Andris Briedis

2 pictures

Andris Briedis (1937) – satīriķis, publicists. Beidzis Valmieras 11 varoņu-komjauniešu vidusskolu (1957) un Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1962). Pēc Universitātes absolvēšanas vairākus gadus strādājis par skolotāju Valmieras pagasta skolās. Vēlāk strādājis Valmieras pilsētas izpildkomitejā, Valmieras Centrālajā bibliotēkā un Valmieras rajona laikrakstā "Liesma". Kopš 1990. gada ir Latvijas Rakstnieku savienības biedrs. Daiļrades nozīmīgākā daļa – satīras un aforismi.

Birth time/place

15.08.1937
Trikātas pagasts
Dzimis Trikātas pagasta Naudiešos.

Personal information

Dzimis grāmatveža ģimenē.

Professional activity

Pirmā publikācija – satīriski dialogi "Joka pēc" ("Dadzis" Nr. 14, 1959).

Satīriski darbi1975: "Pirts" (Liesma).
1979: "Sportloto" (Liesma).
1987: "Joki par smiekla naudu" (Liesma). Kopkrājums ar J. Juzefu un Egilu Ziemeli.
1993: "Šitā, brāļi, dzīvodami" (Imanta).
1998: "Dullības" (Preses nams).
2003: "Tukša galva nesāp" (Jaunā Daugava).
2007: "Rokrakstu sabojā rakstot" (Jumava).
2011: "Palma" (Zvaigzne ABC).
2012: "Cilvēks ir liels brīnums" (Vērtums).
2017: "Dzīve ir spēle" (Jumava).
Citi2002: "Tas zobens nesarūs" (Kazibrodskis un Dēli). Grāmata veltīta Valmieras kultūras nama vīru kora "Imanta" 50 gadu jubilejai.

Quotes

Par grāmatu "Joki par smiekla naudu" (Liesma, 1987)"Kā jau ne reizi vien nācies secināt, nozīmi un interesi saglabā humors un satīra, kas vēršas pret vispārcilvēciskām vājībām. Dienas uzdevumiem rakstītam feļetonam par konkrētu materiālu slinkiem sētniekiem, žūpām santehniķiem, kukuļņēmējiem autoservisa meistariem gan ir neatņemama vieta preses slejās, taču grāmatā tas savu tiešo adresātu ir zaudējis un izskatās morāli novecojies. A. Briedim, manuprāt, vislabāk izdevušies anekdotiskie dialogi nodaļā «Ziniet, pats esmu tāds!», īpaši tie, kas likti bērna mutē."

Aļķis, Ivars. No kritiķa dienasgrāmatas. Marts. Literatūra un Māksla, 27.03.1987.

Pseudonym

Buks A., Aivars Buks, Briežu Andris

Education

–1957
Valmiera
Valmieras 11 varoņu-komjauniešu vidusskola

–1962
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

Working place

1962–1963
Jeru pagasts
Jeru 8-gadīgā skola

1963–1967
Valmiera
Valmieras vakara vidusskola

1965–1967
Valmiera
Valmieras pilsētas izpildkomiteja

1967–1981
Valmieras pagasts
Mēbeļu kombināts

1981–1989
Valmiera Library
Valmiera

1990
Laikraksts "Liesma"
Andreja Upīša iela 7, Valmiera

Participation in organisations

1990
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga