Latvian State Pedagogical Institute

OrganisationLatvian State Pedagogical Institute
RepositoriesArchives of Latvian Folklore
Latvijas literatūra
Person
Place, event
Type
From
To

Filoloģijas fakultāte. Specialitāte – filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.

Rīga
Education
02.07.1951

Studējis Latvijas PSR Valsts Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultātē.

Rīga
Education
1954
Vēstures fakultāte
Rīga
Education
1954

Pabeigusi studijas Filoloģijas fakultātes Svešvalodu nodaļā

Education
1954
1944. gadā – lektors, 1946. gadā – docents un latviešu valodas un literatūras katedras vadītājs. No 1944. līdz 1947. gadam Latviešu valodas un literatūras fakultātes dekāns
Rīga
Working place
01.11.1944
01.03.1951
Lasījis latviešu valodas propedeitikas kursu un ievadu baltu filoloģijā.
Rīga
Working place
1945
1946
Studējusi Latvijas Valsts Pedagoģiskā valodu un literatūras institūta Franču nodaļā
Education
1945
1947
Docētājs
Rīga
Working place
1945
1950
Education
1946
1948
Svešvalodu fakultāte
Rīga
Education
1946
1950
Pedagogs Latvijas Valsts Universitātē, Rīgas skolotāju institūtā, Latvijas Valsts Pedagoģiskajā institūtā.
Working place
1946
1952
Beigusi Angļu valodas fakultāti.
Rīga
Education
1947
Rīga
Working place
1947
1948

Latviešu valodas un literatūras fakultāte

Rīga
Education
1947
1950
Education
1947
1951
Lektors, vēlāk – Latviešu valodas un literatūras fakultātes dekāna vietnieks
Working place
1947
1951
Ārzemju literatūras docētāja.
Working place
1947
1953
Dekāne
Rīga
Working place
1947
1958

Kā eksterne beigusi Pedagoģiskā institūta Svešvalodu fakultāti.

Education
1949
Rīga
Education
1949
1953
Docētājs
Rīga
Working place
1949
1953
Docētājs
Rīga
Working place
1949
1954

Valodu un literatūras fakultāte

"Institūtā mums bija lieliski pasniedzēji un kursabiedri. Tie, ar kuriem kopā studēju, vēlāk strādāja par mācībspēkiem gan te, Liepājā, piemēram, Vaira Strautiņa, Antoņina Reķēna, gan citur. Mans kursabiedrs ir Viktors Hausmanis, kas mūs visus pievērsa teātrim, mums bija bagāta studentu dzīve – gājām uz jaunākajām izrādēm, izstādēm. Tajā laikā aizrautīgi lasīju ārzemju literatūru, atklāju sev literatūras teorijas pievilcību."

"Par visu ir jāsamaksā!" / Ar Ausmu Grīnvaldi sarunājas Daina Meistere. Kurzemes Vārds, 2002, 1. oktobrī.

Rīga
Education
1950
1954

Beidzis Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultāti, specialitāte latviešu valoda un literatūra.

Education
1950
1954

Aspirantūra latviešu literatūras specialitātē.

Rīga
Education
1951
1956

Ieguvis latviešu valodas un literatūras skolotāja diplomu

Raiņa bulvāris 29, Rīga, Latvija, LV-1050
Education
1953

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.