Arvīds Klāvsons

1 picture

28.01.1900 – 03.01.1964

Arvīds Klāvsons (1900–1964) – žurnālists un redaktors. Dzimis lauksaimnieka ģimenē Mežotnes Juskās. Beidzis Jelgavas reālskolu Krievijā (1919), 1925. gādā sācis studēt mežkopību Latvijas Universitātē, bet studijas nav turpinājis. Laikraksta "Brīvā Zeme" redakcijas loceklis (1926–1934) un reportieris Saeimā, laikrakstu "Rīts" (1935–1940) un žurnāla "Meža dzīve" (1936–1940) redaktors. 1933–1940: Radiofona informators, vēlāk informācijas daļas priekšnieks. 1944. gada rudenī devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur Eslingenē laikraksta "Latviešu Ziņas" redaktors un izdevējs (1946–1949), arī vairāku informācijas biļetenu redakcijas un redakcijas kolēģijas loceklis, viens no Latviešu preses biedrības dibinātājiem. No 1951. gada līdz mūža beigām 1964. gadā strādāja laikraksta "Laiks" redakcijā.

Birth time/place

28.01.1900
Mežotne
Dzimis Juskās.

Place/time of death

03.01.1964
Ņujorka

Personal information

Dzimis lauksaimnieka ģimenē.

Professional activity

Pirmā publikācija
1930: informatīvs raksts "Latvju preses delegācija Lietavā un latvju – lietavju preses apvienība laikrakstā "Brīvā Zeme" 25. jūnijā.

1926: sāk pastāvīga žurnālista gaitas laikraksta "Brīvā Zeme" redakcijā. Kļuvis par Saeimas reportieri, viņš vēro politisko dzīvi, tās tapšanas procesā, kas bagātina un padziļina izpratni par šo sarežģīto mākslu un ir solīds pamats arī paša politiskās domāšanas attīstīšanai un izkopšanai.

Quotes

Par Arvīda Klāvsona profesionālo darbību"Redaktors Arvīds Klāvsons bija viens no pirmajiem tās paaudzes latviešu avīžniekiem, kas nevien attīstījis savus žurnālista dotumus tikai neatkarīgās Latvijas laikā, bet žurnālistiku arvien ieskatīja par aicinājumu, kam nepieciešama vismaz tikpat nopietna arodnieciska sagatavošanās un zināšanas kā jebkurai citai profesijai. Līdz pašiem pēdējiem gadiem viņš arī pats uzmanīgi sekoja jaunākiem atzinumiem par avīžnieku darbu un technikas jauninājumiem un visu mūžu, pie katras iespējas, jaunākiem kollēgām centās pašķirt iespējas padziļināt arodzināšanas. Viņa darba mērķis arvien bija dzīvā, interesantā formā ietverta apzinīga, godīga nefrizētas informācijas piegāde sabiedrībai, nenoklusējot arī tādus faktus, ko lasītāji varētu noraidīt, ja tie svarīgi notikumu tālākai attīstībai un līdz ar to sabiedrībai pašai. Avīžniekos pašos viņš vēlējās redzēt nevien labi kvalificētus arodniekus, bet arī cilvēkus ar izkoptu atbildības sajūtu un nevainojamu morālu standartu."
Rudzītis, Helmars; Rabācs, Kārlis. Miris redaktors Arvīds Klāvsons. Laiks, 1964, 8. janv.

Affinities

Occupations

Name at birth

Arvīds Krišjānis Klāvsons

Pseudonym

Mežotnieks, Arv. Kl., Mr. A.

Education

–1919
Jelgavas reālskola
Svētes iela 18, Jelgava

1920–1936
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigta studijas Lauksaimniecības fakultātē; studiju virzieni: agronomija, inženierzinātnes (mehānika-mašīnbūve).

Working place

1926–1934
Laikraksts "Brīvā Zeme" (1919–1940)
Rīga
Reportieris Saeimā, vēlāk redakcijas loceklis.

1933–1940
Latvijas Radiofons
Rīga
Informācijas daļas vadītājs.

1935–1940
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)
Rīga
Redaktors.

1951
Laikraksts "Laiks" (1949–)
Ņujorka
Kopš 1951: līdzstrādnieks; laikraksta ārpolitikas nodaļas vadītājs.

Emigrated

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1950
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja no bēgļu nometnes Vācijā.

Buried

03.01.1964
Grīnvudas kapsēta, Ņujorka
Pārpelnots.

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1938. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1938