Vitolds Žībelis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (7); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(4)

NameVitolds Žībelis
Name at birthRūdolfs Vitolds Žībelis
Personal information1903: 5. septembrī dzimis vagara Jāņa Žībeļa un viņa sievas Gotlības ģimenē.
1937: 11. decembrī apprecas ar Helēnu Biezbārdi.
Work1923: 25. februārī pirmā publikācija – dzejolis "Tāļās skaņas" laikrakstā "Jaunatnes Dzīve".
1926–1934: strādājis dažādos Jelgavas preses izdevumos.
19281929: strādājot Jelgavas Latviešu teātrī par dramaturgu, pārtulkoja vairāku operešu libretus ("Šķirtā sieva", "Jautrā atraitne", "Bajadēra".
1943: ziņas, ka sagatavojis izdošanai dzejoļa krājuma "Aicinājums" manuskriptu un rakstot romānu "Novadgrāvis" (Daugavas Vēstnesis, 1943, 29. augusts).

Dzejoļu krājumi

1925: Dzintara gredzens
1928: Tvīksme

Stāsti un romāni

1931: Lielās ilgas (romāns)
1937: Siltā zeme (stāstu krājums)
1943: Sieviete pie vārtiem (publicēts laikrakstā "Zemgale")

Tulkojumi

1925: Po, Edgars Alans. Zelta vabole. Jelgava: Brāļu Hānu izdevniecība
1927: Dimā, Aleksandrs. Karaliene Margo. Rīga: Grāmatu Draugs.
1928: Kellermanis, Bernhards. Tunelis. Jelgava: J. Greiers.
1928: Zūdermanis, Hermanis. Klusās dzirnavas. Rīga: Grāmatu Draugs.
1929: Dimā, Aleksandrs. Grāfiene Monsoro. Rīga: Grāmatu Draugs.
1929: Križanovska, Vera. Purva zieds. Jelgava: J. Greiers.
1930: Arcibaševs, Mihails. Sieviete, kuru nevarēja aizmirst. Jelgava: J. Greiers.
1930: Dimā, Aleksandrs. Četrdesmit pieci. Rīga: Grāmatu Draugs.
1930: Volless, Edgars. Sarkanais riņķis. Jelgava: J. Greiers.
1931: Finks, Georgs. Esmu izsalcis! Rīga: Grāmatu Draugs.
1932: Veslija, Olīvija. Mīlas pavasaris. Rīga: Grāmatu Draugs.
1935: Keuna, Irmgarde. Gilgi, viena no mums. Rīga: Grāmatu Draugs.
1936: Londons, Džeks. Dumpis uz Elsinora. Rīga: Grāmatu Draugs.
1937: Hardijs, Tomass. Mūžīgā atgriešanās. Rīga: Grāmatu Draugs.
1952: Batrovs, Aleksandrs. Mūs draugs Hozē. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1957: Obručovs, Vladimirs. Plutonija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1959: Štritmaters, Ervīns. Tinko. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1960: Maiskis, Ivans. Tuvu un tālu. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1961: Jakovļevs, Aleksandrs. Aviokonstruktora stāsti. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1963: Ļvovs, Sergejs. Glābiet mūsu dvēseles. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1964: Šukurbeks, Beišemalijevs. Kičans. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1965: Kešokovs, Aļims. Dzīvie segli. Rīga: Liesma.
1966: Platons, Leonīds. Slepenais jūras ceļš. Rīga: Liesma.
1968: Vikovs, Aleksandrs. Drosmīgie. Rīga: Liesma.
1969: Tkačs, Dmitro. Līdz pēdējai asins lāsei. Rīga: Liesma.
1970: Šteklijs, Alfreds. Tomass Mincers. Rīga: Liesma.
1974: Bragins, Mihails. Kutuzovs (kopā ar Ainu Rudzrogu). Rīga: Liesma.
Quotations

Par dzejoļu krājumu "Tvīksme" (1928)

