Kārlis Abens

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (5); Translator (29); Person of reception (8)

Photos: Person in photo(4)

NameKārlis Abens
Additional namesKarps
Name at birthKarl (Karp) Aben
Personal informationABENS (Aben) Kārlis (1896.23.IX Bejas pag. Vecputrenēs- 1976.22.X Tartu, Igaunijā) - igauņu tulkotājs un valodnieks, filol. z.k. (1947)...
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Valmieras skolotāju semināru (1918), Tartu vakara ģimn. (1932) un Tartu univ. Filozofijas un ped. nod. (1936), Ig. val. un lit. nod. (1940). Strād. par skolotāju Tartu (1920-40, 1942-44), mācījis ig. un somu val. un lit., igauņu un latv. val. Tartu univ. (1944-61). Igaunijas RS b. (1967). LPSR (1956) un Igaunijas PSR N.b.k.d. (1976).
Tulkojis un popularizējis latv. lit. igauņu valodā. Pirmais tulkojums - L. Laicena stāsts "Meža meita" laikr. "Postimees" 1920.7.-8.XII. Izd. A. tulkotās latv. folkl. un rakstnieku darbu grām.: R. Blaumaņa "Nāves ēnā" (izlase, 1928), J. Jaunsudrabiņa "Baltā grāmata" (1929), "Latviešu pasakas" (1939), V. Lāča "Zvejnieka dēls" (1940), "Vētra" (2-4, 1951), "Uz jauno krastu" (1953), "Putni bez spārniem" (1957), A. Upīša "Zaļā zeme" (1949), brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki" (1959), J. Raiņa "Darbu izlase" (1-2, 1965, 2.sēj. daļēji), Z. Skujiņa "Vīrietis labākajos gados" (1976). Igaunijas periodikā public. daudzi A. tulkotie latv. daiļlit. darbi, raksti par latv. lit., literāro dzīvi, valodu. Sast. "Latviešu - igauņu vārdnīcu" (1959, 1966), "Igauņu - latviešu vārdnīcu" (1967), "Igauņu - latviešu sarunu vārdnīcu" (1973).
L. Kuningass O. K.Abena dzīve un darbs // Abens K. Draudzība mūža garumā. R., 1984; Nozīmīgākie Kārļa Abena publicētie darbi // Turpat; Karma T. Latviešu un igauņu kultūru vienotājs // Ljas Vēstn., 1996, 18.X.
M. Ābola.

Work1920: pirmais tulkojums no igauņu valodas latviešu valodā – Oskara Lutsa "Atstātā māja" (izdota Valkā).
1920: laikrakstā "Postimees" publicēts Kārļa Abena pirmais tulkojums igauņu valodā – Linarda Laicena stāsts "Meža meita".
1925: publicēts Kārļa Abena dzejoļu krājums "Helisev vaikus" ("Skanīgais klusums", izdots Tartu).
1947: aizstāvējis filoloģijas zinātņu каndidāta disertāciju. kas veltīta igauņu un lībiešu aizguvumiem latviešu valodā.
1976: piešķirts Igaunijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukums.


Latviešu literatūras tulkojumi igauņu valodā

1927: Brigadere, Anna. ialpoiss ("Sprīdītis")
1928: Blaumanis, Rūdolfs. Surma varjus ("Nāves ēnā")
1928: Gre-Gri. Latvia kuningas, ehk, Inimene, kellele kõik võlgu ("Latvijas karalis jeb Cilvēks, kam visi parādā")
1928: Rainis. Joosep ja tema vennad ("Jāzeps un viņa brāļi")
1929: Akuraters, Jānis. Sulaspoisi suvi ("Kalpa zēna vasara")
1929: Poruks, Jānis. Pärlipüüdja ("Pērļu zvejnieks")
1931: "Latviešu jaunākā rakstniecība" (Jāņa Jaunsudrabiņa "Aija". Jāņa Akuratera "Jāņa Kraukļa ceļojums", Pāvila Rozīša "Ceturtā grācija")

