Anna Brodele

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (128); Editor (1); Author of the comment (1); Person of reception (101)

Photos: Person in photo(3)

NameAnna Brodele
Additional namesAnna Kupše
PseudonymAnna Pūķis
Name at birthAnna Elizabete Kalvišķe
SummaryAnna Brodele (1910–1981), rakstniece. Sākusi publicēties žurnālā "Domas" (1927); vēlāk tikusi arestēta un notiesāta par darbošanos komunistiskajā pagrīdē un nelegālās literatūras izplatīšanu. 2. Pasaules kara sākumā evakuējusies uz Jaroslavļas apgabalu, pārcēlusies uz Ivanovu, kur rakstījusi dzejoļus un viencēlienus LPSR Valsts mākslas ansamblim. Pēc atgriešanās Latvijā, turpinājusi rakstīt lugas, kas galvenokārt veltītas kolhozu tēmai. No prozas darbiem pazīstamākie ir garstāsts "Marta" (1950) un "Zilais zvirbulis" (1965). Prozas centrā sieviešu tēli, prasmīgi sižetiskie risinājumi, patiess pārdzīvojumu tēlojums, dzīvs dialogs, taču kopumā darbi ilustrē ideoloģiskos uzskatus, vairāk tēlojot vēlamo nekā reālo dzīvi. Rakstījusi arī stāstus bērniem un publicistiku.

Personal informationDzimusi mežsarga Jūlija Kalvišķa ģimenē.
Beigusi Viesītes pamatskolu.
1924–27: mācījusies Jēkabpils vidusskolā.
No 1927: dzīvojusi Rīgā un darbojusies komunistiskajā pagrīdē, izplatījusi nelegālo literatūru.
1932: tikusi arestēta un notiesāta uz 3 gadiem 6 mēnešiem, sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.
1937. gada 8. septembris: laulības ar Jāni Kupši (bijušais politieslodzītais, kritis kaujā 1941. gadā).
1940–41: strādājusi VAPP tehnisko rakstu apgādā, bija laikraksta "Padomju Latvija" līdzstrādniece un žurnāla "Sarkanā Palīdzība" tehniskā redaktore.
1941: evakuējusies uz Jaroslavļas apgabalu, strādājusi kolhozā.
1942: pārcēlusies uz Ivanovu, rakstījusi dzejoļus un viencēlienus LPSR Valsts mākslas ansamblim.
1942–44: studente M. Gorkija Literatūras institūtā, uz kurieni viņu nosūtīja Rakstnieku savienība kvalifikācijas apguvei.
1943. gada 12. septembris: laulības ar Jāni Brodeli.
No 1944. gada rudens: strādājusi Jaunatnes teātrī par literarās daļas vadītāju, arī par redaktori Kinematogrāfijas ministrijā.
Kopš 1948: nodarbojas tikai ar rakstniecību.
Work1927: pirmā publikācija – dzejoļu kopa žurnālā "Domas" (10. nr.).

Lugas

"Trīs viencēlieni" (1945)
"Upesciema pavasaris" (grāmatā un teātrī 1948)
"Skolotājs Straume" (teātrī 1948, grāmatā 1949)
"Zelta druva" (grāmatā un teātrī 1949)
"Dedzīgās sirdis" (grāmatā un teātrī 1951)
"Avārija" (grāmatā un teātrī 1954)
"Dace meklē laimi" (teātrī 1955, grāmatā 1956) (dziesmuspēle)
"Nemirstīgā jaunība" (1958)
"Mana trauslā meitene" (1964)

Dzeja

"Brīvā dzimtene" (1946)

Proza

"Stiprie cilvēki" (1946) (stāstu krājums)
"Marta" (garstāsts) (grāmatā un teātrī 1950, pirmpublicējums periodikā ar nosaukumu "Martas dienasgrāmata" 1949, luga ar nosaukumu "Stundu pirms ausmas" periodikā 1950)
"Ar sirdi un asinīm" (romāns) (1956, ekranizēts ar nosaukumu "Ilze")
"Uzticība" (romāns) (1962)
"Klusā pilsētiņa" (romāns) (1967)
"Zilais zvirbulis" (garstāsts) (1965, čehu TV filma 1972)
"Tas ir mans laiks" (1969) (garstāsta "Zilais zvirbulis" turpinājums)
Quotations"Stāstu krājumā "Stiprie cilvēki" (1946) tēlota latviešu dzīve evakuācijā. Brodeles lugās tēlotas galvenokārt lauku dzīves pārvērtības, slavināts darbs kolhozā. Mākslinieciski šīs lugas ir vāji izstrādātas, tipiski personības kulta laika darbi ar krasu personu sadalījumu pozitīvajos un negatīvajos. Brodeles darbība prozā sākās ar garo stāstu "Marta" (1950, pirmpublicējums periodikā ar nosaukumu "Martas dienasgrāmata" 1949) par kādas meitenes ceļu uz revolucionāro kustību. Stāstam ir autobiogrāfiska ievirze. Arī romānu "Ar sirdi un asinīm" (1956, ekranizēts ar nosaukumu "Ilze") un "Uzticība" (1962) centrā ir sieviešu tēli; tajos prasmīgi risināti sižetiskie notikumi, patiess pārdzīvojumu tēlojums, dzīvs dialogs, taču kopumā tie ilustrē valdošās ideoloģijas uzskatus, vairāk tēlo vēlamo nekā reālo dzīvi, tajos īpaši akcentētas šķiriskās pretrunas, uzsvērts pozitīvo varoņu entuziasms. Romānā "Klusā pilsētiņa" (1967) tēlota mazpilsēta 30. gados, krasas šķiru pretrunas, satīriski atveidoti mantīgo šķiru pārstāvji. Viens no spilgtākajiem Brodeles darbiem ir garais stāsts "Zilais zvirbulis" (1965, čehu TV filma 1972) un tā turpinājums "Tas ir mans laiks" (1969), kurā tiešāk dokumentēta sava laika reālā dzīve. Stāsta centrā ir meitene, kas asi izjūt sabiedrībā pastāvošās pretrunas starp vārdiem un darbiem un mokoši meklē savu vietu dzīvē."

