Austra Širmane

2 pictures
Roles: teacher, writer

14.02.1909 – 04.02.1973

Austra Širmane (1909–1973) – skolotāja, literāte. Sarakstījusi vairāku mācību palīglīdzekļus latviešu valodas un literatūras apguvei. Vairāku bērnu lugu autore.

Birth time/place

14.02.1909
Dzimusi Blomu pagastā.

Place/time of death

04.02.1973
Sirakjūsa

Personal information

Dzimusi skolotāja Augusta Rudīša ģimenē.
Precējusies ar rakstnieku Jāni Širmani.

1944: rudenī devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
1949: izceļoja uz ASV.

Professional activity

Publicējusies izdevumos "Audzinātājs", "Mūsu Nākotne", "Izglītības Mēnešraksts" un citur.


Sarakstījusi mācību grāmatas un bērnu ludziņas:
1936: "Gudrā zoba padoms": bērnu ludziņa 3 cēlienos.
1937: "Pie Sniegamātes": bērnu spēle 3 ainās.
1937: "Roku rokā": 7 ainas skolu skatuvei.

1942: 6. decembrī raidāmluga "Krusttēva āboli" Latvijas radiofonā Jēkaba Zaķa režijā.
1944: raidāmluga "Baltie zobi" Latvijas radiofonā Teodora Lāča režijā.

Rakstījusi atsauksmes par grāmatām, pedagoģiskus apcerējumus laikrakstos un žurnālos par valodas un literatūras mācīšanas jautājumiem, sarakstījusi lasāmo grāmatu "Mana tēvu valoda": lasāmgrāmata 3. klasei (1958, pēc tam vairāki atkārtoti izdevumi) ASV trimdas latviešu skolām, kopā ar Arturu Kaugaru un Jāni Širmani sastādījusi grāmatas "Ceļa maize": lasāmā grāmata latviešu bērniem svešatnē: paplašināts latviešu tautskolas II un III klases kurss (1949 un 1951), kas izmantota kā mācību līdzeklis latviešu trimdas skolās.

Quotes


Affinities

Alvīne Grantovska - Study mate
Augusts Rudītis - Father
Jānis Širmanis - Husband

Occupations

Name at birth

Austra Rudīte

Education

–1927
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga

Working place

Rīga
Skolotāja

Ņūnoksvila
Skaitļotāja Brūksaides laboratorijā, nostrādājusi 18 gadus.

1930–1944
Rīga
Skolotāja Rīgas pilsētas 5. īpašā (mēģinātāju) skolā; mācību procesā izmēģināja un ieviesa jaunas mācību metodes.

1945–1949
Fišbaha
Skolotāja latviešu DP nometnes pamatskolā.

1945–1949
Kārļa Skalbes ģimnāzija
Fišbaha
Skolotāja.

1949–1950
Amerikas Savienotās Valstis
Strādājusi par mājkalpotāju un telpu uzkopēju.

1954–1972
Ņūnoksvila
18 gadus strādāja par skaitļotāju Brūksaides laboratorijā.

Residence

1972–1973
Sirakjūsa