Skaidrīte Bikova

lv
Report to editor

Works: Author (4); Editor (1)

NameSkaidrīte Bikova
Name at birthGūtmane
Personal informationBIKOVA Skaidrīte (dz. Gūtmane; 1941.8.XII Rīgā) - literatūras zinātniece,kritiķe, filol. z.k. (1980).
Dz. kalpotāju ģim. Beigusi Rīgas 36. vsk. (1959), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1968) un aspirantūru (1980). Bijusi docētāja LVU Filoz., 1980-86 Filol. fakultātē. Lasījusi PSRS tautu lit. un latv. folkloras lekciju kursus. No 1986 lit. skolotāja Rīgas Lietišķās mākslas vsk., kopš 1990 - docētāja LU Teol. fakultātē, kur lasījusi lekciju kursu "Nacionālā tradīcija un vārds (logoss)", kā arī lekciju kursu literatūrā.
Pirmā publikācija - "Latviešu 70. gadu liriskais romāns" žurn. "Karogs" 1978 (8.-9. nr.). Aizstāvējusi disertāciju "Latviešu 70. gadu liriskais romāns. Sistēmiskās analīzes mēģinājums". Presē public. rakstus un recenzijas.
R. Briedis

Gūtmane Skaidrīte (prec. Bikova; 1941.8.XII Rīgā) - literatūrkritiķe, teoloģe, filol. z.k. (1980), filol. dokt. (1992), teol. dokt. (1992).
Dz. kalpotāju ģim. Beigusi Rīgas 36. vsk. (1959), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un literatūras nod. (1968) un aspirantūru (1980). Bijusi docētāja LVU Filoz., 1980-86 Filol. fakultātē. Lasījusi PSRS tautu lit. un latv. folkloras lekciju kursus. 1986-92 lit. skolotāja Rīgas lietišķās mākslas vsk., 1990-92 docētāja LU Teoloģijas fakultātē, kur lasījusi lekciju kursu "Nacionālā tradīcija un vārds (logoss)", kā arī lekciju kursus literatūrā. 1992-99 Ljas Diakonijas inst. vadītāja, no 1999 Ljas Ev. lut. Kristīgās akadēmijas rektore.
Pirmā publikācija - raksts "Latviešu 70. gadu liriskais romāns" žurn. "Karogs" 1978 (8.-9. nr.). Aizstāvējusi disertāciju "Latviešu 70. gadu liriskais romāns. Sistēmiskās analīzes mēģinājums". Presē publicējusi rakstus un recenzijas.
L. Līdzsvaru starp garīgo un materiālo meklējot: (Saruna ar S.G.) / Pierakst. L.Rūsiņa // Jūrmala, 1992, 22./28.X.
R. Briedis
Occupationsliterary scholar
literary critic
theologian
critic
Birth time/place08.12.1941
Rīga
Rīga
EducationUnknown – 1959
mācījies
beidz Rīgas 36.vidusskolu

Unknown – 1968
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

Unknown – 1980
mācījies aspirantūrā
beidz LVU aspirantūru

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
08.12.1941Birth time/placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.