Bernhards Vilhelms Bīnemanis

Roles: poet

Place/time of death

10.02.1732

Personal information

BĪNEMANIS (Bienemann) Bernhards Vilhelms (? - 1732.10.II) - vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors.
Māc. licejā Rīgā. No 1711 luterāņu mācītājs Zemītē, no 1716 - Spārē. Viens no ievēr. Kurzemes garīgās dzejas autoriem. Sacerējis un gk. tulk. ap 100 dziesmu. Apkopojot savas un J. Višmaņa sillaboton. pantmērā atdzejotās dziesmas, sast. pirmo ritmizēto latv. dziesmu grām., t.s. "Grenzhofsche und Kuckernsche Gesangbuch" (1714). Šīs grāmatas vienīgais eksemplārs (ar latv. titullapu "Mežmuižas Kukuru draudžu dziesmu grāmatiņa..") atrodas Kopenhāgenas univ. b-kā. B. dziesmas izjustas, mākslin. spēcīgas, atspoguļo sava laikmeta pārdzīvojumus, īpaši Ziemeļu kara un mēra laika dziesmas: "Kristus, sava laika sargs..", "Šī sērga mēdz kā avis kaut..", "Tu gribi, mīļais Kungs un Dievs.." u.c. Vēlākajās 18.gs. dziesmu grām. pārpublic. ap 90. B. dziesmu, daļēji tās saglabājušās arī turpmākajos izdevumos. - Kript.: B.W.B., B.W.B.P.
Z.Frīde

Occupations

Education

mācījiesmācījies licejā Rīgā