Roberts Sēlis

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (44); Person of reception (34)

Photos: Person in photo(4)

NameRoberts Sēlis
PseudonymRoberts Sēlis
Name at birthRoberts Vasjulis-Hermanis-Erkmanis, Roberts Hermanis
SummaryRoberts Sēlis (īstajā vārdā Roberts Vasjulis-Hermanis-Erkmanis, pēc 1920. gada – Roberts Hermanis; 1884–1975) – rakstnieks, galdnieks. Ilgus gadus strādājis par galdnieku. Agri iesaistījās nelegālās literatūras un propagandas darbā. Daiļradē tēloti izšķirīgi vēsturiski notikumi, strādnieku, amatnieku dzīve un sociālā noslāņošanās. Daiļdarbos attēlota paša pieredze un reāli dzīvē iepazīti cilvēki.
Personal informationDzimis kalpa ģimenē. Sešu gadu vecumā zaudējis tēvu, sācis ganu gaitas.
No 1947: nodevās galvenokārt literāram darbam.

Work1911: pirmā publikācija – tēlojums "Atnāca meitenes..." laikraksta "Laika Balss" literārajā pielikumā.
Pēc tam Roberts Sēlis sarakstījis stāstus "Jurģu diena" (1912), "Pēc nedaudz gadiem..." (1913), "Nosala..." (1914), "Sautums" (1915), "Zem piekvēpušās debess" (1917), kas publicēti dažādos sociāldemokrātiskas ievirzes izdevumos. Viela šiem darbiem ņemta no strādnieku dzīves.

Stāsts

1927: "Leišmale".

Romāni

1929: "Burši un zeļļi" (1. daļa žurnālā "Domas").
1941: "Burši un zeļļi" (papildināts un pārstrādāts).
1948: "Silaines muiža".
1954: "Gaiss viļņo".
1956: "Kam vara un viltus".
1963: "Tanī bargā dienā".
1966: "Ne viss ir zelts, kas spīd".
1971: "Vinardu tirāns".

Proza bērniem

1949: "Melluzītis".
1949: "Stāsti".
1957: "Mūsu dārza mazie draugi".

Memuāri

1969: "Es stāstu par sevi".
1969: "Manas dzīves vasara" (memuāru turpinājuma fragmenti žurnāla "Karogs" 9. numurā).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1951: Ivans Gončarovs "Oblomovs" (kopā ar Eliju Klieni).

Quotations"Sēļa iemīļota tēma ir latviešu tautas likteņgaitas izšķirīgos vēsturiskos momentos, lielu vietu Sēļa darbos ieņem paša pieredze un reāli dzīvē iepazīti cilvēki. Stāstījums ir vienkāršs, nepretenciozs, arī valoda vienkārša. Sēļa darbi ir vērtīgs izziņas materiāls kā pagātnes notikumu aculiecinieka skatījums, te ietverta veselīga morāle, vēlēšanās audzināt un pamācīt jaunatni."

Salceviča, Ilona. Roberts Sēlis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 523. lpp.

"Viņš bija čakls. Kā gans. Ka dieninieks. Ka māceklis. Ka galdniekmeistars. Un kā rakstnieks. No mazām dienām bārenis, viņš labi zināja, ka paļauties var tikai uz paša spēkiem. Viņš izgāja gorkijiskās universitātes. Bez augstiem diplomiem kļuva pa īstam inteliģents. Jo bija arī zinātkārs. Mūža nogalē īpaši pievērsās filozofijas studijām. Saprata, ka bez tām nevar radīt revolucionārās cīņas, sociālo pārvērtību panorāmu. [..]
Sēlis nemaz netaisījās kļūt par rakstnieku. Arī tajā 1911. gadā, kad atklātībā parādījās viņa pirmā skice "Atnāca meitenes". Vilināja galdniecība. Taču nerakstīt arī nevarēja. Viņa biogrāfija vēlāk kļuva par viņa daiļrades avotu. Viņš bija īsts reālists un literatūrā augstu vērtēja vienkāršību, nesamākslotību, dzīves patiesīgumu, organiski necieta visniecīgāko kļūdu vēsturisko notikumu, sociālo parādību atspoguļojuma."

Sokolova, Ingrīda. No saules mūža virsotnes. Robertam Sēlim – 100. Literatūra un Māksla, Nr. 39, 1984, 28. sept.

