Alberts Birzmalnieks

1 picture
Roles: poet

21.01.1909 – 18.12.1941

Dzejnieks Alberts Birzmalnieks (1909–1941), dzejoļu krājuma "Sapņu karātavas" (1931) un poēmas "Zaķu sala" (1936) autors. Dzejā raksturīgas romantiskas alkas un protests pret sadzīves seklumu, hedonisms mainībā ar rezignētu skepsi. Jūtama Aleksandra Čaka tradīciju ietekme, ekspresīvs ritms, pilsētas ikdienišķo dzīves norišu poetizēšana. Periodikā publicējis arī stāstus. 1941. gadā notiesāts par sabiedriskās kārtības neievērošanu. 1941. gada jūnijā deportēts, miris Gulaga nometnē.

Birth time/place

21.01.1909
Rīga

Place/time of death

18.12.1941
Krievija
Miris Gulaga nometnē.

Personal information

Dzimis strādnieka ģimenē.
Pēc pamatskolas beigšanas strādājis rūpnīcā VEF un par naktssargu.
1932: pēc kara dienesta Alberts Birzmalnieks pievērsās literatūrai un žurnālistikai. Samazinājis savas prasības līdz minimumam, Birzmalnieks
pārtika vienīgi no literārā darba, kuru arī normēja. "Viņa iztikas
minimums bija satriecoši zems – tikai 8 lati! 6 no tiem viņš maksāja dzīvokļa
saimniecei Jēzusbaznīcas ielā Latgales priekšpilsētā, Rīgā un par to pretī
saņēma gultasvietu un no rīta brokastīs šķīvi viras, bet 2 lati vajadzēja
papirosiem." Ēriks Raisters "Kad mēs jauni bijām" (Laiks Nr. 31,
19.04.1967)


Professional activity

1928: pirmā publikācija – dzejolis "Debesis" laikrakstā "Jaunākās Ziņas" (12.10).
Periodikā publicēti Birzmalnieka stāsti.
1935: Kopā ar Frici Šternu sarakstījis plakātisku lugu "Vienotiem spēkiem", kas slavina pozitīvisma idejas.
Neizdots dzejoļu krājums "Ugunis ūdenī" (1938?).

Quotes

Par Alberta Birzmalnieka dzeju
"Dzejoļu krājumā "Sapņu karātavas" (1931) un poēmā "Zaķu sala" (1936) – romantantiskas alkas un protests pret sadzīves seklumu, hedonisms mainībā ar rezignētu skepsi. Dzejā Aleksandra Čaka tradīciju ietekme, ekspresīvs ritms, pilsētas ikdienišķo dzīves norišu poetizēšana."

Viesturs Vecgrāvis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

"Birzmalnieks pieder pie tiem dzejniekiem, kas organizēti "Zaļā vārnā". Ko tas nozīmē — organizēti dzejnieki? Zināms, to, ka tur veselai rindai sliktu "dzejdaru" pa vidu retumis uzejams pa talantam. Arī "Zaļā vārna" devusi pāris pieklājīgus dzejniekus. Nelūkojoties uz to, ka Birzmalniekam nav kaut cik spilgtas īpatnības, viņš pilnīgi iederas šīs biedrības labāko reprezentantu starpā. Viņa "Sapņu karātavas", salīdzinot ar citiem mūsu vidēji apdāvinātiem iesācējiem, pat ļoti izdevušās tajā ziņā, ka tur nav ačgārnību. Un tomēr būtu vēl patīkamāk, ja viņa gludi atskaņotajās vārsmās varētu atrast arī pa svaigai domai."
Arturs Baumanis. Rakstnieki iesācēji. Daugava Nr. 10, 1.10,1931.

Occupations

Name at birth

Dūdiņš

Pseudonym

Joahims, Jonametrs

Education

Rīga
Beidzis pamatskolu.

Working place

Rīga
Rūpnīca VEF

Detention

01.1941
Rīga
Sodīts par huligānismu.

Deported

06.1941
Krievija