Viktors Avotiņš

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (18); Person of reception (11)

Photos: Person in photo(4)

NameViktors Avotiņš
Personal informationAVOTIŅŠ Viktors (dz. 1947.12.XII Ludzā) - dzejnieks, žurnālists.
Māte - skolotāja. Beidzis Suntažu vsk. (1966) un Rīgas Civilās aviācijas inženieru inst. (1972). Strād. par inženieri matemātiķi un programmētāju
(1972-73), LĻKJS Rīgas pils. Maskavas raj. komit. organizācijas nod. vad. un
2. sekretāru (1973-77), laikr. "Literatūra un Māksla" atbildīgo sekretāru un red. vietnieku (1977-87), žurn. "Daugava" atbildīgo sekretāru (1988-89), galv. redaktora vietn. (1989-91). Laikr. "Latvijas Jaunatne" red. vietn. (1991-92), laikr. "Jaunā avīze" galv. red. (1997-98), laikr. "Neatkarīgā Rīta Avīze" komentētājs (no 1998). RS b.(1980). Žurnālistu sav. valdes pr-js (1989-90), valdes pr-ja
1. vietn. (1990 II-91). RS priekšsēdis (1992-98). Ljas PEN kluba biedrs. Nacionālā kinematogrāfijas centra Konsultatīvās filmu pad. loceklis (no 1997).
Pirmais public. dzejolis "Zaļo, zaļo zālīti..." žurn. "Liesma" 1973 (7. nr.). Izd. dzejoļu krāj. "Apiet loku" (1979), "Taupīšanās" (1982), "Lēzenā mūžība" (1986). Lielākajai daļai dzejoļu publicistiski polemisks raksturs, blīva tēlainība. A. asi, reizēm sarkastiski maksimālistiskā intonācijā vēršas pret dažādām mūsdienu dzīves morāli ētiskajām negācijām. Public. periodikā daudzus rakstus par lit. un kult. jautājumiem.
L. Jirgens A. Daži pakāpieni lēzenajā mūžībā // Pad. Jaunatne, 1986, 30.IX.
M. Ābola
Occupationspoet
Birth time/place12.12.1947
Ludza
Ludza, Ludzas novads
EducationUnknown – 1966
Suntaži
Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads
Suntažu vidusskola (ar sarkano diplomu)

Unknown – 1972
studējis
beidz Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu
Participation in organisations1980 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
Travelled1972
Ščecina
Szczecin, West Pomerania, Poland
RewardsOjāra Vācieša prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumiem "Apiet loku", "Lēzēnā mūžība", "Taupīšanās" un publicistiskiem rakstiem.
Veicināšanas prēmija par mākslinieciski spilgtu dzeju un publicistiku.
1988

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2008. gada 14. oktobra lēmumu. Ordenis pasniegts 2008. gada 17. novembrī Rīgas pilī.
IV šķira
2008

Map legend

Showing 1-5 of 5 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
12.12.1947Birth time/placeCity
2Suntaži
(Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads)
1966EducationVillage
3Ščecina
(Szczecin, West Pomerania, Poland)
1972TravelledCity
4Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1980 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
5Rīga
(Rīga)
1990Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.