Antons Matvejāns

5 pictures

16.02.1937 – 11.09.2008

Komponists, diriģents, rakstnieks un mūzikas skolotājs. Daudzu Latgales koru un ansambļu dibinātājs, vadītājs un diriģents.

Birth time/place

16.02.1937
Asinova

Place/time of death

11.09.2008
Dricāni

Personal information

Dzimis bezzemnieka ģimenē. Tēvs miris agri, kad Antons Matvejāns bija nepilnu gadu vecs.
Precējies ar skolotāju Annu Matvejāni.

Professional activity

Jau Dricānu vidusskolas laikā darbojies skolas mūzikas pulciņā un orķestrī.
Pirmās ziņas par Antonu Matvejānu kā kora vadītāju parādās 1958. gadā, kad viņš Valmierā bijis kolhoza "Kopsolis" jauktā ansambļa un Liepnas ciema jauktā kora diriģents.
Kopš 1965. gada ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos un daudzās skatēs, kur ieņēmis arī godalgotās vietas.
Dziedājis Rēzeknes rajona skolotāju korī "Rāzna" un korī "Ezerzeme". Vadījis Dricānu garīdo dziesmu ansambli "Almus".

1951: Akordeonists - deju pavadītājs Rēzeknes rajona dziesmu svētkos Viļānos
1958: Kolhoza "Kopsolis" jauktā ansambļa un Liepnas ciema jauktā kora diriģents
1967: Kolhoza "Uzvara" (Gaigalava) vīru vokālā ansambļa vadītājs
1980: Dricānu un Strūžānu vienotā jauktā kora vadītājs
1982: Dricānu bērnu folkloras ansambļa vadītājs
1984: Strūžānu sieviešu kora "Vālodzīte" vadītājs
1990: Sieviešu kora "Taunadze" (Strūžāni) un jauktā kora "Vālodzīte" vadītājs
Pirmā publikācija – raksts par republikas skolēnu dziesmu svētkiem avīzes "Znamja Truda (Rēzekne)" 53. numurā (1972).
Publicējis dzeju, prozu un rakstus par koru darbību tādos periodiskajos izdevumos kā "Tāvu zemes kalendars", "Katōļu Dzeive", "Rēzeknes Vēstis", "Solis", "Olūts", "Vietējā", "Izglītība".
Sākot ar 1989. gadu pievērsies garīgo dziesmu rakstīšanai un komponēšanai.
Antona Matvejāna dzeja tika publicēta arī almanahā "Rēzekne" (1999, 2000, 2003) un kopkrājumā "Es mīlu Latgali" (2002).
Raksti par koru darbību 1990: Kora dziedāšana Latgalē
1998: Kora mūzikas problēmas un perspektīvas Latgales draudžu baznīcās
Dziesmu krājumi 1997: Rūtoj, rūtoj
2004: Dzīsme Latgolai (papildinātais izdevums 2008. gadā)
2006: Kostyna dzīsmes
Garīgo dziesmu krājumi1994: Kai bolta sudobra dzeiteņa
1998: Dīva gūdam
1998: Bērna lūgšana
1999: Padūd dzīsmei rūku
2000: Krysta gaismā (2. izdevums 2007. gadā)
2003: Dzīsmes Jaunovai Marijai
2004: Ar dzīsmi pi Jezus
2006: Uz gaismas ceļa
2007: Atvodas
2016: Psalmi. Goreigas dzīsmes
Proza 2001: Aizīt muna Asinova
2006: Gunkurs Kakarvīšu piļskolnā
Bērnu lugas 2005: Kaču jūki

Quotes

Anna Rozeniece par Antona Matvejāna biogrāfisko stāstu krājumu "Aizīt muna Asinova"
""Aiziet mana Asinova" ir viņa baltā bērnības
grāmata, viņa Augstā dziesma savas puses ļaudīm, darba tikumam un patiesai
cilvēkmīlestībai. Autoram šis tikai pirmais prozas darbs, bet viņa stāstnieka
talantu var tiešām apbrīnot. Grūti pat aptvert, ka tāda maza grāmatiņa var būt
tik ietilpīga. [..] Kā caurviju pavediens cauri visai grāmatai – dziļa
dievbijība, goddevīga attieksme pret katru cilvēku un katru dzīvu radību,
savstarpēja izpalīdzība un darba tikums, kas iet roku rokā ar atbildību un
pienākuma apziņu. Vai ikkatrā nodaļā atkārtojas frāze "mūsu, bērnu,
pienākums bija", jo savi pienākumi jāuzņemas līdz ar pirmajiem dzīves
soļiem [..]"


Rozeniece, Anna. Mums Latgale ir tā guntiņa, pie kuras sildāmies. Latvijas Vēstnesis, 2001, Nr. 69.

"Antons Matvejāns – viens no tiem, kuram patiesi rūp kā koru attīstība, tā tautas un sevišķi garīgā mūzika."

Zeile, Pēteris. Latgales kultūras vēsture. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006, 675. lpp.

Affinities

Additional names

Ontons Matvejāns

Education

–1955
Dricānu vidusskola

–1983
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Pabeidzis Mūzikas nodaļu

1956–1958
Valmiera Pedagogy School
Valmiera
Apguvis mūzikas kursu

Working place

1956–1958
Piļcine
Skolotājs un pionieru vadītājs Piļcines septiņgadīgajā skolā

1959–1962
Liepna
Strādājis internātskolā

1962–1997
Dricānu vidusskola
Dricānu vidusskola
Skolotājs

Residence

1958–2008
Dricāni

Participation in organisations

1988
Latgaliešu kultūras biedrība
Atmodas iela 14, Rēzekne
Valdes loceklis