Arvīds Ziedonis

1 picture

08.02.1931 – 26.06.2017

Arvīds Ziedonis (1931-2017) - literatūrzinātnieks. Publicējis angļu valodā vairākas monogrāfijas par latviešu literatūru, to skaitā "The religious philosophy of Janis Rainis, Latvian poet" (1969), kas papildinātā un pārstrādātā veidā 1994 Latvijā izdota latviešu valodā ar nosaukumu "Jāņa Raiņa reliģiskā filozofija". Sarakstījis grāmatu "A Study of Rūdolfs Blaumanis" ("Pētījums par Rūdolfu Blaumani", 1979). Kopkrājumos angļu valodā publicējis rakstus par J. Raini, R. Blaumani, J. Brodski, daudz Ziedoņa raksti iespiesti amerikāņu un latv. zinātniskajos žurnālos. Kā vieslektors lasījis lekcijas Hārvarda, Toronto, Ņujorkas valsts, Līhijas, Dreksela, Stenfordas universitātēs.

Birth time/place

08.02.1931
Daugavpils

Place/time of death

26.06.2017
Pensilvānija

Personal information

Tēvs - Arvīds Ziedonis, dzelzceļa valsts revidents un Rīgas-Ērgļu dzelzceļa priekšnieks.

Professional activity

Stud. vācu val. un filoz. Mīlenberga koledžā Allentaunā, 1955 ieguvis bakalaura grādu. 1958 ieguvis teol. maģistra grādu Filadelfijas luterāņu teoloģiskajā seminārā. Vienlaicīgi studijas turpinājis Getisbergas luterāņu teoloģiskajā seminārā Pensilvānijā. 1962-68 stud. reliģisko filoz., krievu un pasaules lit. Templa univ. Filadelfijā, kur 1968 ieguvis filoz. dokt. grādu. LZA ārz. loc. (1995).
Kopš 1958 mācītājs luterāņu draudzēs vairākās ASV pilsētās, kur sprediķojis anģļu un vācu val., no 1962 krievu lit. lektors Mīlenbergas koledžā, 1968 kļuvis par prof. asistentu, bet 1974 par profesoru, krievu studiju programmas direktoru.
Z. aktīvi darbojies Baltiešu studiju veicināšanas apvienībā, bijis tās žurn. "Journal of Baltic Studies" galv. redaktors (1970-76).

Quotes


Education

–1955
Allentauna
ieguvis bakalaura grādu vācu val. un filoz. Mīlenberga koledžā Allentaunā

–1958
Filadelfija
ieguvis teol. maģistra grādu Filadelfijas luterāņu teoloģiskajā seminārā

Pensilvānija
mācījies Getisbergas luterāņu teoloģiskajā seminārā Pensilvānijā

1962–1968
Filadelfija
ieguvis filoz. dokt. grādu reliģisko filoz., krievu un pasaules lit. Templa univ. Filadelfijā