Danskovīte

1 picture

Danskovīte (īstajā vārdā Anita Ločmele; 1961) ir dramaturģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja, amatierteātra "Palādas" režisore. Izdoti divi lugu krājumi – "3 lugas, 1 skečs" (2008) un "Ontans i Anne" (2015). Pēc Danskovītes tautas komēdijas "Ontans i Anne" motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī tapuši iestudējumi – "Latgola.lv 1" (2010) un "Latgola.lv 2" (2014), kas kļuva populāri un plaši apmeklēti. Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks" (2010), Autortiesību bezgalības (2011) un Nikodema Rancāna balvas (2017) ieguvēja.

Birth time/place

17.06.1961
Danski
Dzimusi Baltinavas pagasta Dansku ciemā.

Professional activity

Publicētie lugu krājumi

2008: "3 lugas, 1 skečs".
2015: "Ontans i Anne" (luga 8 daļās).

Sarakstījusi arī lugas –"Sīvasmotes senču laiki" (3 daļas), "Tāva meitas", skeču "Duorgīs pierkums" u. c.

Pagodinājumi

Dalība ar lugas "Ontans i Anne" otro daļu dramaturga Artura Rubeņa (1927–2020, ASV) organizētajā konkursā "Latgaļu drāma", kur iegūta balva par Baltinavas izloksnes popularizēšanu.
2005: Latvijas amatierteātru iestudējumu parādē "Gada izrāde 2004" Jelgavā Baltinavas pagasta dramatiskais kolektīvs ar Danskovītes izrādi "Ontons i Anne" izcīnīja laureātu titulu.
2008: par savdabīgu latgaliešu mentalitātes un valodas popularizēšanu saņemts Latgales plānošanas reģiona Atzinības raksts.
2009: amatieru teātru iestudējumu skatē "Gada izrāde 2008" Danskovīte atzīta par labāko aktrisi (Anne izrādē "Ontons i plāšnīca").
2011: Baltinavas novada domes Atzinības raksts.

Quotes

"Danskovīte šobrīd ir vispieprasītākā un visatzītākā dramaturģe Latgalē. Viņa pēc 60 gadu pārtraukuma ir atsākusi savulaik Latgalē tradicionālo dramaturģijas žanru, kad autori sacerēja lugas noteiktam teātrim, noteiktam dramatiskajam kolektīvam, zinot aktieru spējas un atbilstību noteiktai tēlu grupai, un lugu sižetus izvēlējās no vienkāršo ļaužu sadzīves, vai tos atrada Latgales cilvēkiem aktuālajās dzīves un domāšanas veida tēmās".

Slišāns, Antons. Priekšvārds. 3 lugas, 1 skečs. Rēzekne: GIRG zemnieku saimniecība "Jākupāni", 2008.

Name at birth

Anita Mežale

Pseudonym

Danskovīte

Additional names

Anita Ločmele

Education

Baltinavas vidusskola
Kārsavas iela 22, Baltinava

1986
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļa

2018
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Režijas un aktiermeistarības kursi skatuves mākslas kolektīvu vadītājiem

Working place

1986 until now
Baltinavas vidusskola
Kārsavas iela 22, Baltinava
Latviešu valodas un literatūras skolotāja, vada skolas dramatisko kolektīvu, organizē skolā folkloras vakarus, teātra nedēļas un dzejas kafejnīcas.

Participation in organisations

2021 until now
Biedrība "Dramaturgu asociācija"
Ūbeles iela 2 - 1, Rīga
Biedre

Awards

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Gada cilvēks
2010

Autortiesību bezgalības balva
Autortiesību bezgalības balva par lugu ciklu par Antonu un Anni, kas plaši izmantots Latvijas amatierteātros, publicēts grāmatā "Trīs lugas, viens skečs", iestudēts Latvijas Nacionālajā teātrī ar nosaukumu "Latgola.lv", kā arī fragmentos demonstrēts Latvi
2011

Nikodema Rancāna balva
Balva piešķirta par latgaliešu valodas popularizēšanu caur dramaturģiju.
2017