Austra Balka

1 picture
Roles: poet

24.10.1921 – 15.01.1997

Austra Balka (1921–1997) – rakstniece. Rakstniecībai pievērsās, dzīvojot trimdā. Pirmās literārās publikācijas kopš 1960. gada. Dzejai raksturīga apcerīga un pārdomu pilna noskaņa. Tā apkopota vairākos dzejas krājumos "Uz dzintara spārniem" (1968), "Varavīksnēm skanot" (1974), "Ilgu trauksme" (1993) un garīgu dzejoļu krājumā "Mūžības jausma" (1994). Sarakstījusi lugas, kas apkopotas krājumā jaunatnei "Tālie stari" (1972), dziesmuspēli latviešu un angļu valodā "Jāņu nakts" ("Latvian midsummer night", 1987). Literārās pasakas apkopotas krājumā "Burvību sakta" (1986). Rakstījusi arī reliģiskas apceres un apskatus par latviešu mūziku. Dziedājusi korī un solo, komponējusi dziesmas. 1979. gadā izveidojusi latviešu mūzikas programmu tīklu 20 universitāšu un koledžu raidstacijās ASV un Kanādā.

Birth time/place

24.10.1921
Maskava

Place/time of death

15.01.1997
Kalamazū

Personal information

Dzimusi Kurzemes bēgļu Jēkaba Pāvelkopas un Ilzes Pāvelkopas (dzimusi Erdman) ģimenē Maskavā. Tēva nodarbošanās tēraudvirpotājs.
1922: ģimene atgriezusies Latvijā un apmetusies uz dzīvi Liepājā.
1944: izceļoja uz Vāciju, strādāja par operāciju asistenti un tulku Sarkanā Krusta slimnīcā netālu no Holandes robežas.

1951: izceļoja uz ASV, dzīvoja Kalamazū.
1955: 7. jūnijā Kalamazū apprecējās ar Jāni Balku, kurš publicējās ar pseidonīmu Kaldejs Arums.
1965: decembrī ieguvis ASV pavalstniecību.

1993: pavasarī ciemojās Latvijā.

Professional activity

Literārā darbība

Mūziku un literatūru iemīļojusi jau jaunībā, rakstīt sākusi 12 gadu vecumā, tomēr tālāk savas nodarbes vēl nespēja attīstīt, jo "draudīgais kara un tautas ciešanu laiks atņem dzejas jūsmu".
1946: 17. oktobrī Grēvenes latviešu bēgļu nometnē piedalījās pirmajā literātu sarīkojumā kopā ar Jāni Jaunsudrabiņu, Kārli Zvejnieku, Anniju Bergu, Annu Rieksti, Irmu Vīksniņu, Mariju Andžāni.
1957: Kalamazū latviešu skolēni iestudēja un izrādīja Austras Balkas sarakstīto Ziemassvētku ludziņu.
1959: Kalamazū Sv. Jāņa draudzes bērni izrādīja lugu "Debesu atslēga".
1960: bērnu ludziņa "Pazudusī zvaigzne".

1960: pirmā dzejas publikācija dzejolis "Mūzai" žurnāla "Skatuve un Dzīve" 5. numurā.

Literārie darbi
1968: dzejoļu krājums "Uz dzintara spārniem".
1974: dzejoļu krājums "Varavīksnēm skanot".
1993: dzejoļu krājums "Ilgu trauksme".
1994: garīgu dzejoļu krājums "Mūžības jausma".

1972
: lugu krājums jaunatnei "Tālie stari".
1986: pasaku krājums "Burvību sakta".
1987: dziesmuspēle latviešu un angļu valodā "Jāņu nakts" ("Latvian midsummer night").

Vairākas grāmatas ilustrējis Kaldejs Arums (kā mākslinieks parakstījās ar īsto vārdu Jānis Balks).
Rakstījusi arī reliģiskas apceres un latviešu mūzikas apskatus.
Dziedājusi korī un solo, komponējusi dziesmas.
1979: izveidojusi un 17 gadus vadīja latviešu mūzikas programmu tīklu "Sound of Latvian Music", kas regulāri pārraidīja latviešu mūziku vairākās ASV un Kanādas radiostacijās.

Quotes

Par dzejas krājumu "Uz dzintara spārniem" (autorizdevums, 1968)

"Austra Balka ir sapņaina romantiķe ar jūsmīgu pieķeršanos dabai, tuviem cilvēkiem. Viņa reibst radības brīnumā dažādos tās izpausmes veidos. [..] Katrs jauns dvēseles pulsējums atveras kā brīnums, un prieka reibumā visa pasaule nāk pretī smaidos. Autore, tātad, skatās sevī, dabā un tajos, kurus mīl kā brīnumā, redz visu gaišās krāsās, sapņos un ilgās tītus. Tā kā autores pasaules galvenā
daļa ir sapņainība, tad tuvu viņai teiku un pasaku pasaule. Reizē ar to arī bērnu pasaule. [..] Pirmā autores grāmata parāda spējas, bet arī ceļu uz nopietnu darbu. Jāņa Balka zīmējumi vākam un apvākam ir gaumīgi un pieskaņoti."
Rozentāle, Magdalēna. Radības brīnumu reibumā. Latvija Amerikā, 1969, 8. martā.

Par dzejas krājumu "Varvīksnēm skanot" (Kalamazū: Dzilna, 1974)

"Austra Balka ir romantiķe un lieto tipisko romantiskās dzejas izteiksmes līdzekļu arsenālu. [..] Austra Balka kopj daiļa vārda dzeju un
izgrezno savas rindas gleznām, kur dominē zilā, baltā un zelta krāsa. Taču pārliecīga gleznainība ir viena no romantiskās dzejas
klizmām, un arī Austrai Balkai ieteicams no tās vairīties. [..] Daudz labāki ir tie dzejoļi, kur romantiķu grezno drēbju vietā dzeja tērpta vienkāršībā (Atraisīšanās, Mīlestība, Ticība, Par savu tautu). Dzejas spēks neslēpjas greznībā, daiļā vārdā un izšķērdīgā gleznainībā, bet patiesīgumā un pārdzīvojumā."
Andrups, Jānis. Romantiska dzeja. Ceļa Zīmes, Nr. 58, 1976.

Affinities

Kaldejs Arums - Husband

Occupations

Name at birth

Pāvelkopa

Education

Liepāja
Mācījusies pulksteņtaisītāja amatu.

1928–1935
Saulieša pamatskola
Republikas iela 12, Liepāja

1935–1943
Liepāja State 1st Gymnasium
Liepāja
1936: mācības pārtraukusi materiālu apstākļu dēļ. 1940. gadā atgriezusies ģimnāzijas pēdējā klasē, taču mācības atkal pārtraukusi. 1943. gadā atsākusi un pabeigusi mācības Liepājas ģimnāzijā.

1937–1940
Adventes misijas seminārs
Rīga
Mācības nebeidz, jo skola tiek slēgta.

1946–1947
University of Münster
Minstere
Studējusi medicīnu, vēlā filozofiju, psiholoģiju un valodas.

1948
Lībekas Latviešu ģimnāzija
Lībeka
1948: vasarā kā eksterne ieguva I šķiras apliecību.

1952
Pensilvānija
Sāka studēt Pensilvānijas universitātē.

1966
Western Michigan University
Michigan Avenue, Kalamazoo
Ieguvusi maģistra grādu psihoterapijā.

Working place

Liepāja
Strādāja pilsētas pašpārvaldē par tulku.

Vācija
Operāciju asistente un tulce Sarkanā Krusta slimnīcā netālu no Holandes robežas.

Participation in organisations

Buried