Anna Dimante

4 pictures

28.10.1908 – 31.08.2002

Anna Dimante (1908–2002) – dzejniece, publiciste un agronome. Akadēmisko izdglītību ieguvusi Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē, studijas apvienojot ar darbu kūdras fabrikā, Latvijas Nacionālajā teātrī un citur. Otrā pasaules kara laikā strādājusi par skolotāju Aglonas lauksaimniecības vidusskolā. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Aktīvi iesaistījusies latviešu sabiedriskajā darbā, bijusi skolotāja latviešu skolā, referente, publicējusies žurnālos "Akadēmiskā Dzīve", "Dzeive" un gadagrāmatā "Tāvu zemes kalendārs". Kops 1986. gada "Tāvu zemes kalendāra" rediģētāja. Publicētas divas lugas: Ziemassvētku pasaka "Snīga pōrsleņa – Vyzbuleite" un tautasdziesmās balstīts latgaliešu sadzīves tradīciju tēlojums uz Latgales lauku dzīves fona "Jaunīšu vakarēšona", kuras ietvertas Vladislava Loča sakārtotajā latgaliešu lugu izlasē "Dramas" (Latgaļu izdevniecība, 1977). Stāstā "Aizšautī putni" (laikrakstā "Latgolas Bolss", 1967) attēlota bēgļu dzīve Vācijā pārvietoto personu nometnē, izceļošana uz Amerikas Savienotajām Valstīm un jaunas dzīves sākums svešumā. Dzeja sakopota krājumā "Vālī zīdi" (1996). Daiļradē, īpaši dzejā, atspoguļojas trimdinieka izjūtas un ilgas pēc dzimtenes. 

Birth time/place

28.10.1908
Līksnas pagasts
Dzimusi Daugavpils apriņķa Līksnas pagastā zemnieku ģimenē.

Place/time of death

31.08.2002
Demoina

Personal information

Vīrs – sabiedriskais darbinieks un publicists Jānis Dimants (1904–1990). Meita – Silvija, dēli – Jānis un Andrejs.

1935: laulība ar Jāni Dimantu.
1938: pēc studiju beigšanas sākusi strādāt Rīgas "Sēklu eksporta" laboratorijā.
1941: Otrā pasaules kara laikā dzīvojusi Latgalē, kur strādājusi par skolotāju Aglonas lauksaimniecības vidusskolā.
1944: kopā ar ģimeni devusies bēgļu gaitās, sākumā uz Kurzemi, pēc tam uz Vāciju, kur strādājusi par dārznieci, piena pārraudzi un par sabiedrisko lietu vadītāju Haunštetenes bēgļu nometnē.
1951: izceļojusi uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kur Demoinā, Aijovā strādājusi par māsas palīdzi un slimu bērnu speciālās barības sagatavotāju slimnīcā.
1971: devusies pensijā un sākusi strādāt par latviešu valodas skolotāju latviešu skolās.

Professional activity

1960: pirmā publikācija – dzejoļi "Čekists" un "Par moz..." žurnālā "Dzeive".

Quotes

"Annas Dimantes dzejas ir uzrakstītas Amerikā no 1960.–1991.g., kad trimda jau sāka apnikt un dzimtenes krastā vēl bija neiespējami dzīvot. Tur izteikta vientulība, cerības un ticība Dievam, kas mums var palīdzēt, un vēlēšanās būt dzimtenē kaut uz īsu brīdi. (..) Šīs dzejas rakstītas latgaliešu dialektā, bet ir brīvas no poļu, vācu, krievu vai angļu valodas piejaukumiem un skan kā dzijas vērpjamais ratiņš, kur dzija slīd gluda, tīra un mīksta. (..) Dimante raksta bez atskaņām, bet laba ritma četru rindu pantos. Annas Dimantes dzejas ir skaistas ar savu vienreizēju vienkāršību, lēnu ritmu, nepārspīlētām jūtām."

Francis Murāns. Dzeja Latgales dialektā. Latvija Amerikā, Nr. 18, 03.05.1997.

Name at birth

Velika

Pseudonym

Apaļa Donots

Additional names

Anna Dimants, Anna Dimanta

Education

–1926
Daugavpils pilsētas 1. pamatskola
Daugavpils
Mācījusies Daugavpils 1. latviešu pamatskolā. (1926)

1926–1930
Malnava Secondary School of Agriculture
Malnova
Mācījusies Malnavas lauksaimniecības vidusskolā.

1930–1938
University of Latvia
Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē, iegūstot agronomes izglītību.

Buried

2002
Demoina
Apbedīta Glendales kapos.