Dzidra Zeberiņa

5 pictures
Roles: author

03.02.1923 – 07.09.2016

Dzidra Zeberiņa (1923–2016) – rakstniece. Sarakstījusi divas atmiņu grāmatas "Kad es maza biju" (Grāmatu Draugs, 1969) un "Es esmu visur" (Grāmatu Draugs, 1983), kā arī divas pavārgrāmatas. Kopā ar vīru Modri Zeberiņu sarakstījusi romānu "Ūpji" (Mantnieks, 1952), kā arī stāstu un noveļu krājumu "Viesības ar spokiem" (Tilta apgāds, 1958).

Birth time/place

03.02.1923
Rīga
Dzimusi namsaimnieka un tirgotāja ģimenē.

Place/time of death

07.09.2016
Havaju salas

Professional activity

Pirmā publikācija1944: stāsts "Irisa" laikrakstā "Daugavas Vanagi" (ar pseidonīmu Dzidra Dauda).Romāni1952: kopā ar vīru Modri Zeberiņu sarakstītais romāns "Ūpji" (Mantnieks).
Stāstu un noveļu krājumi
1958: "Spoku stāsti".
1958: kopā ar vīru Modri Zeberiņu sarakstītais stāstu un noveļu krājums "Viesības ar spokiem" (Tilta apgāds).
1969: bērnības atmiņu skicējumi "Kad es maza biju" (Grāmatu Draugs).
1983: atmiņu grāmata "Es esmu visur" (Grāmatu Draugs).
Pavārgrāmatas1955: "Ģimenes pavards: moderna pavāru grāmata" (Grāmatu Draugs).
1965: "Cepumi kā vēl nekad" (Grāmatu Draugs).

Quotes

Par Dzidru Zeberiņu"Dzidra Zeberiņa ir atšķirīga lējuma, ar īpatu vietu mūsu literātūrā un neparastu pasaules uzskatu. Ja latviešu rakstniecības pamati veidojušies laukos un cūkganu pulkam priekšpilsētas zēns pievienojies tikai ar Aleksandru Čaku, tad Zeberiņa ir augusi turīgu rīdzinieku ģimenē, jo tēvs Nāruns bijis bagāts vīrs."Zariņš, Aleksandrs. Viešņa no Havajas. Austrālijas Latvietis, Nr. 1714, 10.02.1984.Par romānu "Ūpji""Ūpjiem nav stila vienības. Apmēram varam nojaust, kas pieder Modrim, kas Dzidrai Zeberiņai. Kamēr pirmais tiecas uz ekspresionismu, Dzidra Zeberiņa, liekas, devusi impresionistiskos čalojumus. Nebūt nenoliegsim arī Dzidras Zeberiņas spējas. Ja mūsu minējums par tām lappusēm, kas pieder viņai, būtu kaut cik pareizs, tad te ir šis tas pat īstāks, svaigāks nekā viņas vīra melodramatiskajā ekspresijā. Bet būtu vēlēšanās kaut ko gaidīt no Dzidras Zeberiņas vienas pašas, tāpat kā vēlētumos, lai Modris Zeberiņš turpina darboties patstāvīgi. Abi kopā viņi pagaidām savā radošajā darbā nespēj vis būt viena miesa un viena dvēsele."Rudzītis, Jānis. Romāns par Pinebergas studentiem. Sproģere, Ofelija (sak.). Raksti: vērtējumi un apceres par latviešu literatūru. 1935–1970. Vesterosa: Ziemeļblāzma, 1977, 420. lpp.

Affinities

Modris Zeberiņš - Husband

Occupations

Name at birth

Nāruna

Pseudonym

Dzidra Dauda

Additional names

Demerele

Education

–1941
Riga French Lycée
Rīga

–1944
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Āgenskalna iela 21a, Rīga
Beigusi Rīgas 5. ģimnāziju (tagad – Rīgas Valsts vācu ģimnāzija).

–1947
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Studējusi psiholoģiju.

1947
University of Münster
Minstere
Studējusi psiholoģiju.

Participation in organisations

Grēvene
Grēvenes literārā pulciņa biedre (pulciņu vada J. Jaunsudrabiņš).

–2016
Latvian Writers’ Union
Rīga
Biedre.

Emigrated

1944
Vācija

Awards

Goppera fonda balva
Balva piešķirta par atmiņu grāmatu "Kad es maza biju".
1970