Arnolds Klotiņš

lv
Report to editor

 Collections (2)

Items: Collector (1)

Works: Author (8); Editor (1)

Photos: Person in photo(4)

NameArnolds Klotiņš
Additional namesLaimonis
Personal informationMuzikologs. 1964 beidzis LVK Muzikoloģijas nodaļu un 1975 PSRS Kultūras ministrijas Mākslas vēstures institūta aspirantūru, aizstāvēdams disertāciju par folkloras iesaistes estētiku latviešu komponistu mūzikā.
Galvenās intereses - latviešu mūzikas vēsture, mūsdienu mūzikas socioloģija un estētika, bet, sākot ar 70. gadu otro pusi, - arī folkloras mantojums mūsdienu kultūras kopsakarā un tā popularizēšanas metodoloģija, 80. gadu Latvijas folkloras kustības teorētiska pamatošana.
Galvenās publikācijas, saistībā ar tautas mūziku: grāmata -Jurjānu Andrejs mūzikas kultūrā un tautā [līdzautors Vilis Bendorfs] - R., 1981; raksti: Latviešu tautas instrumenti un to lietošanas semantika K.Barona "Latvju dainās" [līdzaut. Valdis Muktupāvels] // Latviešu mūzika. - R., 1985. - 17. sēj. - 53.-82.lpp.; Traditional Musical Instruments and the Semantics of Their Functions in Latvian Folk Songs [co-author V. Muktupāvels] // Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. - Kingston; Montreal, 1989.- P 186-217; Статистиче 1089;кие исследован 1080;я ладотональ 1085;ости в латышских народных песнях [Latviešu tautasdziesmu tonālās funkcionalitātes statistiski pētījumi; līdzaut. Vilnis Detlovs] // LZAV. -1985. - Nr. 10. - 69.-78.lpp.; Folklora un dejas //Literatūra un Māksla. - 1988.-22. apr. - 4.-5.lpp.; 29. apr. - 12.-13.lpp.; u.c.
Bibl.: LKM. - 89.-90.lpp.

Literatūra: Vīksna, Māra; Bendorfs, Vilis. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki. Rīga: Zinātne, 2000.
Birth time/place10.04.1934

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.