Artis Ostups

3 pictures

Dzejnieks un literatūrkritiķis Artis Ostups dzimis 1988. gadā Madonā. Pēc Ādažu vidusskolas absolvēšanas studējis Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Universitātē. Ieguvis filozofijas maģistra grādu. No 2014. līdz 2018. gadam strādājis Rakstniecības un mūzikas muzejā, pildot projektu kuratora pienākumus. Patlaban strādā par pētnieku LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, kā arī vada laikmetīgās literatūras un filozofijas žurnālu "Puctum". Artis Ostups debitē dzejā ar krājumu "Biedrs Sniegs" (2010), kam drīz seko krājumi "Fotogrāfija un šķēres" (2013) un "Žesti" (2016). Ostupa dzejai raksturīga spilgta vizualitāte un intelektuāla refleksija apvienojumā ar precīzu un oriģinālu valodas lietojumu. Viņa darbi tulkoti vairākās Eiropas valodās. ASV iznācis dzejoļu krājuma "Žesti" tulkojums (2018). Paralēli dzejas rakstīšanai Ostups regulāri publicē recenzijas par jaunākajām grāmatām, raksta filozofiskas esejas par dažādiem ar literatūru un mākslu saistītiem jautājumiem un iesaistās literatūrai veltītu pasākumu rīkošanā.

Birth time/place

08.04.1988
Madona

Professional activity

2005. gadā pirmoreiz piedalījies skolēnu literārās jaunrades vasaras seminārā "Aicinājums", viņa dzejoļus recenzēja Aivars Eipurs, Ieva Melgalve un Māris Salējs. Pirmie dzejoļi publicēti 2005. gadā portālā "Satori".

Cittautu autoru darbu tulkojumi

2011: piedalījies Volta Vitmena (Walt Whitman) dzejas izlases atdzejošanā (Neputns).
2011: tulkojis Valtera Benjamina (Walter Benjamin) Rīgai veltīto tekstu "Stereoskops" (publicēts interneta žurnālā "Satori").
2012: atdzejojis Gotfrīda Benna (Gottfried Benn) dzejoli "Cikls" (publicēts interneta žurnālā "Satori").
2014: kopā ar Arvi Vigulu atdzejojis Dmitrija Sumarokova (Дмитрий Сумароков) dzejoļu krājumu "Café Europe" (Orbīta).
2018: atdzejojis Ingeborgas Bahmanes (Ingeborg Bachmann) dzeju (darbi nolasīti "Punctum" festivālā).

Līdzdalība ar literatūru saistītos projektos

2006: Jaunā Rīgas teātra izrādē "Latviešu mīlestība" izmantoti daži Arta Ostupa dzejoļi.
2014-2015: kopā ar grupu "Sigma" piedalījies projektā "Dzejkoncerts".
2016: kopā ar grupu "Sigma" piedalījies projektā "Mūsdienu skaņu celiņš".
2017: viens no pasākumu cikla "Punctum festivāls. Iztēles ģeogrāfija" organizatoriem.
2018: viens no pasākumu cikla "Punctum festivāls. Pēc atmiņas motīviem" organizatoriem.

Organizatoriskā darbība

2014: kopā ar Justīni Janpauli un Igoru Gubenko izveidojis literatūras un filozofijas interneta žurnālu "Punctum".

Quotes

Par dzejoļu krājumu "Biedrs Sniegs" (Mansards, 2010)

"Ostupu ar [Arvi] Vigulu, pagaidām tuvāko domubiedru viņu paaudzē, vieno interese par dzeju ne tikai kā pašatklāsmi, savu vētru un dziņu demonstrējumu, bet arī kā kārtīgi nostrādātu mākslas darbu. Dzejoļus veido nevis kopā sagrābstīti personiskās dzīves izjūtu mirkļi, kas izteikti lasītājam neatšifrējamos tēlos, bet gan visai precīzi, ar jutekļiem uztverami tēli, kas mērķtiecīgi palīdz pateikt, kas nu kuro reizi sakāms."

