Ādolfs Vanags

2 pictures

01.03.1909 – 28.11.1957

Ādolfs Vanags (1909–1957) – dramaturgs. Rakstnieka un dramaturga Jūlija Vanaga brālis. Sarakstījis ap 20 viencēlienu pašdarbības skatuvēm. Atsevišķās grāmatās izdotas tādi viencēlieni kā "Roku rokā" (1953), "Izvēlīgā sieva" (1955), "Līgavainis" (1955) un "Uz redzēšanos" (1956). Ādolfa Vanaga darbu vidū pārsvarā ir sadzīviskās lugas, kurās raitos, vienkāršos dialogos cildināti krietni darba darītāji, izsmietas dzīves negācijas. Dažas lugas adresētas arī skolēnu teātrim.

Birth time/place

01.03.1909
Ungurmuiža
Dzimis Ungurmuižas pagastā.

Place/time of death

28.11.1957
Rīga

Personal information

Dzimis drēbnieka ģimenē. 1915. gadā kopā ar vecākiem evakuējies uz Vjatkas guberņu (mūsdienās – Kirovas apgabals) Krievijas impērijā, kur beidzis Murašu pilsētas pamatskolu. 1922. gadā atgriezies Latvijā.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Sarakstījis (izdots galvenokārt hektografētā veidā) ap 20 viencēlienu pašdarbības skatuvēm.

Nozīmīgākās lugas
1948:
trīscēlienu komēdija "Kolektīvais spēks"
1949: "Pārpratums"
1953: "Pēdējā neveiksme"
1953: "Roku rokā" (izdota atsevišķā grāmatā)
1954: vairākcēlienu luga "Platpēda sper soļus" (krājumā "Jauno vārds")
1955: "Zelta graudi"
1955: "Izvēlīgā sieva" (izdota atsevišķā grāmatā)
1955: "Līgavainis" (izdota atsevišķā grāmatā)
1956: "Uz redzēšanos" (izdota atsevišķā grāmatā)

Lugas skolēniem (publicētas žurnālā "Bērnība")
1950:
"Te un tur"
1952: "Draugi"
1953: "Naglenes"

Ādolfa Vanaga darbu vidū pārsvarā ir sadzīviskās lugas, kurās raitos, vienkāršos dialogos cildināti krietni darba darītāji, izsmietas dzīves negācijas. Dažas lugas dramaturgs adresējis arī skolēnu teātrim.

Vairākas lugas M. Ziemeļa tulkojumā izdotas krievu valodā.

Quotes

PAR ĀDOLFU VANAGU

"Dramaturģiskie šabloni, kas pēckara gados ceļoja no lugas uz lugu, negatīvi Ietekmējuši arī dažu Ādolfa Vanaga dramatisko sacerējumu. Bet tāpat nevarēs noliegt arī to, ka Ādolfs Vanags tomēr ir labi pazinis skatuves mākslas specifiku, ka viņš centies atsaukties uz sava laika aktuālajām dzīves vajadzībām, ka viņam pieder sava neliela vieta latviešu padomju dramaturģijas (konkrēti, viencēliena komēdijas) attīstībā."

Ancītis, Valdemārs. Ādolfu Vanagu pieminot. Padomju Daugava, nr. 24, 24.02.1979.

Affinities

Jūlijs Vanags - Brother

Occupations

Education

Muraši
Mācījies Murašu pilsētas pamatskolā Vjatkas guberņā.

Seces pagasts
Mācījies Seces pagasta Talsiņu lauksaimniecības skolā.

1934–1937
Rīga
Mācījies E. Feldmaņa teātra kursos.

Working place

Ilūkste
Strādājis par režisoru pašdarbības teātrī.

Jēkabpils
Strādājis par režisoru pašdarbības teātrī.

Latvija
Noorganizējis un vadījis Valsts ceļojošo teātri.

1940–1941
Daudzese
Daudzeses pagasta izpildu komitejas priekšsēdētājs

1947–1950
Rīga
Vadījis Tautas mākslas namu.

Residence

1915–1922
Kirova
Dzīvojis Vjatkas guberņā.

Service

1941–1944
Sarkanā armija
Krievija

Buried

Raiņa kapi