Brazīlietis

Roles: writer

Birth time/place

17.07.1860

Personal information

BRAZĪLIETIS (īst. v. Eduards Mellups; 1860.17.VII - ?) - literāts. Domājams, Kārļa Mellupa tēvs, Bijis pazīstams ar Kr. Valdemāru.
Dz. dārznieka ģim. māc. Drustu pamastkolā. Drustu pag. zemkopis, bijis pagasta valdes un tiesu sekretārs, pašvaldības darbinieks, 1913 bijis Drustu kopmoderniecības revidents.
Rakstījis no 1882 "Mājas Viesī", "Latvijā", "Balsī", "Dzimtenes Vestnesī". Pirmā publikācija - humoristisks stāsts "Kas pēdējais šāva - labi trāpīja" laikraksta "Rīgas Avīzes" feļetona piel. 1903 (291. nr.).Presē publicējis rakstus par pašvaldību lietām, izglītības u.c. jautājumiem. No 1904-07 laikrakstu "Rīgas Avīze", "Baltijas Vēstnesis", "Balss" u.c. pielikumos publicēti stāsti un tēlojumi par zemnieku dzīvi un īpaši iemīļoto B. tēmu - medībām. Kopā ar K. Mellupu izdevis romānu "Vectēva stāsts" (1938), kuram pamatā B. 1907 "Mājas Viesa" pielikumā publicētais stāsts "Pagasta apgādībā" par bāra bērnu Pēteri un viņa dzīvi. Periodikā publicētā stāsta reakcija būtiski atšķiras no vēlākās grāmatas redakcijas. - Cits ps.: Br.
L. Reta jubileja // Jaunākās Ziņas, 1935, 18.VII.
I. Rubule

Professional activity

1904 - 1907: Laikrakstu "Rīgas Avīze", "Baltijas Vēstnesis", "Balss" u.c. pielikumos publicēti stāsti un tēlojumi par zemnieku dzīvi un īpaši iemīļoto B. tēmu - medībām.

Affinities

Occupations

Name at birth

Eduards Mellups

Pseudonym

Br., Brazilietis

Education

mācījiesmācījies Drustu pamatskolā