Aija Taimiņa

2 pictures

Aija Taimiņa – grāmatniecības vēsturniece, literatūrzinātniece un bibliotekāre. Interešu loks – no 15. gadsimta inkunābulām līdz 18. un 19. gadsimta grāmatniecībai un izcilām personībām, to vidū: Gothards Frīdrihs Stenders, Johans Kristofs Broce, Nikolauss fon Himzels, Garlībs Merķelis un daudzi citi.

Birth time/place

19.02.1962
Rīga

Professional activity

1984–1992: Latvijas ZA Fundamentālā bibliotēka, bibliogrāfe Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā.
1992–2010: Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas asistente.
kopš: 2010: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas galvenā bibliotekāre.
kopš 2018: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja.
kopš 2018: Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas vadošā pētniece vēstures, kultūras un zinātnes vēstures nozarē.


Monogrāfija2013: "Album amicorum: Piemiņas albumu kolekcija (16.–19.gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā: Rokrakstu katalogs" (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds)


Monogrāfiju daļas2016: ""Kurzemes albums" un piemiņas albumu tradīcija. Kas padara "Kurzemes albumu" tik īpašu?" grāmatā "Kurzemes albums. Laikmeta portrets 18. gadsimta beigu – 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos" (sast. Līga Lindenbauma, Rīga: Neputns).
2016: "J. W. Krauses Zeichnungen in der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands" grāmatā "Johann Wilhelm Krause 1757–1828: Katalog. 4: Die Universität im Embach-Athen" (ed. Juhan Maiste, Tartu: Ülikool).
2013: "Ticība: Lutera vēstules rīdziniekiem un Reformācijas laika avoti Rīgā, Mārtiņa Lutera vēstules LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu kolekcijā" grāmatā: Kaspars Kļaviņš, Aija Taimiņa "Ticība un neticība Livonijā: Mārtiņš Luters & Matiass Knutsens" (Zalcburga: Kaspara Kļaviņa izdevniecība).

Veidotās zinātniskās krājuma izstādes, kas balstītas LU Akadēmiskās bibliotēkas vēsturisko kolekciju izpētē:2004: "Muiža un kungu nams 17.­­–20. gadsimta attēlos, dokumentos, aprakstos" Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.
2011: "Ar ķēdi, slēdžiem un apkalumiem: piecu gadsimtu (15.–19. gs.) vēsturiskie iesējumi no "Bibliotheca Rigensis" kolekcijas" Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā.
2017: LUAB, LNB, LNMM, Tartu UB izstāde "Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls Gothards Grass" (autores un kuratores Edvarda Šmite un Aija Taimiņa) LLatvijas Nacionālajā bibliotēkā.
2017: "Evaņģēlija gaismā: Reformācija 16. gadsimta pirmavotos no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma" Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā.
2019: LUAB, LNB krājuma izstāde "Sapere aude! Uzdrīksties zināt! Garlībam Merķelim 250" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Piedalās starptautiskos pētniecības projektos, regulāri publicē rakstus recenzētos izdevumos, rakstu krājumos, katalogos, populārzinātniskos izdevumos. Iekļaujoties LU Sociālo zinātņu fakultātes, Vēstures un filozofijas fakultātes un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studiju kursos, lasa lekcijas, vada seminārnodarbības un veido tematiskas manuskriptu unseniespieddarbu izstādes.

Balvas un atzinības raksti: 2005: Kultūras mantojuma saglabāšanas gada veicināšanas balva par Aglonas bazilikā atrastās inkunābulas (1476) izpēti;
2012: Rīgas balva nominācijā “Par kultūras sasniegumiem un zinātnisko pētniecību Rīgā”;
2016: Kultūras ministrijas un Baltijas starptautiskās akadēmijas atzinības raksts par dalību starptautiskā projektā “Vecticībnieku kultūras dienas”;
2017: žurnāla “Latvijas Architektūra” gada balva 2016 nominācijā “Labākā vēstures apskatniece”.

Name at birth

Aija Melle

Residence

Raudas iela 28, Rīga

Rīga

Working place

1984–1992
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka
Riharda Vāgnera iela 4, Rīga
bibliogrāfe Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā

1992–2010
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
bibliogrāfe Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā

2010
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
galvenā bibliotekāre

2018
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja

2018
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
Rūpniecības iela 10, Rīga
vadošā pētniece vēstures, kultūras un zinātnes vēstures nozarē

Participation in organisations

2010
Latvijas Bibliotekāru biedrība
Rīga

2017
Baltijas vēsturnieku komisija pie Getingenes universitātes
Getingene
Baltijas vēsturnieku komisijas pie Getingenes universitātes (Baltische Historische Kommission, Götttingen) īstenā locekle

Education

2013
University of Latvia
Lomonosova iela 1A, Rīga
Filoloģijas doktore (Dr. philol.) Komunikāciju zinātnē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē. Studējusi doktorantūrā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, aizstāvējusi promocijas darbu “Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742–1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā”, darba vadītājs Viesturs Zanders, recenzenti: Janīna Kursīte-Pakule, Vita Zelče, Gvido Straube.