Jūlijs Kalējs-Kuzņecovs

lv
Report to editor

Works: Author (1); Person of reception (1)

NameJūlijs Kalējs-Kuzņecovs
Personal informationKALĒJS-KUZŅECOVS Jūlijs (1843 Alūksnes pag. - 1905 IV Ašgabatā, Turkmenistānā) - jurists un publicists, K. Valdemāra domubiedrs.
Dz. saimnieka un kalēja ģim., kura vēlāk pārcēlusies uz Pleskavas gub. Ostrovas apr. muižu. Māc. Pleskavas ģimn., 1866-70 stud. tieslietas Pēterburgas univ., ticies ar K. Valdemāru (pēc K. Valdemāra aizbraukšanas no Pēterburgas abi sarakstījās) un viņa ierosmē žurn. "ˇā?ē?įā¢?­­ė? § ¯¨įŖ¨" (1867, 3.-7. grām.) ar parakstu ˛--®¢ public. plašu apceri par Baltijas zemnieku saimn. un tikumisko dzīvi, kurā K.Valdemāra un A. Spāģa garā kritizēta Baltijas guberņu ekonomiskā, polit. un tiesiskā iekārta, atzinīgi vērtēta jaunlatviešu kustība un "Pēterburgas Avīzes"; nenorādot autoru, rakstā ietverti (no K. Valdemāra saņemti) divi Jāņa Austriņa nepublic. pamfleti "Latviešu tautas gājums" un "Latviešu Jāņu dienas dziesma" latv. val. (ar krievu burtiem) un krievu tulkojumā.
Krievijas Ķeizariskās Ģeogrāfiskās b-bas uzdevumā (vēlāk ievēlēts parn b-bas īsteno locekli) K.-K. Lietuvā un Latgalē vācis etnogrāfiskus, folkloras, val. materiālus, faktus par zemn. ekonomisko stāvokli (savāktais glabājas b-bas arhīvā).
Beidzis univ., strād. Lietuvā (miertiesnesis Volkovičos, zemnieku lietu komisārs Kretingā), no 1890 Vitebskā par Valkas apr. zemnieku lietu komisāru un Pleskavas gub. Ostrovas apr. zemstes deputātu. Mūža beigās muitas ierēdnis Turkestānā.
Rakstījis tikai kr. val., propagandējis izglītības pasākumus: prasījis Lietuvā ieviest obligātās bērnu māc. dzimtajā valodā, dibināt skolotāju seminārus un lauksaimn. mācību iestādes, paaugstināt skolotāju algas u.tml.
Ljā nav darbojies.
L. Br. Miris Jūlijs Kuzņecovs // Rīgas Avīze, 1905, 16.VI; Libermanis G. Jūlijs Kuzņecovs kā latviešu sabiedriskās domas pārstāvis // Karogs, 1957, 6.
B. Gudriķe
Occupationspublicist
lawyer
Birth time/place1843
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads
Dzimis Alūksnes pagastā.
Education
mācījies
mācījies Pleskavas ģimnāzijā

1866 – 1870
studējis
studē tieslietas Pēterburgas universitātē
Place/time of death00.05.1905

Map legend

Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
1843Birth time/placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.