University of Königsberg

OrganisationUniversity of Königsberg
Additional information

Universitāti dibina Prūsijas grāfs Alberts 1544. gadā kā pasaulē otro protestantisko universitāti (pēc Marburgas universitātes). Par godu dibinātājam tā tiek saukta par Alberta Universitāti jeb Albertīnu (vāciski: Albertus-Universität Königsberg, Albertina). 1945. gadā daļa Austrumprūsijas nonāk Padomju Savienības sastāvā,tai skaitā Kēnigsberga un 1946. gadā pilsētu pārdēvē par Kaļiņingradu. Albertīnu slēdz, vācu studenti spiesti izceļot. Kaļiņingradā universitāti atjauno 1967. gadā. Līdz 2005. gadam pilsētā darbojas Kaļiņingradas Valsts Universitāte, kas turpmākajos gados piedzīvo vairākas nosaukuma maiņas. Pašlaik bijušās Kēnigsbergas universitātes vietā studenti mācās Imanuela Kanta Baltijas federālajā universitātē (Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта).

Universitātes uzplaukums saistīts ar apgaismības laikmetu, tā bija galvenā Baltijas vāciešu, jo īpaši Kurzemes vāciešu studiju vieta. Kēnigsbergas universitātē 18. gadsimtā studējuši vācu filozofi, pedagogi, teologi un literāti J.K.Gotšeds, J.G.Hamanis, J.G.Herders, E.T.A.Hofmans, I.Kants, kas bija universitātes rektors (1786-1788) u.c. Šajā laikā universitāte atradās t.s. Kneiphofā, kvartālā, kuru iznīcināja Otrā pasaules kara laikā.

Citi nosaukumiAlbertus-Universität Königsberg (Vēsturiskais)
Linked organizationsCollegium Fridericianum
Lithuanian Seminar
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kaļiņingrada
(Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia)
(Not set)LocationCity
Person
Place, event
Type
From
To

Studējis teoloģiju, bet mācības pārtraucis trūkuma dēļ un atgriezies Kurzemē.

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
16.07.1695
1698

studējis teoloģiju

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
1727
1731

īslaicīgi studējis, studiju beigu datums nav precizēts.

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
16.09.1749
1750

Sk. Kēnigsbergas Universitātes matrikulu: http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=41968 438.lpp.

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
02.04.1750

Studē tieslietas

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
10.10.1755
1757
Studējis teoloģiju.
Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
1760
1764
Studējis teoloģiju, klausījies lekcijas pie I.Kanta, apmainījies ar idejām ar J.G.Hāmani, T.G.Hipelu, J.G.Šefneru un citiem
Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
1762
1764

At the very start of his studies Chr. Harder attended courses in philosophy and mathematics. He participated in lectures of professor Buck who taught metaphysics and logic and as regards religion and natural sciences used an approach of philosophy. Prof. Buck was a source of Chr. Harders' knowledge in mathematics and astronomy. Later influenced by brother Chr. Harder focused on studies in theology.

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
1764
1767

Studied theology.

The matriculation documents are marked with the note marked "Fr. Dan. Warh, Wolmar, Livon." Thus emphasizing the family's connection to Livonia.

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
1766
1770

Imatrikulēts, lai studētu teoloģiju, tomēr pēc mēneša studijas pārtraucis

Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
18.03.1769
Studējis teoloģiju
Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
1770
1772
Studējis "Collegium Fridericianum" teoloģiju, imatrikulēts kā Johann Georg Shierneffsky
Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
1773
1776
Studē teoloģiju, pēc ķeizara Pāvila pavēles spiests atgriezties Krievijā (Kurzemē).
Kaliningrad, Kaliningrad Oblast, Russia
Education
1797
1798
Filozofijas zinātņu doktors.
Education
1832

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.