Brunis Rubess

3 pictures

21.12.1926 – 23.12.2009

Brunis Rubess (1926– 2009) –sabiedrisks darbinieks, uzņēmējs, redaktors. Iesaistījies vairāku latviešu trimdas izdevumu redakcijas darbā. Iniciējis un līdzdarbojies dažādu trimdas jaunatnes pasākumu organizēšanā (1. Latviešu jaunatnes dienas Kanādā, apgāds "Ceļinieks”, Divreizdivi nometnes un citi). 1999. gadā izdota Bruņa Rubesa un Noras Ikstenas kopgrāmata "Brīnumainā kārtā: stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem".

Birth time/place

21.12.1926
Rīga

Place/time of death

23.12.2009
Rīga

Personal information

Tēvs Nikolajs Rubess (represēts), māte Milda Rubesa (dzimusi Lapiņa), mirusi 1928. gadā.
Uzaudzis tēva vecāku Kārļa un Karlīnes Rubesu ģimenē, īpaši rūpējusies krustmāte Elvīra Zvaigzne.

1945: kā latviešu leģionārs nonācis Vācijā, vēlāk bijis gūstekņu nometnē Beļģijā.
1953: aprīlī pārcēlās uz dzīvi Kanādā.
1953: 23. maijā mācītājs Arnolds Lūsis Toronto salaulāja ar Birutu Ilgu Broku (1931–2002); trīs bērni – Baņuta Rubess, Baiba Rubess un Balvis Rubess.

Professional activity

1950: vientuļo skautu izdevuma "Klabatas" atbildīgais redaktors (Augustdorfa).

1950: pirmās publikācijas – raksti, apceres latviešu trimdas izdevumos.
1999: izdota kopīgi ar Noru Ikstenu rakstītā grāmata "Brīnumainā kārtā: stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem", šis autobiogrāfiskās grāmatas sākotnējais nosaukums bijis "Mani trīs mūži – latvieša mūžs, vācu mūžs, Kanādas mūžs".

Sabiedriskā darbība
1959
: vadījis Pirmo Latviešu jaunatnes svētku (Toronto, Kanādā) organizācijas komiteju, kā arī latviešu jaunatnes DIVREIZDIVI (Jaunatnes svētku rīkošanas darbā un pirmā DIVREZDIVI nometnes (ASV) vadībā). Sekojošos gados DIVREIZDIVI notiek nevien ASV, bet arī Kanādā un Venecuēlā.
Līdzdarbojies Latviešu Fonda ASV un Kanādā darbā.,
Toronto Latviešu centrā Toronto Kanādā, kā arī partijā Jaunais laiks Rīgā.

1986: Toronto pilsētas auto tirgotāju savienība sakarā ar Folksvāga (Volkswagen) Kanādas prezidenta Bruņa Rubesa sešdesmitgadi izveidojusi īpašu stipendiju viņa vārdā. To varēja iegūt studenti/tes Džordžanas (Georgian College) koledžā, Bārijā Ontario, kas bija vienīgā augstākā mācību iestāde, kurā Kanādā mācīja auto tirdzniecību.

Quotes

Par Bruņa Rubesa personību

"Kur viņš pieliek roku, skaidas lec un ieceres kļūst īstenība. Savā sabiedriskā darbā, tāpat kā savā profesijā, iet noteiktu ceļu, nepakļaujoties ierastajām sabiedrības normām. Tas viņam palīdz darboties trīs kultūrās, kurās visās viņa*var atzīmēt sevišķus
panākumus –latviešu, vācu un kanādiešu."
Štauvers, Mārtiņš. Stipendija latvieša vārdā. Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs, Nr.2 (01.02.1987)

Affinities

Occupations

Name at birth

Brunis Reinholds Rubess

Pseudonym

Varis Degsme

Education

Oldenburgas latviešu ģimnāzija
Oldenburga, Vācija

Augustdorfas Latviešu ģimnāzija
Augustdorfa

1933–1941
Rīgas pilsētas 2. pamatskola
Rīga

1941–1944
Rīga City 1st Gymnasium
Rīga
Beidzis ģimnāzijas 3. klasi.

1971
Bostona
Studējis Advanced Managment Program Harvard Business School (Bostonā, ASV).

Working place

Beļģija
Cēdelhemas nometnes laikraksta "Laika Griežos" viens no redaktoriem.

Beļģija
Satīriskā žurnāla "Atskabarga" 6., 7., 8. numura redaktors.

1943–1944
Rīgas radiofons
Aspazijas bulvāris 5, Rīga
Vijolnieks Rīgas Radiofona orķestrī.

1945–1946
Beļģija
Cēdelheimas kara gūstekņu nometnes dienas laikraksta Laika Griežos un humora žurnāla Atskabarga redaktors.

1948–1953
Augustdorfas Latviešu ģimnāzija
Augustdorfa
Angļu valodas skolotājs.

1948–1953
Augustdorfa
Latviešu Centrālās komitejas informācijas daļas referents.

1951–1952
Laikraksts "Daugavas Vanagi"
Vācija
Biļetena redaktors.

1953–1955
Toronto
Dzīvības apdrošināšanas aģents Mutual Insurance Company of New York Toronto nodaļā.

1955–1961
Toronto
Pārdošanas nodaļas vadītājs firmās Mercedes-Benz of Canada auto un Unimogu.

1962–1964
Kanāda
Volkswagen Canada pārdošanas apmācību vadītājs.

1964–1972
Bostonas (ASV) vadības padomdošanas firmas Harbridge House Eiropas biroja darbinieks, līdzdirektors, direktors Frankfurtē (Vācija), firmas viceprezidents Bostonā (ASV), Toronto (Kanāda) biroja vadītājs.

1972–1987
Toronto
Volkswagen Canada prezidents.

1988–1991
Volfsburga
Volkswagen AG koncerna stratēģijas šefs.

1992–1998
Latvijas Banka
Rīga
Padomes loceklis Rīgā.

Participation in organisations

Daugavas Vanagi

Vācija
Latviešu Centrālā padome Vācijā.

1951
Latviešu preses biedrība
Vācija
Latviešu preses biedrības Vācijas kopa, pēc pārcelšanās 1953. gadā uz Kanādu, ieskaitīts Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.

Residence

1926–1944
Rīga

Service

1944–1945
Latvian Legion
Karavīrs 33. (Januma) pulkā.

Detention

1945–1946
Beļģija
Gūsteknis Cēdelhemā, kur veic arī tulka pienākumus nometnes administrācijā.

Buried

Rīgas Pirmie Meža kapi