Aivis Briesma

Roles: poet

Aivis Briesma (1964) – dzejnieks. Pirmās literāras publikācijas 1984. gadā. Dzejas krājumu: "Ugunsdvēselītes" (1997), "Krustcelēs" (2001), "Palikt gaismā" (2006) un "Vēju spēles ar vārdiem" (2013) autors.

Birth time/place

10.03.1964
Tukums

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

1984: pirmā publikācija – četri dzejoļi laikrakstā "Komunisma Rīts" 7. aprīlī.


LITERĀRIE DARBI
Dzejas krājumi

1997: "Ugunsdvēselītes" (Rīga: N.I.M.S.)
2001: "Krustcelēs" (Rīga: N.I.M.S.)
2006: "Palikt gaismā" (Rīga: N.I.M.S.)
2013: "Vēju spēles ar vārdiem" (Rīga: N.I.M.S.)

Occupations

Education

–1982
Tukums Secondary school No.2

1985–1986
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļa

Participation in organisations