Aija Veldre

2 pictures

27.05.1941 – 14.07.2009

Aija Veldre (1941–2009) – folkloras pētniece, filozofijas doktore (2001).

Birth time/place

27.05.1941
Rīga

Place/time of death

14.07.2009
Blūmingtona

Personal information

Dzimusi Serafima un Gundegas Veldru ģimenē. Vectēvs Alfrēds Goba, Latvijas dievturu kustības dalībnieks.
1944: devās bēgļu gaitās uz Vāciju, tēvs juku laikos pazuda.

1950: ar māti izceļoja uz Ameriku, vispirms Ziemeļdakotu un pēc tam uz Ohaio pavalsti, kur uz dzīvi bija apmeties patēvs Rūdolfs Līdums.

1964: 11. oktobrī salaulājās ar Vidvudu Beldavu. Ģimenē izaudzināti trīs dēli - Raitis, Aris un Zintars.

Professional activity

Līdztekus folkloras un mitoloģijas studijām pētīja izziņas zinātni (Cognitive Science) starptautiski atzīta eksperta Duglasa Hofstatera (Douglas
Richard Hofstadter) vadībā; pētīja latviešu lietiskās mākslas attīstību Ontario provincē ar Kanādas nacionālo muzeju stipendijām, intervējot izcilākos

daiļamatniekus Kanādā.

Publicējusi daudzus akadēmiskus rakstus un lasījusi lekcijas akadēmiskās konferencēs, tostarp Baltijas studiju apvienības (AABS) un citu akadēmisku organizāciju rīkotās sanāksmēs.

Austrālijas daiļamatnieku apvienības pārstāvji 1978. gadā Aiju lasīt lekcijas Austrālijā.

Līdzautore godalgotam zinātniskās fantastiskas stāstam jaunatnei "Māris un Māra uz Marsa", kurā attēlots, kā latvieši dzīvos pēc 500 gadiem. Nepabeigti palika daudzi projekti un grāmatas.
Bijusi aktīva dalībniece vairākās tīmekļu kopās, tostarp "Sveiks".

Darbojās Baltiešu studentu apvienībā, Indianas universitātes Science Fiction klubā, Society for Creative Anachronism, Dievturu sadraudzē un vietējā Unitarian Universalist baznīcā Kolumbusā (Ohaio).

Affinities

Alfrēds Goba - Greatgranfather

Occupations

Name at birth

Aija Veldre

Additional names

Aija Beldava, Aija Veldre-Beldava

Education

Ohaio
Ar izcilību beigusi Hārdinga vidusskolu.

Ohaio
Ar izcilību beigusi Ohaio Pavalsts universitāti.

Amerikas Savienotās Valstis
Uzsāka medicīnas studijas, tomēr ļoti ietekmēja vectēvs Alfrēds Goba, kas kopāar Ernestu un Arvīdu Brastiņu veidoja dievturu kustību, bija pazīstams kultūrvēsturnieks un Latvijas valsts bibliotēkas direktors; medicīnas stuidjas tika pārtrauktas un turpinātas Indianas universitātes Folkloras departamentā.

–1969
Indiana University Bloomington
Blūmingtona
Iegūts bakalaura grāds angļu filoloģijā un maģistra grāds folklorā. Studijas beigusi ar izcilību.

–2001
Indiana University Bloomington
Blūmingtona
Ieguva filozofijas doktora grādu par disertāciju "Sing Out Nine,  Your'e Working On One: Historical Latvian Ritual Insult Song".

Participation in organisations

Travelled

1980–1981
Austrālija
Piedalījās Austrālijas latviešu Kultūras dienās.