Andrejs Vičs

2 pictures

22.03.1879 – 16.06.1943

Andrejs Vičs (1879–1943) latviešu skolotājs un publicists. Literatūrā ienācis 20. gadsimta sākumā, publicējis periodikā dzejoļus, tulkojumus, rakstus par izglītības jautājumiem, publicējis almanahā "Jaunā Raža" ar pseidonīmu A. Jukans stāstus ar Vecās Derības sižetu motīviem: "Ramatā" (1906), "Zalamans" (1907), "Pie Oreba" (1908). Bijis žurnāla "Audzinātājs" izveidotājs un redaktors.
No 1923. līdz 1940. gadam izdevis pētījumus "Latviešu skolu vēsture" (par tiem saņēmis trīs Krišjāņa Barona prēmijas). Apkopojis un izdevis atmiņu krājumus "Fricis Brīvzemnieks" (1925) un "Jānis Kriškāns" (1926).

Birth time/place

22.03.1879
Mazjukāni

Place/time of death

16.06.1943
Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)

Personal information

Dzimis Kraukļu pagasta "Mazjukānos" saimnieku ģimenē.

1900: beidzis Pleskavas skolotāju semināru.
1930: Latvijas Universitātē beidzis speciālo divgadīgo pedagoģisko nodaļu un ieguvis vidusskolas skolotāja tiesības.
1931.–1936.: ievēlēts Rīgas pilsētas domē, vadījis Izglītības un Jaunatnes nodaļu.
1941. gada 10. jūnijā: apcietināts, karam sākoties evakuēts uz Ļesnojes ciemu Kirovas apgabalā.
1942. gada 18. novembrī: ar sevišķās apspriedes lēmumu notiesāts uz 10 gadiem labošanas darba nometnēs.
1943. gada 16. jūnijā: miris Vjatkas labošanas darbu nometnē.

Professional activity

Kopš 20. gadsimta sākuma publicējis periodikā dzejoļus, tulkojumus, rakstus par izglītības jautājumiem, almanahā "Jaunā Raža" ar pseidonīmu A. Jukans publicējis stāstus ar Vecās Derības sižetu motīviem: "Ramatā" (1906), "Zalamans" (1907), "Pie Oreba" (1908).
Bijis žurnāla "Audzinātājs" dibinātājs un redaktors.

1901. gada 18. augustā: pirmā publikācija, stāsta "Ģenerāļa Bota vēstnesis" tulkojums no vācu valodas laikraksta "Balss" Feļetona pielikumā (34. numurs).

Kultūrvēsturiskas apceres1913: "Romanovu cilts izcelšanās".
1923–1940: "Latviešu skolu vēsture" (1.–5. grāmata).
1925: "Fricis Brīvzemnieks" (sastādītājs).
1926: "Jānis Kriškāns" (sastādītājs).
1931: "Latviešu inteliģence pārkrievošanas laikmeta sākumā".

Pseudonym

A. Jukans, A. J., A. V, А. Витаев

Education

1885–1890
Cesvaines draudzes skola
Cesvaine

1888–1895
Adulienas ministrijas skola
Aduliena

1895–1900
Pleskavas skolotāju seminārs
Pleskava

1928–1930
University of Latvia
Rīga
Beidzis divgadīgo pedagoģisko nodaļu un ieguvis vidusskolas skolotāja tiesības

Working place

1900–1905
Cesvaines draudzes skola
Cesvaine
skolotājs

1900–1912
Bukaišu pagastskola
Bukaiši
skolotājs

1912–1919
Rīga
skolotājs dažādās skolās

1919–1936
Rīgas 9. pamatskola
Krimuldas iela 2, Rīga
skolas direktors

1925–1939
Mēnešraksts "Audzinātājs" (1925–1939)
Rīga
redaktors

1931–1936
Riga City Council
Rīga
Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītājs.

1941
Rīga
Grāmatvedis Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona dzīvokļu remontu kantorī

Detention

10.06.1941–18.11.1942
apcietināts, karam sākoties evakuēts uz Ļesnojes ciemu Kirovas apgabalā, kur notiesāts uz 10 gadiem labošanas darba nometnēs

Deported

1942–1943
Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)

Awards

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu skolu vēsture" (2. grāmatu)
1927

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu skolu vēsture" (3. grāmatu)
1929

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par grāmatu "Latvijas skolu vēsture" (4. grāmatu)
1940