Osvalds Freivalds

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (6); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(4)

NameOsvalds Freivalds
PseudonymVitauts Gaitis
SummaryOsvalds Freivalds (1905-1975) - publicists, literāts, bibliotekārs. Publicējis vairākas grāmatas par Kurzemes cietoksni un latviešu karavīru izdošanu Zviedrijā, bijis laikraksta "Laika" (Ņujorka) līdzstrādnieks.

Personal informationDzimis lauksaimnieka Dāvja un Alvīnes (dzimusi Burda) Freivaldu ģimenē. Sieva Laima (dz. Kreicberga), meita Laila Freivalds – Zviedrijas politiķe.
Work1926: pirmā publikācija - stāsts "Vectēva pēdējā gaita" žurnālā "Jaunā Balss" 1./2. numurā.

1925: pirmie publicistiskie raksti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ievadraksti un publicistika galvenokārt laikrakstos "Latvis" un "Balss".

Literārie darbi

1930: drāma 2 cēlienos "Dzērāja līgaviņa" (izdota ar pseidonīmu Vitauts Gaitis).
1930: dramatisks fragments 1 cēlienā "Krogā" (izdota ar pseidonīmu Vitauts Gaitis).

1968: zviedru valodā Stokholmā izdota grāmata "De internerade balternas tragedi i Sverige år 1945-1946" (izdevējs: Daugavas Vanagi).
1971: zviedru valodā Stokholmā izdota grāmata "Sverige och de Baltiska staternas ockupation".


1970-1993: galvenais redaktors 11 sējumu izdevumam "Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā: dokumentu un atmiņu krājums.

Aktīvi darbojies latviešu trimdas organizācijās - Latviešu Nacionālajā fondā, Latvijas Centrālajā padomē Zviedrijā.
1946: Lundā dibināja Dienvidzviedrijas latviešu organizāciju sadarbības kollēģiju, bija tās pirmais priekšnieks, Baznīcas pārvaldes sekretārs, Latviešu Apvienotā Konventa seniors, laikraksta "Latvju Vārds" valdes loceklis, Upsalas latviešu biedrības priekšnieks, Latviešu Apvienības padomes loceklis, Zviedrijas Latviešu Centrālās padomes loceklis un Daugavas Vanagu Upsalas nodaļas priekšnieka vietnieks.
Quotations

Par Osvalda Freivalda personību darbību

"Gandrīz 40 gadus no aizvadītā mūža viņš veltījis sabiedriskiem pienākumiem dažādās organizācijās dzimtenē un trimdā, kā arī žurnālista un publicista interesēm. Sabiedriskajā darbā vissmagākais, bet arī viscildenākais slogs uz Freivalda pleciem gūlās Kurzemes cietokšņa laikā, kad viņš tur bija Tautas palīdzības faktiskais vadītājs un gaužām šauro iespēju robežās, kā arī haotiskajos apstākļos, centās darīt visu iespējamo, lai palīdzētu Kurzemē un īpaši Liepājā saplūdušajiem pāmovadu bēgļiem. Daudzi jo daudzi atrada pajumti un ieguva maizes riecienu vai kādu apģērba gabalu tikai ar Freivalda pūlēm. Liepājā viņš palika līdz pat Kurzemes cietokšņa krišanas dienai un tad pēc dēkaini dramatiskā kuģojumā pāri Baltijas jūrai nonāca Zviedrijā. Kā publicistu O. Freivaldu visvairāk interesējusi mūsu nacionālās
traģēdijas lielo notikumu dokumentācija un politiskā vēsture. [..] Vislielākā interese un godprātīga griba Freivaldam ir bijusi veltīt savu ilggadīgo sabiedriska darbinieka pieredzi Zviedrijas latviešu centrālās padomes un valdes darbā."

Rdz. J. Sabiedriskā darbinieka un žurnālista jubileja. Latvija, 1965, 5. jūn.


