Andrejs Vičs

2 pictures

22.03.1879 – 16.06.1943

Andrejs Vičs (1879–1943) – skolotājs, publicists, vēsturnieks. Literatūrā ienācis 20. gadsimta sākumā, periodikā publicējis dzejoļus, tulkojumus, rakstus par izglītības jautājumiem, almanahā "Jaunā Raža" ar pseidonīmu A. Jukans publicējis stāstus ar Vecās Derības sižetu motīviem: "Ramatā" (1906), "Zalamans" (1907), "Pie Oreba" (1908). Bijis žurnāla "Audzinātājs" izveidotājs un redaktors. No 1923. gada līdz 1940. gadam izdevis pētījumus "Latviešu skolu vēsture" (par tiem saņēmis trīs Krišjāņa Barona prēmijas). Apkopojis un izdevis atmiņu krājumus "Fricis Brīvzemnieks" (1925) un "Jānis Kriškāns" (1926).

Birth time/place

22.03.1879
Mazjukāni

Place/time of death

16.06.1943
Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)

Personal information

Dzimis saimnieku ģimenē.

1941. gada 10. jūnijā: apcietināts, karam sākoties evakuēts uz Ļesnojes ciemu Kirovas apgabalā.
1942. gada 18. novembrī: ar sevišķās apspriedes lēmumu notiesāts uz 10 gadiem labošanas darba nometnēs.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

1901. gada 18. augustā pirmā publikācija, stāsta "Ģenerāļa Bota vēstnesis" tulkojums no vācu valodas laikraksta "Balss" Feļetona pielikumā (34. numurs).

Kopš 20. gadsimta sākuma publicējis periodikā dzejoļus, tulkojumus, rakstus par izglītības jautājumiem, almanahā "Jaunā Raža" ar pseidonīmu A. Jukans publicējis stāstus ar Vecās Derības sižetu motīviem: "Ramatā" (1906), "Zalamans" (1907), "Pie Oreba" (1908).

Bijis žurnāla "Audzinātājs" dibinātājs un redaktors.

Kultūrvēsturiskas apceres
1913: "Romanovu cilts izcelšanās".
1923–1940: "Latviešu skolu vēsture" (1.–5. grāmata).
1925: "Fricis Brīvzemnieks" (sastādītājs).
1926: "Jānis Kriškāns" (sastādītājs).
1931: "Latviešu inteliģence pārkrievošanas laikmeta sākumā".

Quotes

PAR ANDREJU VIČU

"Andreju Viču kā skolu darbinieku, paidagoģisku rakstu autoru, žurnāla Audzinātājs redaktoru un Latvijas skolu vēsture sarakstītāju pazina visi, kam sakars ar skolām. Jaunībā ar pseudonimu A. Jukāns viņš bija sniedzis Jaunajā Ražā arī dažus tēlojumus. Laiku pa laikam bija atnesis man uz Latvi pa rakstam un ar mani iepazinies. Tagad bija mans priekšnieks.
Vičs tik labi pazina Rīgas skolas un skolotāju simtus, ka varēja administratīvā ziņā būt bez bažām, ka spers kādu neapdomīgu soli. Bija taisnā ceļa gājējs, vienmēr skaidri pateica, ko atzīst un ko neatzīst, kam pievienojas un kam nē, bez jebkādas tieksmes izlocīties, vai runāt vienu un darīt otru."

Krusa, F. Savā pusē un svešās zemēs. Laiks, nr. 87, 29.10.1966.

Pseudonym

A. Jukans, A. J., A. V, А. Витаев

Education

1885–1890
Cesvaines draudzes skola
Cesvaine

1888–1895
Adulienas ministrijas skola
Aduliena

1895–1900
Pleskavas skolotāju seminārs
Pleskava

1928–1930
University of Latvia
Rīga
Beidzis divgadīgo pedagoģisko nodaļu un ieguvis vidusskolas skolotāja tiesības.

Working place

1900–1905
Cesvaines draudzes skola
Cesvaine
Skolotājs.

1900–1912
Bukaišu pagastskola
Bukaiši
Skolotājs.

1912–1919
Rīga
Skolotājs dažādās skolās.

1919–1936
Rīgas 9. pamatskola
Krimuldas iela 2, Rīga
Skolas direktors.

1925–1939
Mēnešraksts "Audzinātājs" (1925–1939)
Rīga
Redaktors.

1931–1936
Riga City Council
Rīga
Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītājs.

1941
Rīga
Grāmatvedis Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona dzīvokļu remontu kantorī.

Detention

10.06.1941–18.11.1942
Apcietināts, karam sākoties evakuēts uz Ļesnojes ciemu Kirovas apgabalā, kur notiesāts uz 10 gadiem labošanas darba nometnēs.

Deported

1942–1943
Vjatkas labošanas darbu nometne (Vjatlags)

Awards

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu skolu vēsture" (2. grāmatu)
1927

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu skolu vēsture" (3. grāmatu)
1929

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par grāmatu "Latvijas skolu vēsture" (4. grāmatu)
1940