Alda Darbiņa

2 pictures
Roles: author

Rakstniece Alda Darbiņa-Epnere (1939) ir trīs stāstu krājumu “Divpadsmit fotogrāfijas” (1968), “Uz kurieni aizlido baltie tauriņi” (1982) un “Klejojumu gadi” (2019) autore. Stāstos tēlota pilsēta un tās iedzīvotāji, autores laikabiedri. Stils lakonisks, koncentrēts, fotogrāfisks.

Birth time/place

07.12.1939
Rīga

Personal information

Dzimusi žurnālista un skolotājas ģimenē.

Professional activity

1958: 21. maijā pirmā pubilkācija – humoristiska skice "Kas ir greizsirdība? " laikrakstā "Padomju Students".
1960: ar stāstu "Piedodiet man!" (Padomju Students, 1960, 2. jūnijs) piedalījusies republikas jauno autoru seminārā. http://www.periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pp|issue:/p_001_past1960n19|page:3|issueType:P

Stāstu krājumi1968: Divpadsmit fotogrāfijas
1982: Uz kurieni lido baltie tauriņi
2019: Klejojumu gadi

Tulkojumi no krievu valodas1965: Jakovļevs, Jurijs. Kad atbrauc draugs. Rīga: Liesma.
1971: Jakovļevs, Jurijs. Vēstule no uguns salas. (Kopā ar Regīnu Frankenšteini.) Rīga: Liesma.

Quotes

Par stāstu krājumiem "Divpadsmit fotogrāfijas" (1968) un "Uz kurieni lido baltie tauriņi" (1982)“Līdzšinējā A. Darbiņas-Epneres veikumā, ko pārstāv abas minētās grāmatas, iezīmējas dažas raksturīgākās līnijas, kas konsekventi ieturētas abos krājumos kopā un ikkatrā stāstā atsevišķi. Pirmkārt – darbos tēlota tikai pilsētas vide un pilsētnieki. Ar savu atšķirīgo ritmu, kas tomēr ir savādāks nekā laukos, ar savu dzīvi un spriedumiem, vērtībām. Otrkārt – vidi un apstākļus, ko apraksta A. Darbiņa-Epnere, viņa labi pazīst. Bieži vien tēlotās personas ir viņas vienaudži, kas, šķiet, nereti ir nolūkoti dzīvē, šis tas varbūt arī uz savas ādas pārdzīvots. Katrā ziņā – nekompetenci autorei pārmest nevar. [..]Treškārt – īpatnējs, lakonisks, koncentrēts, varbūt mazliet telegrāfisks vai varbūt labāk teikt – fotogrāfisks ir A. Darbiņas-Epneres rakstības stils. Katrs viņas stāsts ir it kā filma, kas sastāv no atsevišķām epizodēm, kuras slīd gar acīm bez lieka ievada un paskaidrojumiem. Vai fotoalbums, kura saturu atklāj zināma secībā kārtotas bildes. [..] Šāds rakstības veids ļauj īsā materiālā aptvert diezgan lielu darbības laiku un lauku. Dod iespēju atmest tēlojuma mazsvarīgas detaļas, no vesela, gara notikuma ļauj izmantot tikai raksturojošos momentus, dialogus utt. [..] Ceturtkārt – gribas uzsvērt, ka Aldai Darbiņai-Epnerei ir savs dzīves vērojums, sava doma, sakāmais, sava filozofija. Viņa ne tikai prot tēlot dzīvi, bet nereti dod arī tās vispārinājumus, atziņas, kas dažreiz skan kā autores teksts, bet visbiežāk gan kā personu dialogi, domas. Varbūt spriedumi arī nav nekādi pasaules jaunatklājumi, tomēr – cik trāpīgi pateikti!”

Meldrājs, Jānis. Pilsētas dzīves ainas. Karogs, 1983, Nr. 7.

Affinities

Ansis Epners - Husband
Ieva Epnere - Daughter-in-law
Kristaps Epners - Son
Osvalds Darbiņš - Father

Occupations

Additional names

Epnere

Education

1946–1957
Rīgas 3. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga

1957–1962
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultāte

Working place

1961–1962
Laikraksts "Padomju Students"
Rīga

1963–1964
Laikraksts "Darba Balss" (1945–1991)
Rīga

1965–1969
Laikraksts "Rīgas Kinoekrāni"
Rīga

1971–1972
Rīga
Rīgas 79. bērnudārzs, audzinātāja

1972–1973
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
Rīga

1973–1974
Rīga
Arhīvu pārvalde

1975–1976
Rīga
Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka

1976–1996
Latvijas Televīzija
Zaķusalas krastmala 33, Rīga
Bibliotēkā

1996
Eduarda Smiļģa Teātra muzejs
Eduarda Smiļģa iela 37/39