Drūmais

1 picture
Roles: publicist

22.01.1909 – 20.03.1961

Feļetonists Konstantīns Salms-Salmiņš (1909-1961) bija vērīgs bēgļu un trimdas ikdienas vērotājs. Latvijā strādājis par ierēdni Zemkopības ministrijā, darbojās aizsargu organizācijā. Otrā pasaules kara beigās nonāca Vācijā Oldenburgā, kur nometņu savdabīgā vide rosināja rakstīt. 1946. gadā publicēts pirmais feļetons, parakstīts ar pseidonīmu Drūmais. 1947. gadā izceļoja uz Angliju. Dzīvoja Konventrijā, strādāja par ierēdni un piedalījās latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Savus vērojumus ietvēra kodolīgos un asprātīgos feļetonos, rakstīja īslugas dramatisko kopu vajadzībām. Feļetoni lielākoties izkaisīti latviešu trimdas periodikā, daļa iekļauta Ernesta Rirdāna, Ačuka un Drūmā kopgrāmatā "35 ielāpi" (1951).

Birth time/place

22.01.1909

Place/time of death

20.03.1961
Konventrija

Personal information


Professional activity

Literārā darbībaPirmā publikācija1946: feļetons "Sagatavosimies Jāņiem" publicēts Oldenburgas latviešu bēgļu nometnes izdevumā "Tālavas Ziņotājs" 15. jūnijā.

Feļetonus publicējis periodiskajos izdevumos "Tilts", "Londonas Avīze", "Latvija", "Daugavas Vanagu Mēnešraksts" un citos.
Vairāku īslugu autors "Blaumaņa varoņi Anglijā", "Blaumaņa varoņi kolhozā", "Zinātniskais eksperiments", "Pārraidījums no elles".

1951: atsevišķi feļetoni iekļauti Ernesta Rirdāna, Ačuka un Drūmā kopgrāmatā "35 ielāpi", satīriskie īsprozas darbi lielākoties palikuši vien latviešu trimdas izdevumu lappusēs.
Lugu iestudējumi1953: viencēliena komēdijas "Blaumaņa varoņi trimdā" iestudējums Konventrijas DV dramatiskajā kopā.
1953: viencēliena komēdijas Pārraidījums no elles" iestudējums Konventrijas DV dramatiskajā kopā.
1953: viencēliena komēdijas "Zinātniskais eksperiments" iestudējums Konventrijas DV dramatiskajā kopā.
1959: lugas "Blaumaņa varoņi Anglijā" iestudējums Konventrijas DV dramatiskajā kopā autora režijā.
1959, 1960: joku lugas "Blaumaņa varoņi kolhozā" iestudējums Konventrijā un citās Anglijas pilsētās
Sabiedriskā darbībaDarbojies aizsargu organizācijā.
Daugavas Vanagu fonda (DVF) Konventrijas nodaļā.

Quotes

Par Konstantīnu Salmu-Salmiņu“.. visu laiku viņš bija mūsu vidū ar savu skeptisko vērotāja skatu, atturīgs, smalkjūtīgs un vienmēr dziļas pienākumu apziņas vadīts. [..] Domīgā, augstā piere un aiz stikliem slēptās acis lika domāt, ka viņš dzīvo pats savā pasaulē.”

[B. a.]. Feļetonists Drūmais aizsaulē. Londonas Avīze, 1961, 24. marts.
"35 ielāpi" (1951)"Cita kaula vīrs šais ielāpos ir Drūmais, īpaši politiskajā feļetonā, kura uzdevums parasti ir izsmiet, izkariķēt. Drūmā metode citādāka, izteiksme strupāka un bez liriskiem iekrāsojumiem, komiskie pagriezieni asāki, viņš vairāk disponēts uz āzēšanu nekā rotaļīgu humoru, un tautas humora elementu viņā nejūt nemaz. lelāpos vienīgi autora pēdējā posma gabali, tāpēc jājautā, kur gan palicis vēl Vācijas nometnē rakstītais, kas bieži bija tik trāpīgs un jautrs, ka vienā rāvienā autoram pievērsa feļetona cienītāju uzmanību?"

Ē. R. 35 ielāpi. Laiks, 1951, 29. aug.

Occupations

Additional names

Konstantīns Salms-Salmiņš

Working place

Zemkopības ministrija
Rīga
Ierēdnis.

Residence

1945–1947
Oldenburga, Vācija
Dzīvojis Tālavas bēgļu nometnē.

Emigrated

1947
Konventrija

Buried

24.03.1961
Konventrija
Canley kapsētā.