Anna Annusa-Hāgena

Anna Annus-Hāgena (1937) – scenogrāfe, tēlniece.

Birth time/place

22.10.1937
Rīga

Personal information

1944: ar vecākiem devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
1949: izceļoja uz ASV.

Professional activity

Kopš 1962: sadarbojusies ar Amerikas Latviešu teātra ceļojošo teātri, veidojusi scenogrāfijas arī Amerikas Latviešu teātra Vašingtonas un Amerikas Latviešu teātra Ņujorkas ansambļiem.

Affinities

Augusts Annus - Father
Irma Annusa - Mother
Jānis Annus - Brother

Name at birth

Anna Māra Annus

Education

–1962
Ņujorka
Ar pedagoģijas bakalaura grādu beigusi Preta institūtu Ņujorkā.

–1964
Ņujorka
Ieguvusi maģistres grādu mākslas zinātnēs Preta institūtā Ņujorkā.