Birznieku Latiņa

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (12); Person of reception (15)

Photos: Person in photo(4)

NameBirznieku Latiņa
SummaryBirznieku Latiņa (1864–1951), dzejniece un rakstniece, dzejoļu krājuma "Dzejas" (1896) autore. Krājumā dominē dabas un intīmu jūtu dzeja. Dzejoļi un stāsti 1890. gados publicēti arī laikrakstos "Mājas Viesis", "Mājas Viesa Mēnešraksts". Kārļa Birznieka un Birznieku Sofijas māsa.
Personal informationDzimusi saimnieka ģimenē.
1896: izdots dzejoļu krājums "Dzejas". Tas ir otrais latviešu sievietes sarakstītais un izdotais dzeju krājums (pirmais: Katrīnas Reinovskas dzejoļu krājums "Latvijas Jūrmalas puķītes" (1875)).
1903. gada 3. oktobris: atvērusi grāmatu veikalu Sabilē.
1915. gada 8. jūlijs: kopā ar tuviniekiem devusies bēgļu gaitās.
1918. gada maijs: atgriezusies no bēgļu gaitām, līdz mūža beigām dzīvojusi "Ņoņās".
Work1890. gadi: dzejoļi un stāsti publicēti laikrakstos "Mājas Viesis", "Mājas Viesa Mēnešraksts", "Saimnieču un Zelteņu kalendārs" u.c. Stāstos un skicēs pievērsusies dzīves grūtdieņu tēlojumiem un sociālām problēmām.

Dzeja

1896: "Dzejas"
Quotations"Gan jau 1875. gadā iznāca Katarīnas Reinovskas dzejoļu krājumiņš "Latvijas jūrmalas puķītes", bet tur bija pavisam maz dzejas, un tas jau sen arī piemirsts. Kā otrais sievietes sarakstīts dzeju sakopojums gan būs Birznieku Latiņas "Dzejas" (1896.). Kā Medinsku Marija bija visciešākā garīgā sakarā ar nacionālās atmodas laiku un sava laika idejas izteica diezgan noteiktos un raksturīgos vilcienos, tāpat ari Birznieku Latiņa stāv tuvu deviņdesmito gadu skarbajam reālismam. Te dzejas uzdevums vispirms – uzmeklēt sadzīves kļūdas, iet pie cietējiem, mierināt dzīves sērdieņus."

A. Goba. Latviešu rakstnieces. Sieviete, Nr. 9, 1.08.1925.

"Birznieku Latiņas dzeju var sadalīt trijās daļās: mīlas dzejā, dabas glezniecībā un reālā ikdienas dzejā. Viņas mīlas dzeja ir mazas un īsi izteiktas liriskas dzejas vārsmas. Intīms un gleznains dabas atveids atmirdz viņas dabas dzejoļos, kam vijas cauri dzejiskas pārdomas un izjūtas. Reālā ikdienas dzeja pauž deviņdesmito gadu reālismu. Par vērtīgāko Birznieku Latiņas dzeju ir jāuzskata viņas garais dziedājums "Mātes sirds"."

Lilija Brante. Latviešu sieviete. R.: 1931, 50. lpp.


"Birznieku Latiņas dzejai raksturīgi mazi dabas gleznojumi, jūtu un pārdomu impresijas. Viņu satrauc ikdienas asie pieskārieni un cilvēku pašmīlība. Tomēr ticība nezūd tā atplaukst mīlā un dabas skumji rudenīgā krāsainībā. "

Jānis Ķelpe. Sieviete latvju rakstniecībā, 1936, 26. lpp.


"Krājumā "Dzejas" (1896) ietverta dabas un intīmu jūtu dzeja, tajā dominē iekšējs miers dzīves mainībā, dabas daudzveidības un krāšņuma atklāsme. Forma vienkārša, galvenokārt trohaji un jambi, taču viens no labākajiem un garākajiem dzejoļiem "Mātes sirds" rakstīts heksametros."

Valija Labrence. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.
LinksErnests Birznieks-Upītis (1871–1960) - Radinieks
Birznieku Sofija (1876–1956) - Sister
Kārlis Birznieks (1859–1951) - Brother
Juris Birznieks (1871–1950) - Brother
Occupationspoet
author
Birth time/place06.03.1864
Ņoņas
Zemītes pagasts, Kandavas novads
Residence1864 – 1903
Ņoņas
Zemītes pagasts, Kandavas novads

1903 – 1915
Sabile
Sabile, Talsu novads

1919 – 1951
Ņoņas
Zemītes pagasts, Kandavas novads
EducationZemītes pagastskola
"Kaļķu krogs"
"Kaļķu krogs", Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135

Tukuma meiteņu skola
Tukums
Tukums, Tukuma novads
Working place1903 – 1915
Sabile
Sabile, Talsu novads
Grāmatu tirgotāja
Place/time of death04.08.1951
Ņoņas
Zemītes pagasts, Kandavas novads
BuriedPavārkalna kapi
"Grāvīši", Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135

Map legend

Showing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Ņoņas
(Zemītes pagasts, Kandavas novads)
06.03.1864Birth time/placeFarmstead
2Sabile
(Sabile, Talsu novads)
1903 - 1915ResidenceCity
3Ņoņas
(Zemītes pagasts, Kandavas novads)
1864 - 1903ResidenceFarmstead
4Ņoņas
(Zemītes pagasts, Kandavas novads)
1919 - 1951ResidenceFarmstead
5Ņoņas
(Zemītes pagasts, Kandavas novads)
04.08.1951Place/time of deathFarmstead
6Pavārkalna kapi
("Grāvīši", Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135)
(not set)BuriedCemetery
7"Kaļķu krogs"
("Kaļķu krogs", Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV-3135)
(not set)EducationPub
8Tukums
(Tukums, Tukuma novads)
(not set)EducationCity
9Sabile
(Sabile, Talsu novads)
1903 - 1915Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.