Dainis Īvāns

Birth time/place

25.09.1955
Madona

Occupations

Working place

1983
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā

Awards

Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
Balva piešķirta Latvijas Tautas frontes pirmajam priekšsēdētājam Dainim Īvānam par izcilu ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā un Latvijas Tautas frontes vēsturiskās nozīmes iemūžināšanā.
2013