“Viņš [Vitolds Žībelis] vēl stipri tiešu iestrāvu varā, kaut gan, cik jūtams, ir spējīgs no tām atraisīties. Daža dzeja atgādina Sudrabkalnu (piemēram, “Sapņotāju kuģa brauciens”, 17. lpp.), citā – Raiņa ieskaņas (“Saules riets”, 24. lpp.), citur Virza (64. lpp.), bet visbiežāk Rozīša iestrāvas (“Kaukāzieša mīla”, 62. lpp., “Mīlas vakara romance”, 75. lpp., “Bulvāra kafejnīcā”, 80. lpp.). No Rozīša Žībelis pat pārņēmis grammatiski aplamo formu “kai” un lieto to arī citos locījumos: “kās”, “kais” utt., novezdams tā šo vienā gadījumā varbūt pielaižamo formu līdz absurdam. Žībeļa dzejai piemīt diezgan daudz pozitīvu īpašību. Sevišķi nodaļa “Ar bērzsulu krūzi” ir loti svaigi, tīkami dabas tēlojumi, vispār optimistiska noskaņa, gaišs prieks; ne bez vērtības arī nodaļa “Narciss un mīļā”, kur izteicas jaunā dzejnieka mīlas priekšstati. Nav Žībelis gluži bez madonniskās pielūgsmes un cildināšanas, bet viņš ir konkrētāks par [Kārli] Eliasu, ārpasaules lietas tver tiešāk un vienreizējāk, tvīksmaināk, toties nav tam Eliasa gaismotās apgarotības. Dažu tīri labu pantu maitā vel frāze, nodeldēti vārdi.”

Veselis, Jānis. Jaunas dzeju grāmatas. Daugava, 1929, Nr. 1, 86. lpp.

Occupationstranslator
journalist
author
Birth time/place05.09.1903
Tērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
"Sērsīmaniekos"

EducationTērvete Primary School

1921 – 1925
Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzija
Jelgava
Jelgava

Tolaik – Jelgavas klasiskā ģimnāzija.


1925 – 1927
University of Latvia
Rīga
Rīga

Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa


1929 – 1929
University of Latvia
Rīga
Rīga
Iesniedzis dokumentus studijām Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļā, trūkst ziņu, ka būtu tur studējis.

1930 – 1931
University of Latvia
Rīga
Rīga

Teoloģijas fakultāte
Slimības un materiālo apstākļu dēl studijas spiests pārtraukt. 1935. gadā iesniegti dokumenti, lai studijas atjaunotu.

Working place1928
Laikraksts "Zemgales Balss"
Jelgava
Jelgava

Redaktors


1928 – 1929 (Date is approximate)
Jelgavas teātris
Jelgava
Jelgava
Teātra dramaturgs

1932
Jelgava
Jelgava
Jelgavas dienas laikraksta "Tempo" redaktors

1933
Jelgava
Jelgava

Laikraksta "Jaunās Jaunjelgavas Ziņas" redaktors


1934 – 1940

Izdevniecība "Zeme", korektors, arhīva vadītājs


1937
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)

Tulkotājs, tehniskais redaktors


00.07.1940 – 00.06.1941
Rīga
Rīga
Latvijas PSR Arodbiedrību Centrālās padomes laikrakstā "Darbs", reportieris

1942
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija
Jelgava
Jelgava

Bibliotēkas pārzinis

Lai izvairītos no sūtīšanas darba dienestā uz Vāciju, strādājis bibliotēkā.


00.02.1945
Tērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

Tērvetes pagasta izpildkomitejas sekretārs

Place/time of death02.02.1973
Tērvetes novads
Tērvetes novads
BuriedTērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

?

Map legendShowing 1-14 of 14 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
05.09.1903Birth time/placeVillage
2Tērvetes novads
(Tērvetes novads)
02.02.1973Place/time of deathRegion
3Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
(Not set)BuriedVillage
4Rīga
(Rīga)
1925 - 1927EducationCity
5Jelgava
(Jelgava)
1921 - 1925EducationCity
6Rīga
(Rīga)
1929 - 1929EducationCity
7Rīga
(Rīga)
1930 - 1931EducationCity
8Jelgava
(Jelgava)
1928 - 1929Working placeCity
9Jelgava
(Jelgava)
1932Working placeCity
10Jelgava
(Jelgava)
1933Working placeCity
11Jelgava
(Jelgava)
1942Working placeCity
12Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
01.02.1945Working placeVillage
13Rīga
(Rīga)
01.07.1940 - 01.06.1941Working placeCity
14Jelgava
(Jelgava)
1928Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.