Diāna Jance

Birth time/place

10.09.1970

Affinities

Aleksandra Spekke - Relative
Amarillis Liekna-Virza - Grandmother
Andrejs Spekke - Relative
Andrejs Stērste - Relative
Anna Žīgure - Mother
Edvarts Virza - Greatgranfather
Elza Stērste - Greatgrandmother
Jānis Žīgurs - Grandfather
Vitauts Ļūdēns - Relative