Par grāmatu "Lielā sāpju draudze" (1952)

"Vērtējot Osvalda Freivalda grāmatu visumā, jāsaka tomēr, ka šis ir vispilnīgākais darbs par latviešu izsūtīto likteni, un kā tāds pelnī atzinību un plašu ievērību. Šis darbs nav rakstīts propagandai, bet orientācijai par deportācijām Latvijā un tām pakļauto cilvēku nožēlojamo dzīvi un bojāeju izsūtījuma vietās. Līdz ar to, dibinoties uz faktiem, rasts pietiekami noapaļots materiālu kopojums un pārskats par šīs nesenās latviešu tautas traģēdijas sākuma norisi."

Šilde, Ādolfs. Grāmata par deportācijām. Ceļa Zīmes, Nr. 12, 1953.

LinksLaila Freivalde - Daughter
Occupationslibrarian
publicist
writer
Birth time/place05.06.1905
Skujenes pagasts
Skujenes pagasts, Cēsu novads
Dzimis Skujenes pagastā.

Education
Skujenes draudzes skola
Skujenes draudzes skola
Skujene, Skujenes pagasts, Cēsu novads


Eži Primary School
Ežu skola
"Ežu Skola", Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144

1921 – 1925
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga
Rīga

1926 – 1931
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Nepabeigtas studijas Lauksaimniecības fakultātē; studiju virziens: agronomija.

Working place
Lundas Universitāte
Lunda
Lund, Scania, Sweden

Strādāja par asistentu Slāvu valodas katedrā.Rīga
Rīga
Iekšlietu ģenerāldirekcijas Biedrību nodaļas vadītājs.


"Tautas palīdzības" informācijas daļas priekšnieks, apgāda vadītājs un redaktors.

1928
Rīga
Rīga

No 1928: žurnāla "Jaunā Balss" redakcijas kolēģijas loceklis, literatūras un informācijas nodaļas vadītājs, 1933-1935: redaktors.


1934 – 1940
Rīgas pilsētas 8. bibliotēka
Rīga
Rīga

Bibliotēkas pārzinis.


1940 – 1941
Rīgas pilsētas 2. bibliotēka
Rīga
Rīga

1941 – 1944 (Date is approximate)
Rīgas pilsētas Bibliotēku centrāle
Rīga
Rīga
Vācu okupācijas laikā bijis Rīgas pilsētas Bibliotēku centrāles vadītājs.
Participation in organisations
Daugavas Vanagi


Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Latviešu Nacionālā padome.


Latvian Central Council


Latvijas Pretalkohola biedrība
Rīga
Rīga


Fraternitas Lataviensis
Emigrated1945
Zviedrija
Sweden

Ar vienu pēdējām laivām devās bēgļu gaitās uz Zviedriju.

Travelled1967
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Pavasarī viesojās pie trimdas latviešiem.

1967
Kanāda
Canada
Pavasarī viesojās pie trimdas latviešiem.
Place/time of death10.12.1975
Upsala
Uppsala, Uppland, Sweden
Buried
Upsalas vecie kapi
Gamla kyrkogården, C 1134, Gärsensgårdarna, Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län, Sverige

Map legend

Showing 1-18 of 18 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Skujenes pagasts
(Skujenes pagasts, Cēsu novads)
05.06.1905Birth time/placeParish
2Upsala
(Uppsala, Uppland, Sweden)
10.12.1975Place/time of deathCity
3Zviedrija
(Sweden)
1945EmigratedCountry
4Upsalas vecie kapi
(Gamla kyrkogården, C 1134, Gärsensgårdarna, Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län, Sverige)
(Not set)BuriedCemetery
5Skujenes draudzes skola
(Skujene, Skujenes pagasts, Cēsu novads)
(Not set)EducationBuilding, house
6Rīga
(Rīga)
1921 - 1925EducationCity
7Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1926 - 1931EducationBuilding, house
8Ežu skola
("Ežu Skola", Kaives pagasts, Cēsu novads, LV-4144)
(Not set)EducationBuilding, house
9Rīga
(Rīga)
1941 - 1944Working placeCity
10Lunda
(Lund, Scania, Sweden)
(Not set)Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1934 - 1940Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1928Working placeCity
15Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1967TravelledCountry
16Kanāda
(Canada)
1967TravelledCountry
17Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Not set)Participation in organisationsCity
18Rīga
(Rīga)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.