Astrīda Vite. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.
Occupationsauthor
Birth time/place16.09.1910
Taurauģe
Tauragė, Tauragė County, Lithuania
Residence1927
Rīga
Rīga

1941 – 1942
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia

1942
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia

1943 – 1944
Maskava
Moscow, Russia

1944
Rīga
Rīga
EducationViesīte 6-year Primary School
Viesīte
Viesīte, Viesītes novads

1924 – 1927
Jēkabpils 1. vidusskola
Jēkabpils
Jēkabpils

1942 – 1944
The Maxim Gorky Literature Institute
Maskava
Moscow, Russia
Working place1927 – 1930
Rīga
Rīga
Strādā gadījuma darbus. Daļu laika ir bezdarbniece.

1930 – 1932
Rīga
Rīga
Strādniece Padomju tirdzniecības flotes ēdnīcā Rīgas ostā.

1940 – 1941
Rīga
Rīga

VAPP tehnisko rakstu apgāds.


1940 – 1941
Rīga
Rīga

Laikraksta "Padomju Latvija" līdzstrādniece.


1940 – 1941
Žurnāls "Sarkanā Palīdzība"
Rīga
Rīga

Tehniskā redaktore.


1941
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Strādājusi kolhozā.

00.05.1942 – 00.09.1942
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Strādājusi Latvijas PSR Mākslas ansamblī.

1944
Jaunatnes teātris
Rīga
Rīga
Literārās daļas vaditāja.

1944 – 1948
Rīga
Rīga
Kinematogrāfijas ministrija, redaktore.
Participation in organisations1941 – 1981
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Emigrated1941 – 1942
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Travelled00.03.1979 – 00.04.1979
Somija
Finland
Brauciens pēc personīga ielūguma.
Detention1932
Rīgas Termiņcietums
Laktas iela 2/4, Rīga
Laktas iela 2/4, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013, Latvia

Arestēta un notiesāta uz 3 gadiem un 6 mēnešiem. Sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.


1932
Jelgava
Jelgava
Arestēta un notiesāta uz 3 gadiem un 6 mēnešiem, sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.
Place/time of death29.09.1981
Rīga
Rīga
Buried03.10.1981
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026

Map legend

Showing 1-25 of 25 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Taurauģe
(Tauragė, Tauragė County, Lithuania)
16.09.1910Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
1927ResidenceCity
3Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1941 - 1942ResidenceCity
4Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
1942ResidenceCity
5Maskava
(Moscow, Russia)
1943 - 1944ResidenceCity
6Rīga
(Rīga)
1944ResidenceCity
7Rīga
(Rīga)
29.09.1981Place/time of deathCity
8Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1941 - 1942EmigratedCity
9Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
03.10.1981BuriedCemetery
10Viesīte
(Viesīte, Viesītes novads)
(not set)EducationCity
11Jēkabpils
(Jēkabpils)
1924 - 1927EducationCity
12Maskava
(Moscow, Russia)
1942 - 1944EducationCity
13Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placeCity
16Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1941Working placeCity
17Rīga
(Rīga)
1944Working placeCity
18Rīga
(Rīga)
1944 - 1948Working placeCity
19Rīga
(Rīga)
1930 - 1932Working placeCity
20Rīga
(Rīga)
1927 - 1930Working placeCity
21Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
01.05.1942 - 01.09.1942Working placeCity
22Somija
(Finland)
01.03.1979 - 01.04.1979TravelledCountry
23Laktas iela 2/4, Rīga
(Laktas iela 2/4, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013, Latvia)
1932DetentionStreet
24Jelgava
(Jelgava)
1932DetentionCity
25Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1941 - 1981Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.