Vērdiņš, Kārlis. Puisītis un jauneklis. Latvju Teksti, Nr. 2, 2010.

Par dzejoļu krājumu "Fotogrāfija un šķēres" (Mansards, 2013)

"Ostupa dzejā līdzās pastāv un pārklājas daudzas realitātes un laiktelpas, un tomēr autoram tās ir izdevies atklāt caur šauru skatījuma prizmu, it kā visus grāmatā redzamos un tikai uzminamos un nojaušamos laikus, vietas un notikumus dzejas varonis patiešām nestu uz saviem pleciem, un atsevišķos ceļa gabalos tos tiek ļauts panest arī lasītājam, taču neapgrūtinot viņu ar lieku smagumu, atstājot vieglu izbrīnu par to, kā tik daudz iespējams iekļaut kādā veselumā (sevī), to nesagraujot."

Rudzīte, Katrīna. Klusās fotogrāfijas. Satori, 16.10.2013.

Par dzejas krājumu "Žesti" (Neputns, 2016)

"Ostupa dzeja nekad nav bijusi ritmiska un skaniskiem mākslinieciskiem paņēmieniem bagāta, drīzāk vizuāla, intelektuāla; Ostupu nevarētu eksponēt arī "ar izcilu valodas izjūtu" apveltīto dzejnieku panteonā; šīs dzejas dzejiskums izpaužas tēla intensitātē, idejas un emocijas koncentrētā precizitātē, valodas figūrā kā vērtībā."

Baklāne, Anda. Tumsas stūrgalvība. Domuzīme, Nr. 2, 2016.

Education

University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Studē salīdzinošo literatūrzinātni Tartu Universitātes doktorantūrā.

2007–2008
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Bakalaura studijas kultūras teorijā (studijas netika pabeigtas).

09.2008–06.2013
University of Latvia
Iegūts bakalaura un maģistra grāds filozofijā.

09.2012–02.2013
Prāgas Kārļa universitāte
Opletalova 38, Prague
Filozofijas un literatūrzinātnes studijas "Erasmus" programmā.

Residence

1988–1993
Jēkabpils

1993–2008
Carnikava

2008–2013
Sigulda

2013–2015
Rīga

2015–2016
Sigulda

2016–2018
Carnikava

2018
Tartu

Awards

2006
"Delfi.lv" sadaļas "Esplanāde" rīkotā dzejas konkursa laureāts.

2010
Ventspils
Ventspils pilsētas domes izcilības stipendija.

2011
LALIGABA nominācija "Labākā debija" par krājumu "Biedrs Sniegs" (balvu ieguvis Osvalds Zebris).

2014
LALIGABA nominācija "Labākais dzejas krājums" par krājumu "Fotogrāfija un šķēres" (balvu ieguvis Marts Pujāts).

2014
Galvenā balva žurnāla "Latvju Teksti" poēmu konkursā par dzejprozas poēmu "Trīs fotogrāfijas".

Working place

2014
Punctum
Rīga
Galvenais redaktors

2014–2018
Literature and Music Museum
Tērbatas iela 75, Rīga
Projektu kurators

2017
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Zinātniskais asistents

01.2019–12.2022
Žurnāls "Letonica" (1998–)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Galvenais redaktors

08.2019
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Pētnieks

Awards

Ventspils pilsētas domes izcilības stipendija
2010

Ojāra Vācieša prēmija
Speciālbalva piešķirta par krājumu "Biedrs Sniegs".
Speciālbalva
2011

T balva
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Žesti".
T–2016
2016

Normunda Naumaņa Gada balva mākslas kritikā
Par publikācijām 2016. gadā
2017

Annual Latvian Literary Award
Balva piešķirta izdevniecības "Neputns" izdevumam "Manifests. No futūrisma līdz mūsdienām" un tā sastādītājam Artim Ostupam par pasaules literatūras, kultūras un mākslas vēsturē būtisku tekstu aktualizēšanu.
Speciālbalva
2022