1933: Lukss, Roberts. Õpetatud salane ("Apmācītais kalps")
1938: Blaumanis, Rūdolfs. tsepad Sillamatsil ("Skroderdienas Silmačos")
1939: Ģirupnieks, Jānis. Reis maakera sisemusse ("Ekspedīcija zemes dziļumos")
1940: Lācis, Vilis. Kaluri poeg ("Zvejnieka dēls", atkārtoti izdevumi 1952, 1969, 1987)
1949: Vanags, Jūlijs. Justusi Daugavast ("Daugavas stāsti")
1949: Upīts, Andrejs. Haljendav maa ("Zaļā zeme")
1951: Lācis, Vilis. Torm ("Vētra")
1953: Lācis, Vilis. Ukele rannale ("Uz jauno krastu")
1957: Lācis, Vilis. Tiivutud linnud ("Putni bez spārniem")
1959: Brāļi Kaudzītes. Maamõõtjate ajad ("Mērnieku laiki")
1961: Grants, Jānis. hiseb sinine väli ("Šalc zilais lauks")
1962: Lācis, Vilis. rast äikest ("Pēc negaisa")
1965: Indrāne, Ilze. Sarapiku purre ("Lazdu laipa")
1965: Rainis. Valitud teosed, 1.–2. sējums ("Rakstu izlase", ap 40 dzejoļu, "1905. gada eps", "Ave sol", "Uguns un nakts", "Zelta zirgs", "Pūt, vējiņi!", "Jāzeps un viņa brāļi"; kopā ar A. Kalepu, V. Bēkmani, A. Sangu, M. Pukitsu un citiem)
1973: Pumpurs, Andrejs. Lāčplēsis (kopā ar Vladimiru Bēkmani)

1975: Ezera, Regīna. Kuupaisteta öö ("Nakts bez mēnesnīcas")
1976: Lāms, Visvaldis. Peiar ja nuuk ("Jokdaris un lelle")
1977: Lācis, Vilis. Haukapoeg ("Vanadziņš")

Atdzejojis Raiņa, Aspazijas, Kārļa Skalbes, Jāņa Akuratera, Jāņa Poruka dzejoļus.

Sastādītās vārdnīcas

1959: Latviešu-igauņu vārdnīca (12 000 vārdu; atkārtots izdevums 1966)
1967: Igauņu-latviešu vārdnīca (ap 23 000 vārdu, rediģējusi Džuljeta Plakidis)
1973: Mazā igauņu- latviešu sarunu vārdnīca
Occupationslinguist
translator
Birth time/place23.09.1896
Vecpurene, Jaunalūksnes pagasts
Vecputrene, Jaunalūksne Parish, LV-4350, Latvia
Dzimis Bejas (mūsdienās – Jaunalūksnes) pagasta Vecpurenēs.

Education1906 – 1911
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

Alūksnes pareizticīgo draudzes skola


1914 – 1918
Valmieras skolotāju seminārs
Leona Paegles iela 40, Valmiera
Leona Paegles iela 40, Valmiera

Beidzis Valmieras skolotāju semināru.


1918
Pleskava
Pskov, Pskov Oblast, Russia
Pleskavas pedagoģiskā skola

1920 – 1925
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Brīvklausītājs

1931 – 1932
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Tartu vakara vidusskola

1932 – 1936
University of Tartu
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia

Filoloģijas fakultātes Filozofijas un pedagoģijas nodaļa


1940
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Beidzis universitāti otrreiz igauņu valodas un literatūras specialitātē
Working place00.12.1918 – 1919
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

Alūksnes igauņu pamatskola, pārzinis un skolotājs


1920 – 1940
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Tartu 1. pamatskolas skolotājs

00.09.1940 – 1941
University of Latvia
Rīga
Rīga

Baltu valodu katedra, docēja igauņu valodas kursu


1942 – 1944
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Trefnera ģimnāzija, skolotājs

1944 – 1949
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Tartu Valsts universitāte, vecākais pasniedzējs

1951 – 1955
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Tartu Valsts universitāte, vecākais pasniedzējs

1955 – 1961
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Tartu Valsts universitāte, Igauņu valodas katedra, docents
Participation in organisations1957 – 1976
Igaunijas Rakstnieku savienība
Biedrs
Service1919 – 1920
Igaunija
Estonia
Brīvības cīņu dalībnieks, 2. kājnieku pulks, studentu bataljons
Place/time of death22.10.1976
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Buried1976
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Rādi kapsēta (Raadi kalmistu)

Map legend

Showing 1-18 of 18 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Vecpurene, Jaunalūksnes pagasts
(Vecputrene, Jaunalūksne Parish, LV-4350, Latvia)
23.09.1896Birth time/placeVillage
2Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
22.10.1976Place/time of deathCity
3Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1976BuriedCity
4Leona Paegles iela 40, Valmiera1914 - 1918EducationBuilding, house
5Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1932 - 1936EducationCity
6Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
1906 - 1911EducationCity
7Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1920 - 1925EducationBuilding, house
8Pleskava
(Pskov, Pskov Oblast, Russia)
1918EducationCity
9Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1931 - 1932EducationCity
10Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1940EducationBuilding, house
11Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
01.12.1918 - 1919Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
01.09.1940 - 1941Working placeCity
13Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1920 - 1940Working placeCity
14Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1942 - 1944Working placeCity
15Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1944 - 1949Working placeBuilding, house
16Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1951 - 1955Working placeBuilding, house
17Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1955 - 1961Working placeBuilding, house
18Igaunija
(Estonia)
1919 - 1920ServiceCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.