Austris

Roles: writer

Birth time/place

1914

Personal information

AUSTRIS (iespējams, īstā vārdā Jānis; uzvārds nav zināms; 1914 Lielzalves muižā - ?) - literāts.
Dz. muižas kalpu ģimenē. Tēvs iesaukts I pasaules karā, kur pazudis, māte - gājusi bojā, rokot tranšejas. A. uzaudzis pie radiniekiem. Pēc skolas beigšanas pats pelnījis līdzekļus mācībām ģimnāzijā, kuru gan materiālu apstākļu, gan veselības stāvokļa dēl nebeidzis. Mākslinieciski vāji dzejoļu krājumi "Dvēseles rota" (1935) un "Dzīvības skaņas" (1937). Tajos patriotiskā dzeja, mīlestības un ziedoņa slavinājums, īpatnējāk atstātības un bārenības motīvi. Sarakstījis rom. "Sirds, kāpēc nevari būt viena?" (1936).
L. Skaņas un atskaņas. Auto-Biogrāfija. // Austris. Dzīvības skaņas. R., 1937.
R. Briedis

Occupations

Education

mācījiesbeidzis pamat- (vai pagast) skolu

mācījiesĢimnāziju gan materiālu apstākļu, gan veselības dēļ nebeidzis.mācījies ģimnāzijā