Astrīda Cīrule

1 picture

Astrīda Cīrule (1948) – Mg. philol., Mg. art., Raiņa un Aspazijas vasarnīcas galvenā speciāliste, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja. Vairāk nekā 16 ekspozīciju un izstāžu veidotāja, organizējusi daudzas Raiņa dzīvei, daiļradei un recepcija veltītas konferences. 2015. gadā Astrīdai Cīrulei piešķirta Jūrmalas Gada balva kultūrā 2015 par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā.

Birth time/place

20.12.1948
Rīga

Professional activity

Ekspozīcijas un izstādes1981: Raiņa un Aspazijas memoriālās vasarnīcas pamatekspozīcija
1992: Raiņa luga "Rīgas ragana"
1993: Rainis un Skandināvija
1994: Rainis un pasaules kultūra
1995: Rainis un Šveice
1996: Rainis un jūra
1999: "Man jātop par prezidentu" (Raiņa sabiedriskā darbība 20. gados)
2004: "Indulis un Ārija"
2005: "Rainis un Aspazija 1905."
2009: "Zelta zirgam" – 100
2011: "Septiņi ceļi" (Raiņa ārzemju ceļojumi)
2013: Rainis un Janka Kupala
2015: "Dumpiniece un humānists" (UNESCO)
2016: ekspozīcija "Es un Tu"
2017: Rainis un Ibsens
2018: Rainis. 1918
Organizētās konferences2000: Raiņa personība dažādu zinātņu aspektos
2001: interdisciplināra konference "Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi"" (filozofija, teoloģija, literatūrzinātne, teātris)
2002: Rainis un latviešu literatūra šodienas Eiropas perspektīvā
2003: "Raiņa dzejoļu krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" simtgade"
2004: "Latvijas senvēstures interpretācija literatūrā"
2005: "Rainis un Aspazija. 1905."
2006: "La Bella Castagnola"
2007: "Rainis un Aspazija. 2007."
2008: "Rainis un daba"
2009: "Zelta zirgam" – 100
2010: "Rainis un folklora"
2011: "Rainis un teātris gadsimta pārvērtībās"
2013: "Pūt, vējiņi!" – 100
2017: zinātniskie lasījumi "Rainis un Imants Ziedonis" (sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju)
2018: "Latviešu rakstnieki par valsti"
Publikācija2011: Aspazija. Izdevumā "Trois Parfums des Femmes"Sakārtoti izdevumi un raksti2004: rakstu krājums "Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos"
2007: rakstu krājums ""Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju" Aspazija un Rainis šodienas skatījumā"
2014: Olīvs Mētra. "Raiņa pēdējā vasara. Atmiņas un fotogrāfijas"

Quotes

"Raiņa un Aspazijas vasarnīca ir Astrīdas Cīrules vienīgā darbavieta 50 gadu garumā. Astrīdai Cīrulei darbs ir organiska, mīlestības pilna dzīve. Tā piepildīta, veidojot un kopjot Jūrmalas kultūras dzīves attīstību daudzveidībā, aktualizējot nemateriālo un materiālo pilsētas kultūras mantojumu. Viņa ir veidojusi desmitiem nozīmīgu izstāžu, ir arī pašreiz topošās Raiņa un Aspazijas vasarnīcas pamatekspozīcijas autore. Kā viena no izdevuma "Trois Parfums des Femmes", kas vēsta par trim ievērojamām 19./20. gadsimta mijas māksliniecēm un izdots franču, vācu un latviešu valodā, autorēm, Astrīda Cīrule Aspazijas Jūrmalas burvību ir iznesusi pasaulē. Mag. philol. un Mag. art. A. Cīrule ir viena no respektablākajiem Raiņa un Aspazijas dzīves un radošās darbības pētniekiem. Viņa ir atsaucīga visdažādākajiem projektiem, atbalsta un sadarbojas ar Jūrmalas kultūras un izglītības institūcijām, kolektīviem, nevalstiskajām organizācijām."

No pieteikuma Jūrmalas Gada balvai kultūrā 2015. Avots: aspazijarainis.lv

Residence

Rīga

Education

1956–1966
Riga Secondary School No. 50
Krišjāņa Barona iela 97a, Rīga

1967–1973
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Absolvējusi Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļu, maģistra grāds filoloģijā.

2008–2010
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Muzeoloģijas studijas, ieguvusi maģistra grādu mākslās.

Working place

1966–1971
The Rainis and Aspazija Summer House
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
Garderobiste un biļešu kasiere Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja filiālē Raiņa un Aspazijas memoriālajā vasarnīcā

1971–1976
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā

1976–2009
The Rainis and Aspazija Summer House
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāles Raiņa un Aspazijas vasarnīcas vadītāja

2009
The Rainis and Aspazija Summer House
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
No 2009. gada līdz šim brīdim memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja Raiņa un Aspazijas vasarnīcas izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja.

Awards

Jūrmalas Gada balva kultūrā
Jūrmalas Gada balva kultūrā 2015 piešķirta Raiņa un Aspazijas memoriālās vasarnīcas vadītājai Astrīdai Cīrulei par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā.
Par mūža ieguldījumu
2015