Andris Gaspersons

Roles: poet

Birth time/place

08.05.1940
Rīga

Personal information

GASPERSONS Andris (dz. 1940.8.V Rīgā) - rakstnieks.
Dz. Ljas armijas kaprāļa ģim. Māc. Rīgas 11. psk. (1947-54). Beidzis Rīgas industriālo politehnikumu (1958). Strādājis rūpnīcā VEF. Pirmā publikācija - dzejolis "Metinātājs" žurn. "Liesma" 1964 (7.nr.). G. dzeja public. arī laikr. "Padomju Jaunatne". Izd. stāstu un noveļu krāj. "Skābputra un sapnis" (1970) un "Naivās šūpoles" (1974), dzejoļu krāj. "Lidojums" (1979). G. prozas darbi rakstīti smeldzīgi romantiskā noskaņā, pauž ilgas būt mīlētam, atklāj spēju arī ikdienišķajā saskatīt brīnumaino. G. prozas valoda tēlaina un poētiska.
L. Jugāne V. Darbs un mīlestība līdzsvarā // Pad. Jaunatne, 1970, 20.IX;
Skraucis V. Dzīves formulu meklējot // Kritikas gadagrām., 1975, 3; Daugmalis V. Mazliet par spārniem // Karogs, 1979, 11.
I. Rubule

Occupations

Education

1947–1954
mācījiesmācījies Rīgas 11. pamatskolā

1958
mācījiesbeidz Rīgas industriālo politehnikumu