Anda Baklāne

2 pictures

Anda Baklāne (1980) ir literatūras kritiķe, pētniece un dzejniece. Kopš 2007. gada strādā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur pēdējos gados atbild par digitālo resursu pilnvedi. A.Baklāne kopš 1998. gada publicējusi dažādus rakstus, intervijas ar rakstniekiem un recenzijas par jaunākajām grāmatām portālā "Satori", žurnālos "Latvju Teksti" un "Domuzīme". No angļu valodas tulkojusi Dž. Kalera grāmatu "Barts: ļoti saistošs ievads" (2008) un K. Bišopas eseju "Antagonisms un attiecību estētika" (2011). Viņas pētniecisko interešu lokā ir poststrukturālisma filozofija, dzejas teorija un digitālās humanitārās zinātnes. Savukārt viņas dzeja publicēta periodikā un krājumā "21 no 21.gs.", rakstījusi arī prozu.

Birth time/place

20.07.1980

Quotes

"Viņas recenzijas ir ne tikai intelektuāls, bet arī literārs piedzīvojums, kas padara lasītāju gudrāku un saprotošāku. Kritizējamiem darbiem Anda Baklāne prot atrast iejūtīgu un prasīgu pieeju, lietas saucot īstajos vārdos, taču nenogalinot. Citi kritiķi no Andas var mācīties argumentācijas precizitāti un vieglumu – ar šādu pamatojumu 8. janvārī Jaunajā Rīgas teātrī Normunda Naumaņa (1962–2014) vārdā nosaukto Gada balvu mākslas kritikā žūrija piešķīra literatūras kritiķei Andai Baklānei. [..]
Vai jūs par sevi kā kritiķi arī varētu teikt: esmu introverta?
Cilvēki jau ir dažādi. Nav jau tikai introverti vai ekstraverti. Ja domāju par sevi, es kā kritiķe esmu piesardzīga, baidos cilvēkus aizvainot, iespējams, savtīgu iemeslu dēļ. Nevis tāpēc, ka esmu ļoti labs cilvēks, bet tāpēc, ka negribu saņemt pretī nosodījumu. Tāpēc es droši vien neizmantoju tik daudz humora. Esmu no tiem cilvēkiem, kuriem pareizās domas nerodas īstajā brīdī, tad, kad tiek uzdots jautājums. Īstās atbildes izdomāšu tikai pēc stundas. Tādā ziņā esmu flegmatisks domātājs. Noteikti esmu tas cilvēks, kurš spēj domāt vienatnē, tāpēc rakstības medijs man ir tik piemērots."
Adamaite, U. Intervija ar Andu Baklāni. Kukaiņu vērošana. Diena. 12.01.2018

"Anda Baklāne, laba stāstniece, pašreiz dumpiniece, kura apzinās, ka viņai jākļūst par varoni [..]"
Gaile, Inga. Prozas lasījumi’99 - secinājums un daži jautājumi. Literatūra un Māksla Latvijā, Nr. 26 (23.12.1999)

Participation in organisations

Education

2000–2004
University of Latvia
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filozofijā, Latvijas UniversitāteBakalaura darbs: Pola de Mana retoriskās lasīšanas stratēģija

2007–2009
University of Latvia
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā, Latvijas UniversitāteMaģistra darbs: Lasīšanas (ne)iespējamība dekonstrukcijas un hermeneitikas kontekstā: Ž. Deridā, P. de Mans, H. G. Gadamers

2014–2019
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
LU Filoloģijas doktora studiju programma, Literatūrzinātnes nozare

Working place

2007–2012
National Library of Latvia
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
Galvenā bibliotekāre, filozofijas krājuma speciāliste

2012–2014
National Library of Latvia
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
Stratēģiskās attīstības speciāliste

2014–2018
National Library of Latvia
Mūkusalas iela 3, Rīga
K. Ubāna Mākslas lasītavas vadītāja

2015
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu fakultāte – Pasniedzēja

2018
National Library of Latvia
Mūkusalas iela 3, Rīga
Digitālās pētniecības attīstības projekta vadītāja

2018
University of Latvia
Lomonosova iela 1A, Rīga
Sociālo zinātņu fakultāte – Pasniedzēja

Awards

Normunda Naumaņa Gada balva mākslas kritikā
Balva piešķirta par dzejas vērtējumiem žurnālā "Domuzīme" un interneta kultūras žurnālā "Satori".
2017