Occupationsauthor
prose writer
carpenter
Birth time/place29.09.1884
Bukaišu pagasts
Bukaišu pagasts, Dobeles novads
Dzimis Jelgavas apriņķa Bukaišu pagasta "Mašmelēs".
ResidenceMajori
Kūdra, Jūrmala

Rīga
Rīga

Jelgava
Jelgava

1944 – 1975 (Date is approximate)
Vecāķi
Rīga
Education

Mežmuižas pagastskola


1894 (Date is approximate)
Bukaišu pagastskola
Bukaiši
Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads

1899 (Date is approximate)

Izglītojies pašmācības ceļā.


1900 – 1902 (Date is approximate)
Jelgava
Jelgava
Mācījies galdnieka amatu.
Working place1899 (Date is approximate)
Bukaiši
Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads

Pēc skolas beigšanas dažus mēnešus strādā par puspuisi laukos.


1903 – 1904 (Date is approximate)
Jelgava
Jelgava
Zellis pie vairākiem galdniekmeistariem.

1905 – 1906
Bukaiši
Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads

Lauku amatnieks. Darbojās arī par aģitatoru un propagandistu.


1916 – 1917
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Strādnieks kuģu būvētavā.


1917 – 1920
Vitebska
Viciebsk, Belarus

Lauksaimniecības mašīnu remontētājs latviešu komūnā "Liesma".


1920 – 1928 (Date is approximate)
Rīga
Rīga
Galdnieks, kooperatīva "Kultūras balss" mācību līdzekļu darbnīcas priekšstrādnieks.

1928 – 1934
Rīga
Rīga
Rīgas pilsētas amatnieku skolas galdnieku darbnīcas vadītājs.

1931 – 1934
Žurnāls "Domas"
Rīga
Rīga

Parakstās kā literārā žurnāla "Domas" atbildīgais redaktors, iztiku pelnīdams ar galdniecības darbiem.


1940 – 1941
Rīga
Rīga
Rīgas pilsētas amatnieku skolas galdnieku darbnīcas vadītājs.

1944 – 1945 (Date is approximate)
Pēc atbrīvošanas no apcietinājuma strādā galdniecības darbus, klusībā rakstīdams savu pirmo romānu "Muiža un zeme" (publicēts ar nosaukumu "Silaines muiža").

1946 – 1947 (Date is approximate)

Strādnieks būvniecības trestā.

Participation in organisations1903
Jelgava
Jelgava
Jelgavas sociāldemokrātiskā pulciņa loceklis un nelegālās literatūras izplatītājs.

1903
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija

Biedrs


1940 – 1975
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Emigrated1916 – 1917
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Pirmā pasaules kara laikā emigrē uz Petrogradu.

Detention1905 – 1906 (Date is approximate)
1903. gadā kļūst par Jelgavas sociāldemokrātu pulciņa locekli un nelegālās literatūras izplatītāju. 1905. gada revolūcijā darbojas par aģitatoru un propagandistu. Pēc revolūcijas apcietināts.  

1943 (Date is approximate)
Apcietināts vācu okupācijas laikā.
Place/time of death19.04.1975
Rīga
Rīga
BuriedRaiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026

Map legend

Showing 1-21 of 21 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Bukaišu pagasts
(Bukaišu pagasts, Dobeles novads)
29.09.1884Birth time/placeParish
2Vecāķi
(Rīga)
1944 - 1975ResidencePart of a city
3Majori
(Kūdra, Jūrmala)
(Not set)ResidencePart of a city
4Rīga
(Rīga)
(Not set)ResidenceCity
5Jelgava
(Jelgava)
(Not set)ResidenceCity
6Rīga
(Rīga)
19.04.1975Place/time of deathCity
7Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1916 - 1917EmigratedCity
8Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
9Bukaiši
(Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads)
1894EducationVillage
10Jelgava
(Jelgava)
1900 - 1902EducationCity
11Bukaiši
(Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads)
1899Working placeVillage
12Jelgava
(Jelgava)
1903 - 1904Working placeCity
13Bukaiši
(Bukaiši, Bukaišu pagasts, Dobeles novads)
1905 - 1906Working placeVillage
14Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1916 - 1917Working placeCity
15Vitebska
(Viciebsk, Belarus)
1917 - 1920Working placeCity
16Rīga
(Rīga)
1920 - 1928Working placeCity
17Rīga
(Rīga)
1928 - 1934Working placeCity
18Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
19Rīga
(Rīga)
1931 - 1934Working placeCity
20Jelgava
(Jelgava)
1903Participation in organisationsCity
21Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1940 - 1975Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.