "Dāma un auto" doti lietišķi padomi autovadītājām.

STĀSTU KRĀJUMI

1982: "Kreilis" 
1996: "Direktora krēsls" 

ROMĀNI

1985: "Stenogramma diviem" 
1993: "Utainā princese" (1993)
1995: "Šūpuļdziesma vilkam" (1995)
1998: "Upeņu upe" (dienasgrāmatas formā, kopā ar Aleksandru Matuzeviču) 

Quotes

"Smalkās kaites" jeb ārēji nemanāmais cilvēku likteņu un dvēseles dramatisms atklājas pārliecinoši. Dz. Šulce savos stāstos bieži atstāj it kā zināmu nepabeigtību, iespēju lasītājam pašam daudz ko izsvērt. Viņas romāns "Stenogramma diviem" (R.: Liesma, 1985.) rakstīts pavisam citā manierē, tajā tēlu attiecības un psiholoģija parādās, vairāk balstoties uz ārējo notikumu virzību. Šādu pieeju acīmredzot nosaka jau pats galvenā varoņa padsmitnieka raksturs un dzīves uztvere. Viņš rādīts mainībā, kritiskā savas dzīves nogrieznī, kad norūdās griba, stabilizējas attieksme pret pasauli. Sociālais fons, dzīves vide ieskicēta ļoti nedaudz, bet ar visai trāpīgiem krāsu triepieniem.

Aigars Jirgens. "Karalis ir miris..." Un tālāk? Literatūra un Māksla, Nr. 21, 23.05.1986.

Occupations

Name at birth

Ivane

Education

1971
Skaistkalnes vidusskola
Skaistkalne

1973
G. Gailes 2. tehniskā skola
Rīga
Radiotehnikas nodaļa

Working place

1973
Baldone
ZA Radioastrofizikas observatorija. Metroloģijas inženiere.