Anna Jansone

1 picture
Roles: translator

17.05.1873 – 14.06.1952

Anna Jansone (1873 – 1952) – tulkotāja. Jaņa Jansona–Brauna sieva. Mācoties Liepājas sieviešu ģimnāzijā, iesaistījusies sociāldemokrātu kustībā. 1898. gadā devusies līdzi Janim Jansonam-Braunam izsūtījumā uz Smoļensku. 1903. gadā kopā ar vīru atgriezusies Latvijā, piedalījusies LSDSP dibināšanā un 1905. gada revolūcijā. No 1906. gada ar vīru emigrācijā: Šveicē, Vācijā, Somijā, Beļģijā, Anglijā. 1917. gadā atgriezusies Rīgā, Padomju Latvijas valdībā 1919. gadā sociālās apgādes komisāra vietniece. No 1921. gada strādājusi Somijā, Anglijā, visbeidzot Maskavā LKP CK Ārzemju biroja izdevumu līdzstrādniece un tulkotāja. Tulkojusi sabiedriski politiskus rakstus un literārus darbus (Bjērnstjerne Bjernsons, Gijs de Mopasāns, Hermanis Heijermans, Augusts Strindbergs).

Birth time/place

17.05.1873
Liepāja

Place/time of death

14.06.1952
Maskava

Personal information

Dzimusi strādnieka ģimenē. Mācoties Liepājas sieviešu ģimāzijā, iesaistījusies sociāldemokrātu kustībā.
1898: devusies līdzi vīram Janim Jansonam–Braunam izsūtījumā uz Smoļensku.
1901: Liepājā organizējusi strādnieku pulciņus.
1902: apcietināta un 4 mēnešus ieslodzīta Smoļenskas cietumā.
1903: kopā ar vīru atgriezusies Latvijā, piedalījusies LSDSP dibināšanā un 1905. gada revolūcijā.
No 1906: ar vīru emigrācijā – Šveicē, Vācijā, Somijā (1907-10), Beļģijā (1910-14), Anglijā (1914-17).
1917: atgriezusies Rīgā, veikusi revolucionāru aģitāciju vācu karavīru vidū.
1919: Padomju Latvijas valdībā sociālās apgādes komisāra vietniece. LKP CK laikraksta "Cīņas Biedris" līdzstrādniece.
1921: strādājusi Somijā.
1922-27: strādājusi Anglijā KSFPR (no 1922 XII PSRS) pārstāvniecībā.
No 1928: Maskavā LKP CK Ārzemju biroja izdevumu līdzstrādniece un tulkotāja.

Professional activity

Tulkojusi sabiedriski politiskus rakstus un literārus darbus.

Ārzemju literatūras tulkojumi

1911: Bjērnstjerne Bjernsons. Lugas "Kad jaunais vīns zied" un "Pāri mūsu spēkiem".
1911: Gijs de Mopasāns "Raksti" (1-3).
1912: Hermanis Heijermans. Traģēdija "Cerība uz svētību".
1912: Augusts Strindbergs. Stāsts "Precēti ļaudis" (1-2) u.c.

Affinities

Janis Jansons - Husband

Occupations

Name at birth

Bērziņa

Additional names

Jansone–Brauna

Emigrated

1898–1903
Smoļenska

1906
Šveice

1906
Vācija

1907–1910
Somija

1910–1914
Beļģija

1914–1917
Anglija

Working place

1919
LKP CK laikraksts "Cīņas Biedris"
Rīga
Līdzstrādniece

1922–1927
Anglija
PSRS pārstāvniecība

1928–1930
LKP CK Ārzemju birojs
Maskava
LKP CK Ārzemju biroja izdevumu līdzstrādniece un tulkotāja.