Biruta Rolle

Roles: chemist

1929 – 19.03.1967

Birth time/place

1929

Place/time of death

19.03.1967
Minhene

Personal information

Vecāki: veterinārmedicīnas profesors Miķelis Rolle (1892–1979) un Sofija Rolle, dzimusi Veldums (1897–1959).

Professional activity

Literāras publikācijas Kārļa Skalbes Fišbahas latviešu ģimnāzijas audzēkņu literārajā žurnālā "Lāpa".

Occupations

Education

Kārļa Skalbes ģimnāzija
Fišbaha

Minhenes universitāte
Minhene
Studēja ķīmiju.