Andrejs Ruņģis

2 pictures
Roles: writer

Birth time/place

1890

Personal information

RUŅĢIS Andrejs (ap 1890 Saikavas pag. Vilkatēs - ?) - literāts.
Rakstnieka Jāņa Ezeriņa brālēns. Ap 1907 māc. reālsk. Rīgā. Ap 1921 dzīv. Polijā. Bijis izd. "Ilustrēts Žurnāls" līdzstrādnieks. Citu biogr. ziņu trūkst. Pirmā publikācija - garais stāsts "Dienvidniece" laikr. "Daugavas Vārds" 1926.1.V-10.VII. Sar romānus "Lielā meža ragana" (1934) un "Sātana brālēni" (1935), period. izdevumos public. stāstus. R. prozai veikls sižeta risinājums, īpatnēji raksturi, bet bez psiholoģiska dziļuma un nopietnāka dzīves tvēruma. Public. atmiņas par J. Ezeriņu ("Ilustrēts Žurnāls", 1928, 10, 1929, 5/6; "Latvju Grāmata", 1928, 5).
A. Rožkalne

Quotes

"Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad literātu iepazīst vienīgi no tā, ko viņš ir rakstījis par kādu citu rakstnieku. [..] Kā ir risinājušās Andreja Ruņģa dzīves gaitas? Kāpēc pārtrūkst literārā jaunrade? Kāpēc nekur neparādās ziņas par divu romānu autoru: vai tāpēc, ka tie nav mākslinieciskas virsotnes, vai varbūt autors ir dzīvojis noslēgtu vientuļnieka dzīvi? Bet varbūt vitālā un enerģiskā (spriežot pēc viņa daiļrades) literāta dzīve ir aprāvusies pusmūžā?"

Anita Rožkalne. Andrejs Ruņģis. Literatūra un Māksla, Nr. 22, 12.06.1992.

Affinities

Jānis Ezeriņš - Cousin

Occupations

Education

1907
mācījiesreālskolā Rīgā